• 10 listopada 2023 uczniowie klasy wstępnej z językiem niemieckim pod opieką p. Macieja Binkowskiego brali udział w warsztatach fonetycznych w Instytucie Filologii Germańskiej UŁ. Zajęcia prowadzone przez panią profesor Beatę Grzeszczakowską-Pawlikowską mogły zostać zrealizowane dzięki patronatowi, jakim Wydział Filologiczny objął naszą szkołę

    Podczas treningu uczniowie w formie zabawy uczyli się m. in., jak wymawiać samogłoski długie i krótkie, w jaki sposób należy poprawnie produkować poszczególne Umlauty oraz na czym polega melodia zdania. Rymowanki, wierszyki, ale i także trochę teorii z pewnością przyniosło naszym młodym germanistom korzyści, które wykorzystają przez kolejne lata swojej nauki w VIII LO. 

    W dniach 15.09. - 22.09.2023 mieliśmy przyjemność gościć uczniów  z Gymnasium Carolinum z Ansbach. Była to rewizyta w ramach wspólnego projektu "Poznaj kraj naszych sąsiadów". Naszą przygodę rozpoczęliśmy w Łodzi od zwiedzania Pałacu Herbsta, który częściowo ilustruje łódzką historię. Następnie pokazywaliśmy naszym gościom architekturę i symbole Łodzi.  Dwie wycieczki do Torunia i Krakowa umożliwiły nam poznać zupełnie inne regiony Polski. Te dwa średniowieczne miasta wywarły spore wrażenie na naszych niemieckich przyjaciołach.

    Łódź to także miasto, gdzie tragiczny los Żydów odcisnął swoje piętno. Stacja Radegast czy obszar byłego Getta Lizmannstadt stały się celem niejednego spaceru. Dlatego nie mogło zabraknąć w naszym programie  wyjazdu do byłego obozu zagłady Auschwitz- Birkenau, w którym tragizm historii Polski przeplata się z historią Niemiec.

    Podczas wymiany miała miejsce integracja młodzieży w czasie wspólnych zabaw. Tłem do tego były wizyty w Orientarium Łódzkim oraz w  Safari ZOO w Borysewie. Natomiast nocleg w Krakowie zacieśnił jeszcze bardziej nasze relacje. Wspólne wieczory i goszczenie uczniów z Niemiec w polskich domach umożliwiło nie tylko integrację młodzieży polskiej i niemieckiej, ale też efektywnie poprawiło porozumiewanie się w języku obcym i  przede wszystkim zacieśniło nasze przyjaźnie. 

       

    Nasza wizyta w Pałacu Herbsta odbyła się dzięki uprzejmości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Departament Nauki i Kultury.

     

      

     

    Wyjazd do Gießen i Drezna - marzec 2023

    Uniwersytet Justusa Liebiega jest od 45 lat partnerską uczelnią Uniwersytetu Łódzkiego, oferuje studia licencjackie i magisterskie na 11 wydziałach i 9 ośrodkach badawczych. Gießen jest wielokulturowym miastem akademickim, w którym prawie połowę mieszkańców stanowią studenci.  W ramach współpracy uczelni z VIII LO, nasi uczniowie uczestniczyli w wykładach i warsztatach na wydziałach biologi, historii i kulturoznawstwa oraz psychologii, zapoznali się z zasadami studiowania, rekrutacji i systemem stypendialnym uczelni. Nasi absolwenci mogą liczyć na merytoryczne wsparcie w procesie rekrutacji, jak też finansowe w postaci miesięcznego stypendium. Piesze wycieczki pozwoliły poznać miasteczko uniwersyteckie wraz z jedną z 3 stołówek studenckich, gdzie posililiśmy się studenckim obiadem. 

    Projekt "Die JLU und du" jest wspierany przez DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) oraz program BIDS oferujący wsparcie dla szkół partnerskich RFN i niemieckich szkół za granicą).

