• Zgodnie ze Statutem, cele Stowarzyszenia to:


     - utrwalanie i popularyzacja tradycji Szkoły,
     - ułatwianie nawiązywania i utrzymywania więzi między wychowankami i nauczycielami,
     - wspomaganie Szkoły w jej działalności dydaktycznej i wychowawczej,
     - niesienie pomocy uczniom Szkoły, jej wychowankom i nauczycielom.

     Specjalny status honorowego członkostwa naszego Stowarzyszenia nadaliśmy pani dyrektor Annie Garmulewicz-Polińskiej, pani dyrektor Jolancie Woźniakowskiej, pani dyrektor Elżbiecie Ździebło, pani dyrektor Annie Panek, panu dyrektorowi Zbigniewowi Sodolskiemu i naszemu seniorowi - panu Henrykowi Cegielskiemu (niestety nie ma Go już wśród nas).

     Władze naszego Stowarzyszenia, przez wszystkie lata swej działalności (istniejemy od roku 1996), starały się  najlepiej jak potrafiły spełniać wymogi Statutu. Począwszy od roku 1997 Stowarzyszenie wyróżniło wielu uczniów VIII LO, przyznając im znaczące nagrody pieniężne i książkowe. W poszczególnych latach laureatami nagród i wyróżnień, przyznanych przez nasze Stowarzyszenie, zostali:


     1997 Dagmara Rode, Piotr Masłocha

     1998 Edyta Sicińska, Małgorzata Kurzyjamska, Maciej Kowalczyk

     1999 Jarosław Ciupiński, Łukasz Kwaśniewicz, Małgorzata Kurzyjamska

     2000 Karolina Antonina Maślikowska, Daniel Sompolski

     2001 Katarzyna Łudzik, Zofia Mamińska

     2002 Sylwia Krakowska, Anna Piecuch

     2003 Agnieszka Bachlińska, Wioleta Czerwińska

     2004 Hanna Malik, Damian Mrowiński, Igor Wilk

     2005 Bartłomiej Gostyński,  Łukasz Berger

     2006 Joanna Kaniewska, Małgorzata Sosnowska

     2007 Anna Ciepłucha, Patryk Dąbrowski

     2008 Marta Matusiak, Piotr Zdżalik

     2009 Ewa Walczak, Marzena Tokarz, Patryk Popiński

     2010 Iza Zgoła, Mariusz Matelski, Jonatan Królak

     2011 Dagmara Kiełbasa, Bartosz Krasuski

     2012 Magdalena Suska, Joanna Dopierała, Adam Zagozda

     2013 Magdalena Gajderowicz, Maciej Czekalski, Wirginia Wywiał

     2014 Aleksandra Biczkowska, Małgorzata Arendt

     2015 Karolina Sobańska, Karolina Iwińska, Marta Kucharska

     2016 Gaja Staroń, Jakub Lewandowski

     2017 Adam Kucharski, Maciej Stalmach

     2018 Damian Jagieło, Oliwia Trim

     2019 Dominik Prądzyński, Damian Olczak

     2022 Juliusz Ciepłota, Marta Pierzchała


     Pomogliśmy finansowo i organizacyjnie przy modernizacji boiska szkolnego i sali gimnastycznej, wspomogliśmy finansowo poważnie chorego ucznia Szkoły, współpracowaliśmy z Samorządem Uczniowskim, dofinansowując jego działalność (m.in. przy wydawaniu gazetki uczniowskiej), prowadziliśmy prace nad Kroniką Szkoły, zbierając i opracowując napływające wspomnienia wychowanków naszej Szkoły, także z zagranicy, opracowaliśmy płytę multimedialną dotyczącą VIII LO. Stowarzyszenie - we współpracy z Dyrekcją, pracownikami, nauczycielami i uczniami – zorganizowało trzy Zjazdy Wychowanków (w latach 2001, 2006 i 2011), oraz dwa benefisy wieloletniego dyrektora Zbigniewa Sodolskiego (w latach 2003 i 2018 - w 90. rocznicę Jego urodzin).  W latach 2013 i 2016 zorganizowaliśmy konkurs - skierowany do uczniów Szkoły - „Wczoraj i dziś VIII LO”. Uczniowie, w dużej liczbie, którzy wzięli udział w tym konkursie, wykazali naprawdę wyjątkową znajomość zarówno stuletniej historii Szkoły, jak i dzisiejszych jej osiągnięć i problemów.

