• Maj 2022r.

    Niezwykle miło nam poinformować, iż od dn. 1.05.2022r. realizujemy kolejny projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

    Tytuł projektu: „Nowoczesne i innowacyjne VIII LO w Łodzi””

    Nr proj.: RPLD.11.01.04-10-0010/21

    Nr umowy: RPLD.11.01.04-10-0010/21-00

    Termin realizacji: 1.05-31.10.2022r.

    Cel główny projektu stanowi podniesienie kompetencji kluczowych (w tym kompetencji cyfrowych) oraz umiejętności uniwersalnych Kadry Pedagogicznej, a także poprawa jakości oferty edukacyjnej VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Projekt zakłada doposażenie placówki w wysokiej jakości sprzęt TIK oraz realizację pakietu szkoleń dla zaangażowanych do projektu nauczycieli.

    W projekcie weźmie udział 37 pedagogów, w tym 32K i 5M. Poprzez realizację kursów nabędą oni dodatkowe kompetencje z zakresu nowoczesnych metod nauczania, które wykorzystają zarówno w ramach projektu jak i po jego zakończeniu.

    Doposażenie placówki w pomoce z zakresu TIK pozwoli na zróżnicowanie stosowanych metod nauczania w placówce. Wykorzystanie zakupionych narzędzi, w tym technik cyfrowych zaowocuje stworzeniem innowacyjnych warunków do nauki. Projekt ma na celu zachęcenie nauczycieli do włączania do swojego warsztatu dydaktycznego innowacyjnych metod pracy z uczniem, propagując metody angażujące narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej. Tak przygotowany proces dydaktyczny, prowadzony przez pedagogów posiadających odpowiednie zaplecze merytoryczne, pozwoli zarówno na osiągnięcie celów edukacyjnych wynikających z programu nauczania poszczególnych przedmiotów jak i na efektywne rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i informacyjnych dla ich skutecznego funkcjonowania w społeczeństwie, a w przyszłości – także na rynku pracy.

     

    Biuro Projektu:

    VIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

    ul. Pomorska 105, 90-225 Łódź

    tel.:(42) 678 65 22, e-mail: lo8.projekt@poczta.fm

    Wrzesień 2022r.

    W ramach realizowanego projektu zaplanowano następujące szkolenia dla kadry pedagogicznej:

    Nowoczesne metody dydaktyki cyfrowej - (2 grupy - 6 osób/gr, łącznie 12UP, 30h/gr)                   

    Narzędzia dydaktyki cyfrowej -  (2 grupy - 6 osób/gr, łącznie 12UP, 30h/gr)

    Tworzenie gier i quizów - (2 grupy - 6 osób/gr, łącznie 12UP, 30h/gr)

    Programowanie i kodowanie w szkole - (2 grupy - 6 osób/gr, łącznie 12UP, 30h/gr)                        

    Robotyka w szkole podstawowej - (2 grupy - 6 osób/gr, łącznie 12UP, 30h/gr)

    Bezpieczeństwo cyfrowe w szkole - (2 grupy - 6 osób/gr, łącznie 12UP, 30h/gr)

    Excel w pracy nauczyciela - (2 grupy - 6 osób/gr, łącznie 12UP, 30h/gr)

    Telefon i tablet w klasie - (2 grupy - 6 osób/gr, łącznie 12UP, 30h/gr)      

    Harmonogram szkoleń będzie aktualizowany na bieżąco.

    Harmonogram szkoleń.pdf

    Październik 2022r.

    W bieżącym miesiącu udało się skompletować całość zaplanowanego do zakupu doposażenia TIK.

    W ramach zadania zakupiono następujące sprzęty:

    1. Laptop dla nauczyciela - 24 szt.

    2. Laptop- wyposażenie pracowni przedmiotowych – 32 szt.

    3. Zestaw interaktywny (tablica + projektor) - 4 zestawy

    4. Monitor interaktywny – 2 szt.

    5. Projektor krótkoogniskowy 5 szt.

    6. Wizualizer – 2 szt.

    7. Urządzenia wielofunkcyjne A4 - 2 szt.

    8. Urządzenia wielofunkcyjne A3- 2 szt.

    9. Router – 3 szt.

    10. Zasilacz UPS – 1 szt.

    W czterech pracowniach dokonano montażu i konfiguracji zestawów interaktywnych.

    Październik 2022r.

    W dniu 31.10.2022r. zakończono realizację projektu „Nowoczesne i innowacyjne VIII LO w Łodzi”, prowadzonego w naszej placówce.

    Nr proj.: RPLD.11.01.04-10-0010/21

    Nr umowy: RPLD.11.01.04-10-0010/21-00

    W ramach projektu zrealizowano wszystkie zaplanowane aktywności i dokonano zaplanowanych zakupów. Wsparciem w projekcie zostało objętych 37 nauczycieli (w tym 32K/6M). Wszyscy UP projektu ukończyli udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką uczestnictwa.