• Procedury funkcjonowania szkoły od 1 września 2020 r.

    Zasady funkcjonowania podczas pandemii

    Urząd Ochrony Danych Osobowych - DOBRE PRAKTYKI POMAGAJĄCE ZACHOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO

    Ochrona danych osobowych a zdalne nauczanie

    Regulamin organizacji pracy szkoły w okresie pracy zdalnej w VIII LO od 19 października 2020 r.

    Od soboty, 17 października, w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa. Łódź zakwalifikowana została do strefy czerwonej:

    Strefa czerwona:

    • ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych do 5 osób na 1 kasę;
    • od 19.10 - zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);
    • podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,
    • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób;
    • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

    Oprócz tego w strefie czerwonej obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak w strefie żółtej:

    • lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00  wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
    • ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
    • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
    • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
    • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni

    Źródło: https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/zdrowie/coronavirus-covid-19/informacje-ogolne/lodz-w-czerwonej-strefie-ograniczenia-i-zasady/

    Szanowni Państwo,
    informujemy, że celem zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19, w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów wskazujących na prawdopodobieństwo choroby zakaźnej, u ucznia może zostać przeprowadzony pomiar temperatury ciała.

    Czynność ta wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, dla którego podstawę prawną stanowią:

    1. art. 9 ust. 2 lit. i ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (RODO);
    2. art 68 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
    3. § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
     w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
    4. Wytyczne MEN, MZ i GIS w sprawie funkcjonowania jednostek systemu oświaty
     w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
     dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 01.09.2020 r.;

    Informujemy, że w przypadku dokonania pomiaru jego wyniki nie będą utrwalane, gromadzone ani udostępniane. W razie jakichkolwiek wątpliwości zalecamy kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych: iod@8lolodz.eu

  • Kontakty

   • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka
   • osemka@8lolodz.eu
   • (+42) 678-65-22
   • 90-225 Łódź ul. Pomorska 105
   • biblioteka@8lolodz.eu
   • iod@8lolodz.eu
 • Galeria zdjęć

   brak danych