• Skład Rady Rodziców:

     Anna Szadkowska - przewodnicząca
     Tomasz Zalewski - zastępca
     Anna Gronowska - skarbnik
     Magdalena Śliwińska - sekretarz

     Skład Komisji Rewizyjnej:

     Piotr Krzciuk,
     Agnieszka Rykier
     Małgorzata Danhauser

     Informujemy, że wpłat na Radę Rodziców będzie można dokonywać przelewem bezpośrednio na konto Rady Rodziców: 55 1240 3028 1111 0010 9373 6230

     w tytule podając imię i nazwisko ucznia, wraz z numerem klasy, do której uczęszcza.

     radarodzicow.8lo@wp.pl to adres do kontaktów z Radą Rodziców


     30 kwietnia 2021 r. z żalem pożegnaliśmy się z naszymi trzecioklasistami. Podczas uroczystego zakończenia roku klas maturalnych wręczyliśmy pamiątkowe statuetki w podziękowaniu za życzliwość i zaangażowanie w realizację zadań szkoły niezastąpionym członkom Rady Rodziców: pani Anie Szadkowskiej, pani Annie Gronowskiej i panu Tomaszowi Zalewskiemu.

     Wszystkim serdecznie dziękujemy za wspólne lata w VIII LO!


     Uroczyste zakończenie roku klas maturalnych

     30 kwietnia 2021 r. z żalem żegnamy się z naszymi trzecioklasistami. Wychowawcy wręczają absolwentom świadectwa ukończenia szkoły oraz nagrody książkowe wyróżniającym się w nauce i pracującym na rzecz środowiska szkolnego. Absolwentka z najwyższą średnią ocen Małgorzata Wójcik z klasy lingwistycznej została uhonorowana medalem dla najlepszego absolwenta 2021 – ZŁOTĄ ÓSEMKĄ.
     Statuetki za pracę w Samorządzie Uczniowskim i podejmowanie cennych inicjatyw otrzymali Julia Śliwińska i Jacek Zalewski. Za życzliwość i zaangażowanie w realizację zadań szkoły podziękowaliśmy również niezastąpionym członkom Rady Rodziców: pani Anie Szadkowskiej, pani Annie Gronowskiej i panu Tomaszowi Zalewskiemu.

     Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wspólne lata w VIII LO!


     Czytelnicy biblioteki szkolnej VIII LO dziękują Radzie Rodziców, która wspiera szkołę co roku zakupami zgodnymi z potrzebami edukacyjnycmi. W roku szkolnym 2021/2022 było to 40 lektur z nowego kanonu. W roku 2020/2021 104 lektury oraz komplet "Lord of the flies" Goldinga. Dzięki "Lord of the flies" nasi młodzi lingwiści będą mogli szlifować język angielski. Natomiast w roku szkolnym 2019/2020 aż 195 lektur z nowej podstawy programowej dla uczniów po szkole podstawowej i komplet dramatów Williama Szekspira. Dzięki dramatom bedziemy mogli realizować projekty związane z umową patronacką z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim, w tym konkurs "Uszekspirowani".

     Dziękujemy i zapraszamy do wypożyczania książek w bibliotece szkolnej.

  • Kontakty

   • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka
   • osemka@8lolodz.eu
   • (+42) 678-65-22
   • 90-225 Łódź ul. Pomorska 105 Poland
   • biblioteka@8lolodz.eu