• Zgodnie ze Statutem, cele Stowarzyszenia to:


     - utrwalanie i popularyzacja tradycji Szkoły,
     - ułatwianie nawiązywania i utrzymywania więzi między wychowankami i nauczycielami,
     - wspomaganie Szkoły w jej działalności dydaktycznej i wychowawczej,
     - niesienie pomocy uczniom Szkoły, jej wychowankom i nauczycielom.

      

     Władze naszego Stowarzyszenia, przez wszystkie lata swej działalności (istniejemy od roku 1996), starały się  najlepiej jak potrafiły spełniać wymogi Statutu. Począwszy od roku 1997 Stowarzyszenie wyróżniło wielu uczniów VIII LO, przyznając im znaczące nagrody pieniężne i książkowe. W poszczególnych latach laureatami nagród i wyróżnień, przyznanych przez nasze Stowarzyszenie zostali:


     1997 Dagmara Rode, Piotr Masłocha

     1998 Edyta Sicińska, Małgorzata Kurzyjamska, Maciej Kowalczyk

     1999 Jarosław Ciupiński, Łukasz Kwaśniewicz, Małgorzata Kurzyjamska

     2000 Karolina Antonina Maślikowska, Daniel Sompolski

     2001 Katarzyna Łudzik, Zofia Mamińska

     2002 Sylwia Krakowska, Anna Piecuch

     2003 Agnieszka Bachlińska, Wioleta Czerwińska

     2004 Hanna Malik, Damian Mrowiński, Igor Wilk

     2005 Bartłomiej Gostyński,  Łukasz Berger

     2006 Joanna Kaniewska, Małgorzata Sosnowska

     2007 Anna Ciepłucha, Patryk Dąbrowski

     2008 Marta Matusiak, Piotr Zdżalik

     2009 Ewa Walczak, Marzena Tokarz, Patryk Popiński

     2010 Iza Zgoła, Mariusz Matelski, Jonatan Królak

     2011 Dagmara Kiełbasa, Bartosz Krasuski

     2012 Magdalena Suska, Joanna Dopierała, Adam Zagozda

     2013 Magdalena Gajderowicz, Maciej Czekalski, Wirginia Wywiał

     2014 Aleksandra Biczkowska, Małgorzata Arendt

     2015 Karolina Sobańska, Karolina Iwińska, Marta Kucharska

     2016 Gaja Staroń, Jakub Lewandowski

     2017 Adam Kucharski, Maciej Stalmach


     Pomogliśmy finansowo i organizacyjnie przy modernizacji boiska szkolnego i sali gimnastycznej, wspomogliśmy finansowo poważnie chorego ucznia Szkoły, współpracowaliśmy z Samorządem Uczniowskim, dofinansowując jego działalność (m.in. przy wydawaniu gazetki uczniowskiej), prowadziliśmy prace nad Kroniką Szkoły, zbierając i opracowując napływające wspomnienia wychowanków naszej Szkoły, także z zagranicy, opracowaliśmy płytę multimedialną dotyczącą VIII LO. Stowarzyszenie – we współpracy z Dyrekcją naszej Szkoły, pracownikami, nauczycielami i uczniami – zorganizowało trzy Zjazdy Wychowanków (w latach 2001, 2006 i 2011), oraz benefis wieloletniego dyrektora pana Zbigniewa Sodolskiego (2003 r.).  W roku 2012 zorganizowaliśmy konkurs – skierowany do uczniów Szkoły – „Wczoraj i dziś VIII LO”, a w latach 2014 i 2015 konkursy na wykonanie piosenek odpowiednio:
     Wojciecha Młynarskiego i zespołu The Beatles.

     W roku 2016 daliśmy uczniom VIII LO możliwość zaprezentowania swych talentów artystycznych na scenie Domu Literatury w Łodzi. W tym spektaklu wzięło udział kilkanaścioro z nich. Śpiewali, tańczyli, grali na instrumentach, młody poeta czytał swoje wiersze, a jedna z uczennic zaprezentowała galerię swych prac fotograficznych. Ta formuła spodobała się na tyle, że w roku 2017 odbyła się jej kolejna edycja i postanowiliśmy ponawiać takie spektakle w następnych latach.