      

     

    Wymiana Morawa 13-17.06. 2022

    Uczniowie dwujęzycznej klasy 1a2 uczestniczą w tygodniowej wymianie z Gimnazjum Immanuela Kanta w Lachendorf. Neutralnym miejscem spotkania jest pałac Fundacji Św. Jadwigi Śląskiej w Morawie. Przyjęci po królewsku w murach XIX wiecznej rezydencji realizujemy program poświęcony pamięci o wydarzeniach II wojny światowej. Podczas wyjazdu zwiedziliśmy były niemiecki Obóz Koncentracyjny Gross Rosen, poznaliśmy tajemnice sztolni pod zamkiem Książ. W programie znajduje się jeszcze wycieczka do kompleksu Gross Riese, gdzie zwiedzimy podziemny bunkier Hitlera. Wszyscy mamy nadzieję na odnalezienie legendarnego Złotego Pociągu pełnego zrabowanych skarbów z okupowanej Europy. Nie tylko nauką, szczególnie pod koniec roku szkolnego, żyją uczniowie, dlatego animatorzy zapewniają nam dużo rozrywki, integracji i zajęć językowych. W tematykę spotkania wpisuję się także idealnie rozmowa z jedną z ostatnich właścicielek pałacu panią Melitą Sallai, która opowie o życiu przedwojennej niemieckiej arystokracji. Wymiana została w dużej części dofinansowana prze Jugendwerk.


     

    Obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych 26.09.2021

     

      

    Zgodnie z tradycją naszej szkoły i w tym roku świętowaliśmy Europejski Dzień Języków Obcych.

    Konieczność utrzymania dystansu społecznego, z racji pandemii, nie pozwoliła nam spotkać się większą grupą, więc tym razem obchody tego święta miały nieco inny charakter. Uczniowie klasy wstępnej oraz pierwszo- i drugoklasiści z klas dwujęzycznych i lingwistycznych przygotowali plakaty związane tematycznie z hasłami o nauce języków obcych. Podczas przygotowania prac był też czas na rozmowę o tym, w jaki sposób Ósemkowicze zamierzają wykorzystać znajomość języków angielskiego i niemieckiego w przyszłości.

    Przyznajemy, że plany wielu naszych uczniów są imponujące i nikomu nie brak motywacji. Trzymamy kciuki za realizację wszystkich zamierzeń i......uczymy się języków obcych dalej.

      

         

     


     

    Pandemia nie przerwała kontaktu z naszymi partnerami z Uniwersytetu Viadrina w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą- potocznie zwanego Subfortem. 31.03.2021 uczniowie klas dwujęzycznych 2ag i 3a wraz z nauczycielką języka niemieckiego panią profesor Katarzyną Szelągowską, wzięli udział w indywidualnym spotkaniu online z przedstawicielem uczelni, naszym absolwentem, a dziś wykładowcą na Viadrinie- panem Bartoszem Jagurą. Sympatycy języka niemieckiego VIII LO mieli nieocenioną okazję zapoznania się z bogatą ofertą Viadriny. Pan Jagura przedstawił możliwości jakie stoją przed posiadaczami międzynarodowego certyfikatu z języka niemieckiego DSD II, którzy często decydują się na podjęcie studiów na różnych kierunkach za granicą.
    Wspólna rozmowa odbywała się w języku polskim i niemieckim. Uczniowie nie byli jedynie biernymi słuchaczami, ale czynnie uczestniczyli w spotkaniu, rozwiązując ćwiczenie z rozumienia ze słuchu oraz w treningu leksykalnym.
    Spotkanie z panem Bartoszem Jagurą pokazało, jak wiele możliwości dalszego kształcenia mają ci, którzy płynnie posługują się językiem niemieckim, dało motywację do dalszej pracy i konsekwencji w dążeniu do celów. Liczymy na wizytę na Viadrinie nie tylko online, gdy tylko skończy się pandemia.

