• Skład prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024

     PREZYDIUM:

     Ilona Giryn-Płuciennik - przewodnicząca

     Mirosława Kucińska - z-ca przewodniczącej

     członkowie : Anna Górska, Natalia Kucharska-Gmerek, Dagmara Szymańska

      

     KOMISJA REWIZYJNA:

     Ewa Kustosz - przewodnicząca

     członkowie: Izabela Firaza-Prus, Arkadiusz Sławiński, Jacek Bernacik 


     Informujemy, że wpłat na Radę Rodziców będzie można dokonywać przelewem bezpośrednio na konto Rady Rodziców przy VIII LO: 55 1240 3028 1111 0010 9373 6230 w tytule podając imię i nazwisko ucznia, wraz z numerem klasy, do której uczęszcza.


     radarodzicow.8lo@wp.pl to adres do kontaktów z Radą Rodziców


     Zakupy Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

     W roku szkolnm 2023/2024 zakupilismy:

     * 3 ławki, żeby tak liczni w tym roku szkolnym uczniowie mieli gdzie przysiąść podczas przerw;

     * Listy Szymborskiej i 30 egzemplarzy "Lilla Weneda" do biblioteki szkolnej

     * Opłaciliśmy wypożyczenie strojów i rekwizytów z Łódzkiego Centrum Filmowego na cykliczne wydarzenie Wieczór Polskiego Państwa Podziemnego 

     * W ramach Dnia Edukacji Narodowej razem z grupą rodziców klas 0 i 1 zorganizowaliśmy poczęstunek dla grona pedagogicznego oraz pracowników szkoły. Nasi wspaniali uczniowie oraz ich rodzice przygotowali ciasta, eklerki, babeczki  - rada rodziców zakupiła kawy i herbaty. Spotkanie odbyło się w piątek 13.10.2023 .

     * Na Dzień Licealisty 23.11.2023 zakupiliśmy nagrody dla uczniów biorących udział w organizowanych w tym dniu konkursach : 
     Klasa, która zaprezentowała najlepszy pokaz mody (wg jury Rady Rodziców ) otrzymała voucher na zakup pizzy w wybranym przez klasę terminie ( ilość pizz zależy od liczebności klasy).
     Klasa, która zaprezentowała najlepszy spot reklamowy i plakat ( wg jury Rady Rodziców) otrzymała voucher na zakup pizzy w wybranym przez klasę terminie ( ilość pizz zależy od liczebności klasy).
     Za najszybsze i poprawne udzielenie odpowiedzi na quiz eko - 3 uczniów otrzymało podwójne bilety do kina oraz symboliczne produkty eko

     * Opłaciliśmy zakup nagród na wewnątrzszkolny konkurs przedmiotowy z języka angielskiego, który odbył się w grudniu '23

      

     * Kupiliśmy bilety kolejowe dla uczestników Turnieju Debat -  uczniowie naszej szkoły wygrali eliminacje i znaleźli się w ścisłym finale

      

     * W ramach poprawy bezpieczeństwa w szkole sfinansowaliśmy zakup kamer i osprzętu  do szkolnego monitoringu. Po feriach zimowych wszystko będzie już działać .

      

     * Kupiliśmy dwa materace gimnastyczne i właśnie finalizujemy zakup nowego stołu do ping ponga  

      

     * Z myślą o końcu roku szkolnego finansujemy zakup nagród książkowych dla najlepszych uczniów