• Wypożycz sobie prezent na święta!
     • Wypożycz sobie prezent na święta!

     • Biblioteka szkolna poleca prezenty – niespodzianki.
      Przyjdź, wybierz krótki cytat z opisu książki i wypożycz trochę w ciemno.
      A może to będzie początek nowej fascynacji literackiej?
      Zapraszam!

    • Klasy dwujęzyczne i lingwistyczne objęte patronatem naukowym!
     • Klasy dwujęzyczne i lingwistyczne objęte patronatem naukowym!

     • Z wielką przyjemnością informujemy, że klasy dwujęzyczne oraz lingwistyczne VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Łodzi objęte zostały patronatem naukowym Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutu Anglistyki oraz Instytutu Filologii Germańskiej. Umowa patronacka oficjalnie została podpisana 29 listopada 2021r.

      W jaki sposób będzie przebiegała współpraca między Wydziałem Filologicznym UŁ i VIII LO?

      Dzięki porozumieniu zawartemu między VIII LO i Uniwersytetem rozwijać będziemy współpracę i integrację środowiska szkolnego i akademickiego, wspierać przedsięwzięcia służące wspólnemu dobru, a przede wszystkim – będziemy mieli na celu jeszcze lepszą edukację lingwistyczną szych uczniów!

      Wbrew obiegowym opiniom znajomość języków obcych jest doskonałym narzędziem mądrego i krytycznego odbioru współczesnej rzeczywistości, świata coraz bardziej skomplikowanego, odbijającego się w niezliczonych, często sprzecznych komunikatach medialnych. Co więcej, współcześnie ludzie młodzi nie funkcjonują już tylko w kręgu kultury narodowej, ale dzięki rozmaitym kontaktom, wyjazdom międzynarodowym i programom edukacyjnym nieustannie konfrontują się z innymi, często egzotycznymi wzorcami kulturowymi. Celem naszej współpracy będzie między innymi pokazanie polskiej tożsamości narodowej w relacji z kulturami świata, ale też – po prostu – możliwość spojrzenia na naukę języka obcego od bardziej naukowej, profesjonalnej strony.

      Naukowcy skupieni wokół Instytutu Anglistyki oraz Instytutu Filologii Germańskiej zajmują się językiem i literaturą w świecie oraz językiem i kulturą współczesnej emigracji. Badają problemy dwujęzyczności, języka angielskiego oraz niemieckiego jako obcego, problemy przekładu. Na dzieła kultury spoglądają komparatystycznie – czyli przez pryzmat dziedziny nauki, która porównuje dzieła pochodzące z różnych kultur narodowych. Badania prowadzone przez Instytuty doskonale więc odpowiadają na wyzwania współczesnej kultury i problemy, przed którymi wielu naszych uczniów stanie w przyszłości, w trakcie studiów i wyjazdów międzynarodowych.

       W trakcie roku szkolnego:

      1. Nasi uczniowie będą uczestniczyli w wykładach naukowców organizowanych na terenie szkoły oraz w zajęciach akademickich prowadzonych na terenie Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Filologicznym.
      2. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w konferencjach naukowych, panelach dyskusyjnych i spotkaniach organizowanych na Uniwersytecie Łódzkim.
      3. Uczniowie VIII LO będą mogli zwiedzić Wydział Filologiczny UŁ oraz poznać zasady funkcjonowania Uczelni.
      4. Będzie to także współpraca dydaktyczna nauczycieli-anglistów z naukowcami Uniwersytetu Łódzkiego.