    Wymiana z Gimnazjum Immanuela Kanta

     

     

    Po raz kolejny uczniowie klas z językiem niemieckim mieli okazję gościć u swoich partnerów w niemieckim Lachendorf. Tegoroczny projekt poświęcony jest upadkowi komunizmu w krajach Europy Środkowo – Wschodniej. W ramach spotkania zwiedziliśmy Lipsk, gdzie podczas warsztatów w Zeitgeschichtliches Forum poznaliśmy historię powstania i upadku Muru Berlińskiego. Dowiedzieliśmy się, jak żyli ludzie w NRD. Pojęcie muru i granic, które dzielą narody, również dziś jest aktualne, dlatego tak ważną lekcją było dla nas doświadczenie byłej granicy dzielącej dwa państwa niemieckie. Podczas rozmów ze świadkami mogliśmy  lepiej zrozumieć życie za Żelazną Kurtyną. Cały pobyt w Lachendorfie okazał się bardzo udany i zaskakujący. Wszyscy wróciliśmy szczęśliwi i zadowoleni. Z utęsknieniem czekamy na przyjazd naszych niemieckich partnerów.


    Tacy sami czy ściana między nami?

    Projekt współfinansowany prze PNWM

    We wrześniu 2019 kolejny raz gościliśmy uczniów z Gymnasium Carolinum w Ansbach. Tym razem wspólnie realizowaliśmy projekt kulturowo-językowy. „Lokomotywa” Juliana Tuwima w wydaniu polsko-niemieckim była wyzwaniem, zwłaszcza dla grupy niemieckiej. Warsztaty, w tym zadanie: „5 najważniejszych słów” pokazały, że jednak jesteśmy tacy sami. Uczniowie z klasy dwujęzycznej ze swoimi partnerami opracowali też słownik polsko-niemiecko-łódzki, w którym zajęli się najbardziej popularnymi łodzianizmami. Gra miejska pozwoliła dotrzeć zarówno na krańcówkę, jak i do Pasażu Róży. A wspólne wycieczki do Warszawy, Krakowa i Oświęcimia stanowiły lekcję historii i języka. Różnorodność, wymiana poglądów i doświadczeń, wspólne uczenie się zapewniło wszystkim uczestnikom rozwój i przełamywanie barier, czyli realizacje postawionych wcześniej celów.


    28 listopada 2019 r. gościliśmy w naszej szkole przedstawicielkę Fundacji Archiwum Literackie Karla Dedeciusa, panią dr Ilonę Czechowską.  W ramach spotkania z uczniami klas dwujęzycznych, pani Czechowska przybliżyła sylwetkę Karla Dedeciusa, nestora tłumaczy polskiej literatury na język niemiecki, omówiła dekalog tłumacza, czyli co wolno, a czego wolno tłumaczowi. Na przykładzie analizy wiersza T. Różewicza „Ojciec”,  zwróciła uwagę na specyfikę warsztatu translatorskiego. 
        

    Fundacja Archiwum Literackie Karla Dedeciusa sprawuje opiekę  nad literackim dziedzictwem autora oraz wspiera współpracę tłumaczy polsko-niemieckich i niemiecko-polskich. W spotkaniu z młodzieżą uczestniczył również  dr  Hans-Gerd Happel, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Karl Dedecius, najsłynniejszy tłumacz literatury polskiej na język niemiecki, nestor dialogu polsko-niemieckiego i znawca Polski przekazał w listopadzie 2013 r. Uniwersytetowi Europejskiemu Viadrina całą swoją literacką spuściznę  oraz  prawa autorskie.


    To już 25 lat wymiany Ósemki z Gymnasium Carolinum w Ansbach!

      

    Już 25 raz uczniowie klasy dwujęzycznej z „Asnyka” odwiedzili partnerską szkołę w Ansbach w Niemczech, by doskonalić swe umiejętności językowe oraz wspólnie pracować nad projektem. W nauce języka obcego ważny jest nie tylko kontakt z językiem potocznym, ale również z kulturą danego kraju. Realizację tych celów umożliwia zamieszkanie u niemieckich rodzin partnerów, towarzyszenie im podczas zajęć lekcyjnych, wspólne zwiedzanie i spędzanie czasu wolnego oraz poznanie zwyczajów życia codziennego. Podczas uroczystości jubileuszowej dokonano podsumowania wieloletnich wspólnie podejmowanych działań, zaprezentowano wcześniej przygotowany program artystyczny oraz efekty końcowe projektu. Warto podkreślić zaangażowanie dyrektorów obu szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców, a także fakt, iż corocznie wymiana jest dofinansowywana przez PNWM.


