• Skład Rady Rodziców:

     Anna Szadkowska - przewodnicząca
     Tomasz Zalewski - zastępca
     Anna Gronowska - skarbnik
     Magdalena Śliwińska - sekretarz

     Skład Komisji Rewizyjnej:

     Piotr Krzciuk,
     Agnieszka Rykier
     Małgorzata Danhauser


     30 kwietnia 2021 r. z żalem pożegnaliśmy się z naszymi trzecioklasistami. Podczas uroczystego zakończenia roku klas maturalnych wręczyliśmy pamiątkowe statuetki w podziękowaniu za życzliwość i zaangażowanie w realizację zadań szkoły niezastąpionym członkom Rady Rodziców: pani Anie Szadkowskiej, pani Annie Gronowskiej i panu Tomaszowi Zalewskiemu.

     Wszystkim serdecznie dziękujemy za wspólne lata w VIII LO!


     Uroczyste zakończenie roku klas maturalnych

     30 kwietnia 2021 r. z żalem żegnamy się z naszymi trzecioklasistami. Wychowawcy wręczają absolwentom świadectwa ukończenia szkoły oraz nagrody książkowe wyróżniającym się w nauce i pracującym na rzecz środowiska szkolnego. Absolwentka z najwyższą średnią ocen Małgorzata Wójcik z klasy lingwistycznej została uhonorowana medalem dla najlepszego absolwenta 2021 – ZŁOTĄ ÓSEMKĄ.
     Statuetki za pracę w Samorządzie Uczniowskim i podejmowanie cennych inicjatyw otrzymali Julia Śliwińska i Jacek Zalewski. Za życzliwość i zaangażowanie w realizację zadań szkoły podziękowaliśmy również niezastąpionym członkom Rady Rodziców: pani Anie Szadkowskiej, pani Annie Gronowskiej i panu Tomaszowi Zalewskiemu.

     Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wspólne lata w VIII LO!


     Informujemy, że wpłat na Radę Rodziców będzie można dokonywać przelewem bezpośrednio na konto Rady Rodziców: 55 1240 3028 1111 0010 9373 6230

     w tytule podając imię i nazwisko ucznia, wraz z numerem klasy, do której uczęszcza.

     radarodzicow.8lo@wp.pl to adres do kontaktów z Radą Rodziców


     Rada Rodziców ufundowała w roku szkolnym 2020/2021 104 lektury z niezbędne dla naszych uczniów
     oraz komplet "Lord of the flies" Goldinga. Dzięki "Lord of the flies" nasi młodzi lingwiści będą mogli szlifować język angielski. 
     Zapraszamy do wypożyczania książek w bibliotece szkolnej.


     Nagroda dla najlepszej maturzystki w roku 2019/2020

     Rada Rodziców ufundowała nagrodę dla Iwony Presler, która nie tylko zdała maturę osiągając najwyższy wynik w VIII LO, ale też dała się poznać jako pracowita i sumienna uczennica. Iwona dwukrotnie otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów za wysokie wyniki w nauce.
     Pani dyrektor Anna Panek przekazała Iwonie Presler w imieniu Rada Rodziców laptop.

       


     Rada Rodziców ufundowała w roku szkolnym 2019/2020 195 lektur z nowej podstawy programowej dla uczniów po szkole podstawowej oraz komplet dramatów Williama Szekspira. Dzięki dramatom bedziemy mogli realizować projekty związane z umową z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim, w tym konkurs "Uszekspirowani".

     Dziękujemy i zapraszamy do wypożyczania książek w bibliotece szkolnej.