• Skład prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024

          PREZYDIUM:

          Ilona Giryn-Płuciennik - przewodnicząca

          Mirosława Kucińska - z-ca przewodniczącej

          członkowie : Anna Górska, Natalia Kucharska-Gmerek, Dagmara Szymańska

           

          KOMISJA REWIZYJNA:

          Ewa Kustosz - przewodnicząca

          członkowie: Izabela Firaza-Prus, Arkadiusz Sławiński, Jacek Bernacik 


          Informujemy, że wpłat na Radę Rodziców będzie można dokonywać przelewem bezpośrednio na konto Rady Rodziców przy VIII LO: 55 1240 3028 1111 0010 9373 6230 w tytule podając imię i nazwisko ucznia, wraz z numerem klasy, do której uczęszcza.


          radarodzicow.8lo@wp.pl to adres do kontaktów z Radą Rodziców


          Zakupy Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

          W roku szkolnm 2023/2024 zakupilismy:

          * 3 ławki, żeby tak liczni w tym roku szkolnym uczniowie mieli gdzie przysiąść podczas przerw;

          * Listy Szymborskiej i 30 egzemplarzy "Lilla Weneda" do biblioteki szkolnej

          * Opłaciliśmy wypożyczenie strojów i rekwizytów z Łódzkiego Centrum Filmowego na cykliczne wydarzenie Wieczór Polskiego Państwa Podziemnego 

          * W ramach Dnia Edukacji Narodowej razem z grupą rodziców klas 0 i 1 zorganizowaliśmy poczęstunek dla grona pedagogicznego oraz pracowników szkoły. Nasi wspaniali uczniowie oraz ich rodzice przygotowali ciasta, eklerki, babeczki  - rada rodziców zakupiła kawy i herbaty. Spotkanie odbyło się w piątek 13.10.2023 .

          * Na Dzień Licealisty 23.11.2023 zakupiliśmy nagrody dla uczniów biorących udział w organizowanych w tym dniu konkursach : 
          Klasa, która zaprezentowała najlepszy pokaz mody (wg jury Rady Rodziców ) otrzymała voucher na zakup pizzy w wybranym przez klasę terminie ( ilość pizz zależy od liczebności klasy).
          Klasa, która zaprezentowała najlepszy spot reklamowy i plakat ( wg jury Rady Rodziców) otrzymała voucher na zakup pizzy w wybranym przez klasę terminie ( ilość pizz zależy od liczebności klasy).
          Za najszybsze i poprawne udzielenie odpowiedzi na quiz eko - 3 uczniów otrzymało podwójne bilety do kina oraz symboliczne produkty eko

          * Opłaciliśmy zakup nagród na wewnątrzszkolny konkurs przedmiotowy z języka angielskiego, który odbył się w grudniu '23

           

          * Kupiliśmy bilety kolejowe dla uczestników Turnieju Debat -  uczniowie naszej szkoły wygrali eliminacje i znaleźli się w ścisłym finale

           

          * W ramach poprawy bezpieczeństwa w szkole sfinansowaliśmy zakup kamer i osprzętu  do szkolnego monitoringu. Po feriach zimowych wszystko będzie już działać .

           

          * Kupiliśmy dwa materace gimnastyczne i właśnie finalizujemy zakup nowego stołu do ping ponga  

           

          * Z myślą o końcu roku szkolnego finansujemy zakup nagród książkowych dla najlepszych uczniów 

           

          * Wyposażyliśmy świeżo odnowioną pracownię w nową wykładzinę

           

          * Kolejny raz, przy współpracy z Samorządem Szkolnym, zorganizowaliśmy szkolne Ostatki - zakupiliśmy nagrody i wraz z młodzieżą doskonale bawiliśmy się, jako jury konkursów

           

          * Także przy współpracy z Samorządem uruchomiliśmy projekt Różowe Skrzyneczki - w damskich toaletach pojawiły się skrzynki wyposażone w niezbędne produkty higieniczne

           

          * Jak co roku wsparliśmy finansowo organizację konkursu, cieszącego się dużą popularnością - Konkurs geograficzny O Krajach Niemieckojęzycznych

           

          * Wsparliśmy młodzież, która w ramach projektu Obrazy Pamięci samodzielnie nakręciła film Umrzeć jak człowiek - opłaciliśmy wypożyczenie profesjonalnych mikrofonów i koniecznych kostiumów

           

          * Dofinansowaliśmy nagrody w cyklicznym konkursie Scena dla Ósemki  - pokaz talentów uczniów naszej szkoły organizowany przy współpracy absolwentów Ósemki oraz Domu Literatury w Łodzi