    Wymiana z Gymnasium Immanuela Kanta

    Po raz trzeci uczniowie VIII LO spotkali się ze swoimi rówieśnikami z niemieckiego Lachendorf. Projekt wspierany był finansowo, jak co roku, przez PNWJM, organizację dbająca o relacje polsko-niemieckie. Tematem realizowane w tym roku szkolnym wymiany była „Wielokulturowość na przykładzie Łodzi i Celle”. Bardzo ciepło przyjęci w Niemczech próbowaliśmy równie serdecznie ugościć naszych kolegów i chyba nam się udało, bo opinie o spotkaniu były entuzjastyczne. Największe wrażenie zrobiła na gościach Warszawa i nietypowy sposób oprowadzania na zasadzie gry miejskiej. Świetnie się bawiąc poznawaliśmy przedwojenną i wojenną historię stolicy. Także w Łodzi staraliśmy się pokazać najpiękniejsze miejsca tego niedocenionego miasta. Chcieliśmy przybliżyć gościom atmosferę XIX wiecznej industrialnej metropolii, stąd warsztaty o tym, co wyróżnia Łódź na tle innych miast Europy. Nasi koledzy dowiedzieli się kim byli Lodzermensche, czym jest krańcówka i żulik. Chcąc pokazać naszym kolegom, że wielokulturowości tworzyła  tradycję tego miasta zwiedziliśmy pałace należące do łódzkich fabrykantów, gdzie odbyliśmy liczne warsztaty. Najbardziej w pamięci zapadły nam te dotyczące awangardy w MS1 czy mody w Białej Fabryce. Okazało się, że tożsamość kulturowa i etniczna doskonale uwidacznia się poprzez strój. Tak było w XIX w i tak jest współcześnie, a nasze miasto jest przecież polską stolicą mody.


    Szkolna wymiana z Immanuel – Kant – Gymnasium w Lachendorf

     

    Pierwszego dnia, 3 grudnia 2018 r., braliśmy udział w warsztatach w Bergen-Belsen, w byłym obozie koncentracyjnym, a po wojnie – obozie dla dipisów. Poznaliśmy historię poszczególnych więźniów: jak żyli przed wojną, w jej trakcie i po uwolnieniu z obozu. Kolejny dzień spędziliśmy w miejscowości Celle. W synagodze wysłuchaliśmy wykładu o sytuacji gminy żydowskiej w regionie, a następnie zwiedziliśmy zamek w Celle śledząc miłosne perypetie jego mieszkańców. W środę pojechaliśmy do Marienborn, gdzie 30 lat temu przebiegała granica między Wschodnimi i Zachodnimi Niemcami. W trakcie warsztatów i oprowadzania po byłym punkcie granicznym usłyszeliśmy kilka przerażających historii o ucieczkach z NRD do RFN. Popołudniem udaliśmy się do Braunschweig, gdzie kupowaliśmy pamiątki na typowym Weihnachtsmarkt. Następny dzień należał do sztuki nowoczesnej. W hanowerskim Sprengelmuseum mieliśmy okazję  podziwiać dzieła wielu uznanych artystów. W piątek uczestniczyliśmy w warsztatach w  Fallersleben – Haus, gdzie poznaliśmy historię twórcy niemieckiego hymnu, Augusta Heinricha Hoffmanna. Wieczorem urządziliśmy Schrottparty jako zabawne zakończenie naszej wymiany w Niemczech.

    GALERIA


    W październiku 2018 uczniowie z klas dwujęzycznych zainteresowani studiowaniem na „unikatowym” Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą uczestniczyli wraz z nauczycielami w drzwiach otwartych uczelni. Viadrina prowadzi studia prawnicze, ekonomiczne i z zakresu kulturoznawstwa. Jest najbardziej wielonarodowościowym uniwersytetem w Niemczech. Oryginalność tej placówki polega nie tylko na tym,że położona jest na granicy polsko-niemieckiej i że wykładowym językiem jest niemiecki, ale również na tym, że osoby kończące np. studia prawnicze otrzymują dyplom polski i niemiecki, co poszerza możliwości na międzynarodowym rynku pracy.

