• Drodzy Kandydaci!

     • Od 23 lipca 2021 do 30 lipca 2021 do godz. 15:00 osoby zakwalifikowane do VIII LO zobowiązane są potwierdzić wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie do szkoły:
      -oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
      -oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
      Prosimy, aby rodzice naszych przyszłych uczniów przybyli w celu podpisania dokumentów oraz dostarczyli 2 zdjęcia legitymacyjne kandydata.

      Komisja rekrutacyjna pracuje w godzinach od 8:00 do 16:00.

     • Awaria linii telefonicznej

     • Przepraszamy za utrudnienia.
      W pilnych sprawach prosimy kontaktować się przez skrzynkę osemka@8lolodz.eu 
      W sprawach dotyczących rekrutacji do szkoły można dzwonic pod numer: 696 366 204