• Skład prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024

     PREZYDIUM:

     Ilona Giryn-Płuciennik - przewodnicząca

     Mirosława Kucińska - z-ca przewodniczącej

     członkowie : Anna Górska, Natalia Kucharska-Gmerek, Dagmara Szymańska

      

     KOMISJA REWIZYJNA:

     Ewa Kustosz - przewodnicząca

     członkowie: Izabela Firaza-Prus, Arkadiusz Sławiński, Jacek Bernacik 


     Informujemy, że wpłat na Radę Rodziców będzie można dokonywać przelewem bezpośrednio na konto Rady Rodziców przy VIII LO: 55 1240 3028 1111 0010 9373 6230 w tytule podając imię i nazwisko ucznia, wraz z numerem klasy, do której uczęszcza.


     radarodzicow.8lo@wp.pl to adres do kontaktów z Radą Rodziców


     Zakupy Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

     W roku szkolnm 2023/2024 zakupilismy:

     3 ławki, żeby tak liczni w tym roku szkolnym uczniowie mieli gdzie przysiąść podczas przerw;

     Listy Szymborskiej i 30 egzemplarzy "Lilla Weneda" do biblioteki szkolnej