    Uczniowie dowiedzieli się o zasadach studiowania i rekrutacji, spotkali się z absolwentami Ósemki studiującymi na Viadrinie, którzy oprowadzili po campusie uniwersyteckim oraz odpowiadali na liczne pytania dotyczące nie tylko studiów ale również codziennego życia poza uczelnią. Młodzież mogła na chwile poczuć smak życia studenckiego jedząc obiad w uniwersyteckiej stołówce oraz nocując w akademikach w Słubicach, które razem z Frankfurtem tworzą swoiste „dwumiasto”.

            


    We wrześniu 2018 r. odbyła się druga część wymiany z naszą partnerską szkołą w Niemczech- Gymnasium Carolinum w Ansbach, w której wzięli udział uczniowie klasy dwujęzycznej 2a. Polska i niemiecka młodzież spędziła kolejny tydzień razem. Wszystko zaczęło się od radosnego powitania gości w piątkowy wieczór i ta radosna atmosfera utrzymała się aż do samego końca wymiany. Program spotkania był wypełniony różnymi atrakcjami. Po dniu spędzonym w rodzinach polskich, wspólnie odwiedziliśmy Warszawę, pojechaliśmy do Krakowa, gdzie obok Starego Miasta i Wzgórza Wawelskiego zwiedziliśmy interaktywne Muzeum Podziemne pod Sukiennicami, które zrobiło na wszystkich duże wrażenie. Pełni zadumy zwiedziliśmy Muzeum Auschwitz. Młodzież niemiecka również poznała historię naszego miasta podczas wycieczki po Łodzi oraz zobaczyła jak wygląda dzień w polskiej szkole. Nie zabrakło czasu na zabawę w kręgielni w Manufakturze i w parku linowym w Arturówku oraz na inne atrakcje organizowanie przez polskich uczniów takie jak basen, escape room, laser game czy pożegnalny grill. Wymiana przebiegła w bardzo dobrej atmosferze.

    Do zorganizowania spotkania, które pozostanie pięknym wspomnieniem i wartościowym doświadczeniem dla naszych uczniów przyczynili się sami uczniowie, ich rodzice, nauczyciele dwujęzyczni Ósemki oraz Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, która dofinansowała wymianę.


    30 maja 2018 r. klasa 1a wybrała się do Warszawy. Nasi dwujęzyczni uczniowie otrzymali  zaproszenie do Ambasady Niemiec na Dzień Otwartych Drzwi. W programie były m.in.: zabawy językowe z Goethe-Institut, quiz wiedzy o wynalazkach, klasa dyplomatyczna, pokaz pracy psów tropiących niemieckiej federalnej Służby Celnej, niemiecka policja federalna i jej pojazdy oraz wyposażenie, dyplomatyczna Żywa Biblioteka- wypożycz dyplomatę!, warsztaty gotowania z Niemiecką Centralą Turystyki oraz pokaz protokolarnie nakrytego stołu w rezydencji ambasadora. Spotkało nas wyróżnienie, ponieważ wyjaśnień dotyczących oficjalnych obiadów wystawianych w ambasadzie udzielił nam osobiście pan ambasador Rolf Nikel.
       
     


    W naszej szkole klasy dwujęzyczne i lingwistyczne uczą się języka niemieckiego i historii w praktyce. W kwietniu grupa uczniów  wyjechała,  aby wraz z młodzieżą z niemieckiego Lachendorf realizować wspólny projekt dotyczący II wojny światowej. W przepięknych okolicznościach przyrody, w murach  pałacu należącego  niegdyś do rodziny

    Wietersherim-Kramsta, gdzie obecnie mieści się fundacja współpracy polsko-niemieckiej, uczyliśmy się tolerancji, jak burzyć bariery i tworzyć mimo dzielących nas różnic wspólną Europę.

