• VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Łodzi jest objęte programem UNICEF, którego realizacja jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu zapewnionemu przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF.

    Zadania z tego programu obejmują następujące działania:

    • poprawa usług informacyjnych w zakresie dostępu rodzin uchodźców do przedszkoli i szkolnictwa podstawowego/ponadpodstawowego,
    • zakup książek, zeszytów ćwiczeń, multimedialnych materiałów dydaktycznych i oprogramowania do pracowni cyfrowych dla uczniów uchodźców,
    • zakup różowych skrzyneczek (z akcesoriami higienicznymi) dla dziewcząt w szkołach w celu zapobiegania ubóstwu menstruacyjnemu.

     

  • Kontakty

   • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka
   • osemka@8lolodz.eu
   • (+42) 678-65-22
   • 90-225 Łódź ul. Pomorska 105 Poland
   • biblioteka@8lolodz.eu
   • iod.lo8@cuwo.lodz.pl