     Na ogół w marcu lub kwietniu każdego roku (począwszy od roku 2014), organizujemy dla uczniów naszej Szkoły tzw. „Scenę dla Ósemki”. W gościnnej, a zarazem profesjonalnie wyposażonej sali Domu Literatury w Łodzi, mają oni możliwość zaprezentowania swych talentów artystycznych - muzycznych, piosenkarskich, poetyckich, recytatorskich, plastycznych, tanecznych, audiowizualnych. Repertuar, jak i sposób wykonania i prezentacji dobierają sobie sami. Powstaje spektakl z ich udziałem, na widowni znajdują się inni uczniowie VIII LO, ich rodziny i przyjaciele. Ma to charakter konkursu, prezentacje oceniane są przez profesjonalnych jurorów i na koniec spektaklu ogłaszane są wyniki i wręczane nagrody.  Z roku na rok spotkania te cieszą się coraz większym zainteresowaniem uczniów.

     Chcielibyśmy laureatów organizowanych przez nas konkursów odpowiednio nagradzać i wyróżniać.
     Skala naszych działań ograniczona jest oczywiście głównie wysokością funduszy, którymi dysponujemy.
     Dlatego też pozwalamy sobie wspomnieć o składce członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia.
     Składka ta od lat nie ulega zmianie i wynosi  rocznie: 30 zł dla osób pracujących, 15 zł dla osób uczących się i emerytów.

     Składkę można wpłacać na nasze konto bankowe:  

     Bank Pekao SA, 93-034 Łódź, ul. Piotrkowska 288

     Nr rachunku: 41 1240 3060 1111 0000 3452 3113

     Prosimy o wpłaty składek w miarę możliwości przed końcem pierwszego kwartału.

     Absolwencie, jeśli możesz i zechcesz wesprzeć Stowarzyszenie i Szkołę większą kwotą - dzięki Ci za to, pomoże to niewątpliwie w spełnianiu naszych statutowych zadań, jak na przykład w finansowaniu ww. przedsięwzięć.

     Jeśli chciałbyś o czymś nas powiadomić lub zasięgnąć dodatkowych informacji, podajemy numery telefonów: 503 150 412 (do sekretarza Stowarzyszenia) i 695 198 254 (do skarbnika).

     Przed nami kolejne lata działalności. Koleżanko, Kolego! Czekamy również na Ciebie!
     Jeśli zechcesz przekazać nam swoje uwagi, pomysły, spotkać się z nami, czy zapisać do Stowarzyszenia to najprostszym kontaktem jest telefon do Szkoły - (42) 678 65 22. Panie w sekretariacie przekażą nam wiadomość od Ciebie. Kontakt e-mailowy: osemka@8lolodz.eu
     Informujemy również, że na ogół w każdy trzeci czwartek miesiąca, od września do maja, o godzinie 18 zbieramy się w naszej Szkole, by porozmawiać o niej i jej problemach. Jeśli zechciałbyś wstąpić na nasze spotkanie, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (nr 503 150 412 lub nr 695 198 254).

     Aktualne Władze Stowarzyszenia:

     Zarząd:

     Przewodnicząca - Dorota Lech - matura 1984

     Sekretarz - Elżbieta Romanowska - matura 1964

     Skarbnik - Maciej Jezierski - matura 1965

     Komisja rewizyjna:

     Przewodniczący - Jerzy Sztajnic - matura 1967

     Elżbieta Chabelska - matura 1967

     Andrzej Olszewski - matura 1970

      

     Informacja po zjeździe wychowanków VIII LO - 2011, czytaj


     Zobacz zdjęcia w galerii