    Pobyt w Morawie to nie tylko nauka ale również wspólne wieczory, wycieczki, podziwianie zabytków dolnego Śląska. Największe jednak wrażenie zrobiły na nas warsztaty w niemieckim obozie koncentracyjnym Gross Rosen.

    W naszej pamięci pozostaną na długo wieczory przy pałacowym kominku spędzane w towarzystwie jednej z ostatnich niemieckich właścicielek majątku Morawa, pani Melitty Salai.

    Ta przeurocza kobieta opowiadała mam nie tylko o życiu przedwojennej arystokracji, czasach wojny widzianej oczami niemieckiej nastolatki, ale także o swoim burzliwym życiu w Angoli. Nie możemy się doczekać ponownego spotkania z niemieckimi kolegami i koleżankami podczas grudniowej wymiany.
       


    Wymiana z Ansbach 2016

    Już od kilkudziesięciu lat VIII LO organizuje wymiany z młodzieżą z Niemiec. We wrześniu w ramach wieloletniej współpracy mogliśmy gościć młodzież z bawarskiego Ansbach. Przyjechali z rewizytą do uczniów z klas IIa i IIb. W ramach wymiany codziennie odbywały się wspólne wycieczki, wyjścia spotkania. Byliśmy min. Na dwudniowej wycieczce w Toruniu, w Warszawie a także pokazywaliśmy naszym gościom Łódź. Tematem tegorocznego spotkania były cztery kultury: polska, żydowska, niemiecka i rosyjska żyjące od wieków razem w zgodzie i harmonii. W ramach projektu szukaliśmy miejsc, gdzie stały łódzkie synagogi, odwiedziliśmy cerkiew Aleksandra Newskiego, pruski fort wojenny w Toruniu czy muzeum Polin w Warszawie. Nie tylko nauką i wiedzą żyje człowiek, dlatego podczas wymiany nie mogło zabraknąć wspólnych wieczorów przy pizzy czy kręglach.

     


    Już po raz 21 odbyła się wymiana młodzieży z partnerska szkołą Gymnasium Carolinum w Ansbach (Bawaria) - 2015

    Więcej informacji

    Drugi etap wymiany ze szkołą partnerską w Ansbach - 2014

    19 września 2014 rozpoczął się drugi etap wymiany ze szkołą partnerską w Ansbach. Nasi niemieccy koledzy zawitali przed szkołę w godzinach wieczornych. Wszyscy czekaliśmy z niecierpliwością, ale korki na trasie wciąż wydłużały czas ich przyjazdu. Partnerów z Niemiec przywitaliśmy tradycyjnym polskim obyczajem: chlebem i solą. Po czułych powitaniach pod osłoną nocy udaliśmy się zmęczeni, lecz szczęśliwi do domów. Weekend upłynął na mile i wspólnie spędzonych chwilach w naszych rodzinach.

    Zdjęcia

    W poniedziałek o 8.15 przywitał nas, zarówno Polaków jak i Niemców, asnykowy dzwonek. Po południu nasi partnerzy udali się na zwiedzanie Łodzi, my zaś zdobywaliśmy wiedzę w murach ukochanej szkoły. We wtorek rozpoczęliśmy dwudniową wycieczkę do Oświęcimia i Krakowa – miejsc ściśle związanych z pamięcią oraz tragicznymi wydarzeniami z okresu II wojny światowej. To co zobaczyliśmy w muzeum obozu Auschwitz bardzo nas poruszyło. Wieczorny spacer po krakowskim rynku wywołał zachwyt u każdego. Rankiem kolejnego dnia, po krótkiej nieprzespanej nocy, ruszyliśmy w stronę sukiennic. Schodząc 3 metry pod ziemię w błyskawicznym tempie znaleźliśmy się w czasach średniowiecza. Po dwóch aktywnie spędzonych dniach w stolicy Małopolski drogę powrotną przespaliśmy w autokarze. W czwartek wróciliśmy do szarej rzeczywistości, którą rozświetlił JUBILEUSZ obchodów 20-lecia wymian z Gymnasium Carolinum w Ansbach. Naszą wymianę zwieńczył wieczór na kręgielni, który wszyscy miło wspominamy. Pełne łez pożegnanie miało miejsce 26.09.2014 w piątkowy poranek na placu przed szkołą. Nasi partnerzy do Niemiec dotarli dość późno, a ich podróż była długa i męcząca. Cały czas utrzymujemy z nimi kontakt i z niecierpliwością oczekujemy na kolejne spotkania. To wspaniale, że mogliśmy uczestniczyć w tym niezwykle dla nas ważnym przedsięwzięciu. Udział w wymianie uczniowskiej był dla nas bardzo ważnym wydarzeniem. Nawiązaliśmy wiele przyjaźni, zintegrowaliśmy się jako klasa oraz wyćwiczyliśmy język niemiecki. Niestraszna nam już wizja egzaminu międzynarodowego z języka niemieckiego DSD II, do którego podchodzić będziemy w klasie trzeciej.

