•  

     Czym jest nauczanie dwujęzyczne w języku niemieckim?

     Jedną z innowacyjnych metod nauczania języka w szkołach jest nauczanie dwujęzyczne.
     Polega ono na nauczaniu poszczególnych przedmiotów równolegle w języku polskim i w języku niemieckim. .
     Badania naukowe prowadzone na całym świecie potwierdzają fakt, że taki właśnie sposób jest najskuteczniejszą metodą nauki drugiego języka i jego efekty znacznie przewyższają osiągnięcia uzyskiwane przez uczących się w tradycyjnych programach nauczania języka obcego. Badania te potwierdzają, że także trwałość i zakres wiedzy z przedmiotów ogólnokształcących uczonych ta metodą, jest znacznie większa.

     Czym charakteryzuje się klasa dwujęzyczna?

     W szkole z oddziałami dwujęzycznymi z językiem niemieckim edukacja odbywa się równolegle w dwóch językach:
     polskim i niemieckim. Każdy uczeń klasy dwujęzycznej ma kilka przedmiotów nauczanych dwujęzycznie.
     Kształcenie dwujęzyczne w VIII LO odbywa się na matematyce, geografii, historii, wiedzy o kulturze,
     wiedzy o społeczeństwie, historii i w-fie.

     W VIII LO mamy taką klasę na każdym poziomie.

     Klasom dwujęzycznym patronuje: Zentrale für Auslandsschulwesen w Niemczech.     VIII LO należy do sieci szkół Partnerzy Przyszłości.

     Siecią Pasch jest objętych 1800 szkół na całym świecie. W ramach tej współpracy otrzymujemy wsparcie 
     w  rozwijaniu zainteresowania uczniów językiem niemieckim oraz szeroko rozumianą kultura niemiecką.     Szkoła ma przywilej przeprowadzania egzaminu Deutsches Sprachdiplom II (C1).

     Jest to państwowy, niemiecki, międzynarodowy egzamin. Jest on nieodpłatny dla naszych uczniów, którzy przygotowują się do niego w trakcie zajęć szkolnych. Program nauczania konstruują wspólnie nauczyciele języka niemieckiego i native  Egzamin ten cieszy się w szkole ogromną popularnością. Mogą do niego przystąpić jedynie uczniowie klas dwujęzycznych. Na świecie jest ok. 1000 szkół przeprowadzających egzamin DSD II, w Polsce 94, w Łodzi tylko nasza!

     Uczniowie VIII LO osiągają na tym egzaminie bardzo wysokie oceny. Według Europejskiego Opisu Systemu Kształcenia Językowego trudność egzaminu określona jest na poziomie B2 - C1.

     Korzyści:

     -możliwość podjęcia studiów w krajach niemieckojęzycznych bez dodatkowego egzaminu wstępnego

     -zwolnienie z lektoratu językowego

     -większa atrakcyjność na rynku pracy w Polsce i poza granicami

      

      

      

     Matura dwujęzyczna

     Uczniowie klas dwujęzycznych przystępują do matury dwujęzycznej z języka niemieckiego lub z wybranych przedmiotów.

     Szkoły wyższe stosują dla kandydatów legitymujących się zdaną maturą na poziomie dwujęzycznym korzystne przeliczniki w rekrutacji na studia!

     Absolwenci o dwujęzyczności

     Jonatan Królak

     Gabrysia Podkulińska

            

     Zapraszamy Ósmoklasistów

     znających język niemiecki w niewielkim stopniu
     oraz tych, którzy nigdy nie uczyli się języka niemieckiego.

     do elitarnej klasy wstępnej,
     jedynej w województwie łódzkim,

     przygotowującej do klasy dwujęzycznej
     z językiem niemieckim.

      

     Czym jest klasa wstępna?

      

     • Jest to rok przygotowujący do czteroletniej nauki w klasie dwujęzycznej, kończącej się polskimi egzaminami maturalnymi oraz egzaminami maturalnymi pisanymi
      po niemiecku z przedmiotów nauczanych w języku niemieckim (np. matematyka, historia, geografia).
     • Tygodniowa liczba godzin lekcyjnych w klasie wstępnej rozkłada się następująco:
      język niemiecki - 18 godzin w podziale na grupy, język polski - 2 godziny, matematyka - 2 godziny, wychowanie fizyczne - 3 godziny, zajęcia z wychowawcą - 1 godzina.

      

     Dlaczego warto wybrać naukę w klasie wstępnej i kontynuować ją w klasie dwujęzycznej?

      

     VIII LO to jedyna szkoła w województwie łódzkim, w której,  oprócz polskiego świadectwa maturalnego, otrzymać można certyfikat matury dwujęzycznej oraz przystąpić do bezpłatnego egzaminu państwowego z języka niemieckiego DSD II (Deutsches Sprachdiplom II) i uzyskać certyfikat poświadczający znajomość języka niemieckiego na poziomie B2/C1.

      

     Posiadanie wymienionych wyżej dokumentów daje absolwentom klasy dwujęzycznej dodatkowe punkty w naborze na polskie uczelnie wyższe, umożliwia im podjęcie studiów
     w Niemczech lub innym kraju niemieckojęzycznym bez zdawania egzaminów wstępnych
     z języka niemieckiego oraz podnosi ich atrakcyjność na rynku pracy.

      

     Intensywna nauka języka niemieckiego (18! godzin w tygodniu) pozwoli Ci w ciągu jednego roku szkolnego nabyć umiejętności sprawnego mówienia, rozumienia tekstu słuchanego i czytanego oraz pisania tekstów na  poziomie A2/B1.

      

     Czy to możliwe?

      

     Ależ tak! Będziesz uczyć się języka niemieckiego w wymiarze 18 godzin tygodniowo korzystając z przyjaznych podręczników, tablic multimedialnych, atrakcyjnych programów do nauki języka.

     Dodatkowymi sprzymierzeńcami w nabywaniu umiejętności językowych będą lekcje z native speakerem,  konkursy, wydarzenia kulturalne, dostęp do medioteki, atrakcyjne metody pracy, wymiany ze szkołami w Niemczech, warsztaty językowe.

      

     Czy to opłacalne?

      

     Jeszcze jak! W Polsce tylko nieliczni mogą poszczycić się bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego. Na przykład w Łodzi przedsiębiorcy nieprzerwanie poszukują pracowników znających  ten język. Język niemiecki jest jednym z głównych języków Unii Europejskiej. Praca w Brukseli czy Strasburgu będzie na wyciągnięcie ręki.

     Doskonała znajomość języka niemieckiego jest kluczem do sukcesu.

      

     Jak zostać uczniem klasy wstępnej w VIII LO w Łodzi?

      

     https://8lolodz.edupage.org/a/testy-do-klasy-wstepnej

      

     Pamiętaj!

      

     W Łodzi tylko Ósemka umożliwia naukę w klasach wstępnej z językiem niemieckim.

      

     Zaawansowana znajomość języków obcych
     jest atutem we wszystkich dziedzinach życia!

      

     Z A P R A S Z A M Y