• Nagłówek

    • Teledyski – dzieła sztuki czy tandetne produkty dla masowego odbiorcy?

     Uczniowie klasy humanistycznej IIIc rozważali problem percepcji ulubionych przez młodzież
      tekstów kultury- teledysków. Wyszukiwali wśród nich dzieł sztuki, a także przykładów
      niekwestionowanego kiczu. Realizowany pod kierunkiem polonistki Izabeli Stasiak
      projekt wymagał od uczniów biegłości w analizie i interpretacji synkretycznych utworów,
      łączących w artystyczną całość wiele dziedzin sztuki.
     Prezentacje odbyły się w listopadzie 2016 r.
     Zdjęcia: Maciej Jurek


     Przykładowe tematy projektów polonistycznych związanych tematycznie
     z różnymi dziedzinami sztuki, realizowanych przez humanistów VIII LO

      

     • Wirtualne spacery po najsłynniejszych muzeach świata
       
     • Arcydzieła malarskie wszech czasów
       
     • Piosenki „z tekstem”
       
     • Wcielanie się w rolę przewodnika na wycieczkach edukacyjnych różnego typu
       
     • Kompozycje artystyczne (kolaże)
       
     • Redagowanie antologii autorskich tekstów uczniowskich

      

     • Obrazy z tajemnicą

      

      

     Odkrywanie tajemnic – nowa pasja humanistów z IIc
      

      

      

      

      

      

     Interpretowanie dzieł sztuki może być intrygujące. Doświadczyli tego uczniowie klasy IIc, realizując
      na przełomie października i listopada 2016 r. polonistyczny projekt „Obrazy z tajemnicą”.
      Niekonwencjonalnym sposobom odczytania wybranych obrazów towarzyszyły pomysłowe
      prezentacje, wykorzystujące elementy inscenizacji. Bywało, że uczniowie wcielali się w role postaci
      przedstawionych na dziełach sztuki.
     Gratulujemy pomysłowości!