                                                                                                  Dwujęzyczni uczniowie klasy 2A

    Wymiana polsko-niemiecka z Augustum-Annen-Gymnasium w Görlitz  31.03.2014-11.04.2014

    Na przełomie marca i kwietnia odbyła się polsko-niemiecka wymiana uczniów Görlitz - Łódź 2014. Wzięło w niej udział 7 uczniów klas pierwszych VIII LO im. Adama Asnyka w Łodzi, 3 uczniów klas trzecich Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Ozorkowie oraz 10 uczniów z 10 klasy Augustum-Annen-Gymnasium w Görlitz.

    Wymiana ta zorganizowana była już po raz czwarty. VIII LO  to szkoła, w której w klasie dwujęzycznej językiem wykładowym jest język niemiecki i często organizowane są tam polsko-niemieckie wymiany uczniów z różnymi szkołami w Niemczech.

    Pomimo wielu obaw i barier np. językowych czy kulturowych wiemy, że na pewno było warto. Koszty wymiany nie były wysokie, dzięki zaangażowaniu rodziców, którzy gościli w swoich domach Niemców i zapewniali im śniadania i kolacje. Otrzymaliśmy też dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – organizacji wspierającej wymiany młodzieży. Obydwie strony włożyły w organizację wymiany całe serce i siły. Wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy poznać tylu przesympatycznych ludzi, z którymi ciągle utrzymujemy kontakt. Zachęcamy więc wszystkich uczniów do uczestniczenia w wymianach międzynarodowych. Jest to nie tylko okazja do nauczenia się języka, ale również do poznania innej kultury, do nawiązania nowych znajomości i odkrycia nowych możliwości, które mamy na wyciągnięcie ręki.

    „Die Sprache ist nicht nur als Kommunikationsmittel zu betrachten – sie ist vor allem Schlüssel zur Kultur und zur Mentalität seiner Bewohner.”

    (Nie postrzegajmy języka tylko i wyłącznie jako środek komunikacji ale przede wszystkim jako klucz do zrozumienia mentalności i kultury jego mieszkańców)

    Informacje o pobycie w Niemczech
     
    Sprawozdanie z pobytu w Polsce

    W dniach 04-11.09.2011 wychowankowie VIII Liceum Ogólnokształcącego gościli swoich rówieśników ze szkoły partnerskiej z Niemiec - Hansa-Gymnasium w Kolonii.
    czytaj więcej
     

    W dniach 16.09 – 25.09 odbyła się druga część wymiany polsko-niemieckiej z Gymnasium Carolinum w Ansbach,
    czytaj więcej
     
    W dniach 04/04/11 – 08/04/11 spotkaliśmy się z naszymi rówieśnikami z Görlitz. Było to dość zaskakujące spotkanie, ponieważ uczniowie ci znają język polski.
    czytaj więcej
     
    W tym roku po raz pierwszy spotkaliśmy się z naszymi kolegami z Görlitz. Wszyscy bardzo obawiali się tej wymiany, ponieważ wiedzieliśmy, że nasi partnerzy uczą się języka polskiego.
    czytaj więcej

    W ramach wymiany międzyszkolnej z Gymnasium w Ganderkesee (Dolna Saksonia) uczniowie naszej klasy, tj Ib uczestniczyli w projekcie „The Niners".
    czytaj więcej