     Chcielibyśmy laureatów organizowanych przez nas konkursów odpowiednio nagradzać i wyróżniać.
     Skala naszych działań ograniczona jest oczywiście głównie wysokością funduszy, którymi dysponujemy.
     Dlatego też uprzejmie przypominamy o składce członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia.
     Składka ta od lat nie ulega zmianie i wynosi  rocznie: 30 zł dla osób pracujących, 15 zł dla osób uczących się i emerytów.

     Składkę można wpłacać na nasze konto bankowe:  

     Pekao SA  III Oddział w Łodzi, 91-402 Łódź, ul Strykowska 1/5

     nr rachunku: 41 1240 3060 1111 0000 3452 3113

     lub bezpośrednio w VIII LO, gdyż w każdy trzeci czwartek miesiąca (od września do maja) w godzinach 18 ÷ 19 spotyka się tam Zarząd naszego Stowarzyszenia. Prosimy o wpłaty składek w miarę możliwości przed końcem pierwszego kwartału.

     Absolwencie, jeśli możesz i zechcesz wesprzeć Stowarzyszenie i Szkołę większą kwotą – dzięki Ci za to, pomoże to niewątpliwie w spełnianiu naszych statutowych zadań, do których należy również udział w finansowaniu ww. przedsięwzięć.

     Specjalny status honorowego członkostwa naszego Stowarzyszenia nadaliśmy pani dyrektor Annie Garmulewicz-Polińskiej, pani dyrektor Jolancie Woźniakowskiej, pani dyrektor Elżbiecie Ździebło, pani dyrektor Annie Panek, panu dyrektorowi Zbigniewowi Sodolskiemu i naszemu seniorowi - panu Henrykowi Cegielskiemu.

     Przed nami kolejne lata działalności. Koleżanko, Kolego! Czekamy również na Ciebie!
     Jeśli zechcesz przekazać nam swoje uwagi, pomysły, spotkać się z nami, czy zapisać do Stowarzyszenia to najprostszym kontaktem jest telefon do Szkoły - (42) 678 65 22. Panie w sekretariacie przekażą nam wiadomość od Ciebie. Kontakt e-mailowy: osemka@8lolodz.eu
     Informujemy również, że w każdy trzeci czwartek miesiąca, od września do maja, o godzinie 18 zbieramy się w naszej Szkole, by porozmawiać o niej i jej problemach.

     Władze Stowarzyszenia w roku 2018

     Zarząd:

     Przewodnicząca - Dorota Lech - matura 1984

     Zastępca - Adam Arndt - matura 1959

     Sekretarz - Elżbieta Romanowska - matura 1964

     Skarbnik - Maciej Jezierski - matura 1965

     Komisja rewizyjna:

     Przewodniczący - Jerzy Sztajnic - matura 1967

     Elżbieta Chabelska - matura 1967

     Andrzej Olszewski - matura 1970

     Informacja po zjeździe wychowanków VIII LO - 2011, czytaj


     Zobacz zdjęcia w galerii


      
      

      
     Serdecznie zapraszamy
  • Kontakty

   • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka
   • osemka@8lolodz.eu
   • (+42) 678-65-22
   • 90-225 Łódź ul. Pomorska 105
   • biblioteka@8lolodz.eu
   • iod@8lolodz.eu
 • Galeria zdjęć

  • warsztaty Irlandia
  • warsztaty Szkocja
  • 20-lecie dwujęzyczności w VIII LO
  • Konferencja CLIL 20-lecie dwujęzyczności
  • USA
  • Pamietnik Żyda legionisty
  • Państwo podziemne 2018
  • Katalonia
  • Lachendorf
  • warsztaty chemiczne
  • warsztaty laboratoryjne PŁ (2)
  • Amerykańskie tourney VIII LO