• Czym jest nauczanie dwujęzyczne w języku niemieckim?

     Jedną z innowacyjnych metod nauczania języka w szkołach jest nauczanie dwujęzyczne.
     Polega ono na nauczaniu poszczególnych przedmiotów równolegle w języku polskim i w języku niemieckim. .
     Badania naukowe prowadzone na całym świecie potwierdzają fakt, że taki właśnie sposób jest najskuteczniejszą metodą nauki drugiego języka i jego efekty znacznie przewyższają osiągnięcia uzyskiwane przez uczących się w tradycyjnych programach nauczania języka obcego. Badania te potwierdzają, że także trwałość i zakres wiedzy z przedmiotów ogólnokształcących uczonych ta metodą, jest znacznie większa.

     Czym charakteryzuje się klasa dwujęzyczna?

     W szkole z oddziałami dwujęzycznymi z językiem niemieckim edukacja odbywa się równolegle w dwóch językach:
     polskim i niemieckim. Każdy uczeń klasy dwujęzycznej ma kilka przedmiotów nauczanych dwujęzycznie.
     Kształcenie dwujęzyczne w VIII LO odbywa się na matematyce, fizyce, geografii, historii, wiedzy o kulturze,
     wiedzy o społeczeństwie, historii i w-fie.

     W VIII LO mamy taką klasę na każdym poziomie.

     Klasom dwujęzycznym patronuje: Zentrale für Auslandsschulwesen w Niemczech.     VIII LO należy do sieci szkół Partnerzy Przyszłości.

     Siecią Pasch jest objętych 1800 szkół na całym świecie. W ramach tej współpracy otrzymujemy wsparcie 
     w  rozwijaniu zainteresowania uczniów językiem niemieckim oraz szeroko rozumianą kultura niemiecką.     Szkoła ma przywilej przeprowadzania egzaminu Deutsches Sprachdiplom II (C1).

     Jest to państwowy, niemiecki, międzynarodowy egzamin. Jest on nieodpłatny dla naszych uczniów, którzy przygotowują się do niego w trakcie zajęć szkolnych. Program nauczania konstruują wspólnie nauczyciele języka niemieckiego i native  Egzamin ten cieszy się w szkole ogromną popularnością. Mogą do niego przystąpić jedynie uczniowie klas dwujęzycznych. Na świecie jest ok. 1000 szkół przeprowadzających egzamin DSD II, w Polsce 94, w Łodzi tylko nasza!

     Uczniowie VIII LO osiągają na tym egzaminie bardzo wysokie oceny. Według Europejskiego Opisu Systemu Kształcenia Językowego trudność egzaminu określona jest na poziomie B2 - C1.

     Korzyści:

     -możliwość podjęcia studiów w krajach niemieckojęzycznych bez dodatkowego egzaminu wstępnego

     -zwolnienie z lektoratu językowego

     -większa atrakcyjność na rynku pracy w Polsce i poza granicami

      

      

      

     Matura dwujęzyczna

     Uczniowie klas dwujęzycznych mogą przystąpić do matury dwujęzycznej z języka niemieckiego lub z wybranych przedmiotów.

     Szkoły wyższe stosują dla kandydatów legitymujących się zdaną maturą na poziomie dwujęzycznym bardzo korzystne przeliczniki w rekrutacji na studia!

     Absolwenci o dwujęzyczności

     Jonatan Królak

     Gabrysia Podkulińska

  • Kontakty

   • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka
   • osemka@8lolodz.eu
   • (+42) 678-65-22
   • 90-225 Łódź ul. Pomorska 105
   • biblioteka@8lolodz.eu
   • iod@8lolodz.eu
 • Galeria zdjęć

  • 20-lecie dwujęzyczności w VIII LO
  • Konferencja CLIL 20-lecie dwujęzyczności
  • USA
  • Pamietnik Żyda legionisty
  • Państwo podziemne 2018
  • Katalonia
  • Lachendorf
  • warsztaty chemiczne
  • warsztaty laboratoryjne PŁ (2)
  • Amerykańskie tourney VIII LO
  • Euroweek
  • otrzęsiny