• Kalendarz roku szkolnego

    • Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

      

     Data

     Wydarzenie

     04.09.2023

     Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

     06.09.2023

     Zebrania rodziców klas  pierwszych, drugich, trzecich i wstępnej (17:30)
     Zebranie Rady Rodziców (18:15)

     07.09.2023

     Zebranie rodziców klas czwartych (17:30)

     06.12.2023

     Zebrania rodziców (17.30),
     informacja o  zagrożeniach nieklasyfikowaniem i/lub oceną niedostateczną,
     konsultacje 17.30 – 19.00.

     Szkolenie maturalne dla rodziców klas czwartych prowadzone przez wychowawców.

     23.12. - 31.12.2022

     Zimowa przerwa świąteczna

     31.12.2023

     Zakończenie I półrocza

     29.01. – 11.02.2024

     Ferie zimowe

     28.03. – 02.04. 2024

     Wiosenna przerwa świąteczna

     10.04.2024

     Zebrania rodziców (17.30) wszystkich klas,
     konsultacje 17.30 – 19.00

     Informacje o zagrożeniach nieklasyfikowaniem i /lub oceną ndst dla rodziców klas maturalnych

     26.04.2024

     Zakończenie roku szkolnego dla klas czwartych, godz.12.00

     07.05 -    25.05.2024

     Egzaminy maturalne  

     04.06.2024

     konsultacje(17.00-18.30),
     informacja o  zagrożeniach nieklasyfikowaniem i/lub oceną niedostateczną

     18.06.2024

     Dzień Sportu

     19.06.2024

     Dzień Gier i Zabaw Językowych

     20.06.2024

     Dzień filmowy

     21.06.2024

     Zakończenie roku szkolnego

      

     W tygodniach, kiedy odbywają się konsultacje, nie są realizowane tak zwane godziny dostępności nauczycieli. 

     Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 13.10.2023 (ślubowanie, Dzień Patrona), 22.12.2023, 02.05.2023, 06.05-13.05.2024, 31.05.2024