• Skład prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023

     przewodnicząca : Ilona Giryn-Płuciennik 

     z-ca : Mirosława Kucińska 

     skarbnik: Dagmara Szymańska

     sekretarz : Ewa Reszetarska-Barańska

      

     Skład Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2022/2023

     przewodnicząca : Ewa Kustosz 

     członkowie: Izabela Firaza- Prus  i Jacek Bernacik 


     Informujemy, że wpłat na Radę Rodziców będzie można dokonywać przelewem bezpośrednio na konto Rady Rodziców przy VIII LO: 55 1240 3028 1111 0010 9373 6230 w tytule podając imię i nazwisko ucznia, wraz z numerem klasy, do której uczęszcza.


     radarodzicow.8lo@wp.pl to adres do kontaktów z Radą Rodziców


     Za nami szkolne Ostatki 2023 - zwycięzcy konkursu Najlepiej Przebrana Klasa - 2D - otrzymali od Rady Rodziców bilety do kina i dobrze bawili się na filmie. Rada Rodziców ufundowała także nagrody dla 3 uczniów za Najlepsze Przebranie Indywidualne - były to karty prezentowe do Empiku.


     Dziękujemy Radzie Rodziców na poczęstunek z okazji Tłustego Czwartku!


     W roku szkolnym 2022/2023 Rada Rodziców sfinansowała zakup:

     • ponad 100 egzemplarzy lektur szkolnych do wypożyczania z biblioteki szkolnej

     • tabliczek grawerowanych wiszących nad gablotami ze zdjęciami absolwentów naszej szkoły. 

     • treningowego zestawu do defibrylacji. Zakupione urządzenie jest kompatybilne z fantomem używanym w szkole i pozwoli naszym uczniom doskonalić swoje umiejętności w pierwszej pomocy. Razem z zestawem AED otrzymaliśmy także apteczki niezbędne na każdej szkolnej wycieczce.

     • 8 atlasów geograficznych, które trafiły do pracowni geograficznej - pozwoli to na swobodną pracę w ramach zajęć i odciąży nieco plecy naszej młodzieży. 

     • pięknej choinki i zestawu lampek  


     30 kwietnia 2021 r. z żalem pożegnaliśmy się z naszymi trzecioklasistami. Podczas uroczystego zakończenia roku klas maturalnych wręczyliśmy pamiątkowe statuetki w podziękowaniu za życzliwość i zaangażowanie w realizację zadań szkoły niezastąpionym członkom Rady Rodziców: pani Anie Szadkowskiej, pani Annie Gronowskiej i panu Tomaszowi Zalewskiemu.

     Wszystkim serdecznie dziękujemy za wspólne lata w VIII LO!


     Uroczyste zakończenie roku klas maturalnych

     30 kwietnia 2021 r. z żalem żegnamy się z naszymi trzecioklasistami. Wychowawcy wręczają absolwentom świadectwa ukończenia szkoły oraz nagrody książkowe wyróżniającym się w nauce i pracującym na rzecz środowiska szkolnego. Absolwentka z najwyższą średnią ocen Małgorzata Wójcik z klasy lingwistycznej została uhonorowana medalem dla najlepszego absolwenta 2021 – ZŁOTĄ ÓSEMKĄ.
     Statuetki za pracę w Samorządzie Uczniowskim i podejmowanie cennych inicjatyw otrzymali Julia Śliwińska i Jacek Zalewski. Za życzliwość i zaangażowanie w realizację zadań szkoły podziękowaliśmy również niezastąpionym członkom Rady Rodziców: pani Anie Szadkowskiej, pani Annie Gronowskiej i panu Tomaszowi Zalewskiemu.

     Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wspólne lata w VIII LO!


     Czytelnicy biblioteki szkolnej VIII LO dziękują Radzie Rodziców, która wspiera szkołę co roku zakupami zgodnymi z potrzebami edukacyjnycmi. W roku szkolnym 2021/2022 było to 40 lektur z nowego kanonu. W roku 2020/2021 104 lektury oraz komplet "Lord of the flies" Goldinga. Dzięki "Lord of the flies" nasi młodzi lingwiści będą mogli szlifować język angielski. Natomiast w roku szkolnym 2019/2020 aż 195 lektur z nowej podstawy programowej dla uczniów po szkole podstawowej i komplet dramatów Williama Szekspira. Dzięki dramatom bedziemy mogli realizować projekty związane z umową patronacką z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim, w tym konkurs "Uszekspirowani".

     Dziękujemy i zapraszamy do wypożyczania książek w bibliotece szkolnej.

  • Kontakty

   • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka
   • osemka@8lolodz.eu
   • (+42) 678-65-22
   • 90-225 Łódź ul. Pomorska 105 Poland
   • biblioteka@8lolodz.eu
   • iod.lo8@cuwo.lodz.pl