• Matura dla klas dwujęzycznych

     Wraz z Nową Maturą pojawiła się Matura dla klas dwujęzycznych. Przystępują do niej tylko uczniowie klas dwujęzycznych. Coraz więcej renomowanych uczelni w kraju przyznaje absolwentom z maturą dwujęzyczną dodatkowe punkty. Uniwersytet Łódzki wprowadził nowe zasady naboru, przyznając dodatkowe punkty za maturę dwujezyczną na wszystkich prowadzonych kierunkach.

     Matura dwujęzyczna składa się z dwóch elementów:
     * egzaminu z języka niemieckiego (na poziomie C1 wg Europejskiego Opisu Systemu Kształcenia Językowego) * oraz egzaminu z przedmiotu zdawanego w dwóch częściach: części w języku polskim i części w języku niemieckim.

     Aby ułatwić uczniom zdawanie przedmiotu w języku niemieckim, nauczyciele VIII LO podjęli inicjatywę napisania zeszytów ćwiczeń. Zeszyty te zostały wydane przy współudziale CODN (ORE), Instytutu Goethego, ZfA i EFS. Zeszyty te na płycie CD otrzymuje bezpłatnie każdy uczeń klasy dwujęzycznej.

     Zestaw materiałów do każdego przedmiotu obejmuje:
     Zeszyty
     Ok. 100 stron w formacie PDF z tekstami, ilustracjami, ćwiczeniami i niemiecko-polskimi słowniczkami.
     Zeszyty (modyfikowalne)
     Zeszyty w formacie DOC wraz z wszystkim grafikami (przeważnie w formacie CDR) jako spakowane pliki ZIP. Wraz z edytorem tekstu (np. Word) i programem do obróbki zdjęć (np. CorelDRAW) mogą być opracowywane lub modyfikowane jako całość lub jako fragmenty zgodnie ze specyficznymi potrzebami użytkowników.
     Materiały metodyczne dla nauczycieli
     Wskazówki metodyczne w języku polskim. Niemieckojęzyczne wskazówki metodyczne znajdują się pod zakładkami metodyka i dydaktyka.

     Kliknij tutaj by pobrać zeszyty dwujęzyczne :

     biologia

     chemia

     fizyka

     geografia

     historia

     matematyka_1

     matematyka_2