• Klasa wstępna w Ósemce!
     • Klasa wstępna w Ósemce!

     • Zapraszamy Ósmoklasistów znających język niemiecki w niewielkim stopniu
      oraz tych, którzy nigdy nie uczyli się języka niemieckiego
      do elitarnej klasy wstępnej, jedynej w województwie łódzkim,
      przygotowującej do klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim.

      Czym jest klasa wstępna?
      -Jest to rok przygotowujący do czteroletniej nauki w klasie dwujęzycznej, kończącej się polskimi egzaminami maturalnymi oraz egzaminami maturalnymi pisanymi po niemiecku z przedmiotów nauczanych w języku niemieckim (np. matematyka, historia, geografia).
      -Tygodniowa liczba godzin lekcyjnych w klasie wstępnej rozkłada się następująco: język niemiecki - 18 godzin w podziale na grupy, język polski - 2 godziny, matematyka - 2 godziny, wychowanie fizyczne - 3 godziny
      , zajęcia z wychowawcą - 1 godzina.

      Dlaczego warto wybrać naukę w klasie wstępnej i kontynuować ją w klasie dwujęzycznej?
      III LO to jedyna szkoła w województwie łódzkim, w której,  oprócz polskiego świadectwa maturalnego, otrzymać można certyfikat matury dwujęzycznej oraz przystąpić do bezpłatnego egzaminu państwowego z języka niemieckiego DSD II (Deutsches Sprachdiplom II) i uzyskać certyfikat poświadczający znajomość języka niemieckiego na poziomie B2/C1.

      Posiadanie wymienionych wyżej dokumentów daje absolwentom klasy dwujęzycznej dodatkowe punkty w naborze na polskie uczelnie wyższe, umożliwia im podjęcie studiów w Niemczech lub innym kraju niemieckojęzycznym bez zdawania egzaminów wstępnych z języka niemieckiego oraz podnosi ich atrakcyjność na rynku pracy.

      Intensywna nauka języka niemieckiego (18! godzin w tygodniu) pozwoli Ci w ciągu jednego roku szkolnego nabyć umiejętności sprawnego mówienia, rozumienia tekstu słuchanego i czytanego oraz pisania tekstów na  poziomie A2/B1.

      Czy to możliwe?
      Ależ tak! Będziesz uczyć się języka niemieckiego w wymiarze 18 godzin tygodniowo korzystając z przyjaznych podręczników, tablic multimedialnych, atrakcyjnych programów do nauki języka.
      Dodatkowymi sprzymierzeńcami w nabywaniu umiejętności językowych będą lekcje z native speakerem,  konkursy, wydarzenia kulturalne, dostęp do medioteki, atrakcyjne metody pracy, wymiany ze szkołami w Niemczech, warsztaty językowe.

      Czy to opłacalne?
      Jeszcze jak! W Polsce tylko nieliczni mogą poszczycić się bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego. Na przykład w Łodzi przedsiębiorcy nieprzerwanie poszukują pracowników znających  ten język. Język niemiecki jest jednym z głównych języków Unii Europejskiej. Praca w Brukseli czy Strasburgu będzie na wyciągnięcie ręki.

      Doskonała znajomość języka niemieckiego jest kluczem do sukcesu.

      W Łodzi tylko Ósemka umożliwia naukę w klasach wstępnej z językiem niemieckim!

       

     • Drugie miejsce w konkursie Turbolandeskunde

     • Z wielką radością informujemy, że uczniowie naszej szkoły zajęli 2. miejsce w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego Turbolandeskunde. Konkurowało ze sobą 36 drużyn z Łodzi i województwa, a tematem tegorocznych zmagań była Szwajcaria. Ósemkę reprezentowała drużyna składająca się z uczniów pani prof .Katarzyny Szelągowskiej w składzie: Julia Chuchler 1ag, Zuzanna Walczak 2d oraz Juliusz Ciepłota 1ag.
      Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach.

    • Warsztaty językowe w Szkocji
     • Warsztaty językowe w Szkocji

     • W ostatnim tygodniu uczniowie naszej szkoły brali udział w wycieczce do Szkocji. Zobaczyli miejsca takie jak Edynburg, Glasgow, Stirling, Loch Ness oraz Isle of Sky. W trakcie wyjazdu uczestnicy mieli warsztaty językowe prowadzone przez Europejskie Centrum Młodzieży. Uczniowie mogli doskonalić swój język oraz poznać historię Szkocji. Nad grupą 75-uczniów dzielnie sprawowali opiekę nasi nauczyciele oraz kierownicy wycieczki z ECM. Szczególe podziękowania należą się profesorowi Pachnowskiemu, któremu zawdzięczamy tę wycieczkę.
      Ten miło spędzony czas w tak niesamowitym miejscu zapamięta każdy z nas na długo.
       

    • Uczniowie szkół podstawowych w Ósemce
     • Uczniowie szkół podstawowych w Ósemce

     • 28 lutego 2020r. odbyła się w VIII LO druga edycja Konkursu Geograficznego o Krajach Niemieckojęzycznych dla uczniów szkół podstawowych.

      Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wzięły w nim udział 93 osoby z 20 szkół. Uczniowie w grupach 3 osobowych zmagali się w pierwszym etapie z pytaniami zamkniętymi a w drugim również otwartymi z zakresu geografii i kultury krajów niemieckojęzycznych, uczniowie rozpoznawali główne zabytki oraz wykazali się również praktycznymi umiejętnościami geograficznymi takimi jak przeliczanie skali czy obliczanie czasu słonecznego. Zawody geograficzne wygrała SP34, II miejsce zajęła drużyna SP 36, III miejsce drużyna SP 64. Gratulujemy i zapraszamy wszystkich chętnych do kontynuowania edukacji w murach Ósemki.

      Uczniowie mieli również okazję obejrzenia szkoły pod opieką starszych kolegów z liceum.

      Organizatorami konkursu były nauczycielki liceum Aleksandra Moritz oraz Joanna Miksa przy pomocy uczniów klasy 2a, 3a i 3c oraz finansowym wsparciu Rady Rodziców VIII LO oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

    • Klub Debat Historycznych
     • Klub Debat Historycznych

     • Od trzech lat działa w szkole Klub Debat Historycznych przeznaczony dla tych wszystkich, których pasją jest historia. Uczniowie VIII LO biorą udział  konkursach i projektach realizowanych przez IPN, RODEH czy Muzeum im. J. Piłsudskiego w Sulejówku. Minimum raz w tygodniu a tuż przed konkursami nawet częściej spotykamy się by wspólnie rozmawiać o historii, prowadzić spory i dysputy w sposób, kulturalny i merytoryczny. Każda debata czy to historyczna czy polityczna rządzić się powinna określonymi zasadami, których przestrzeganie jest oznaką szacunku dla przeciwnika. Udział  w klubie debat przede wszystkim poszerza horyzonty, uczy myślenia, nie tylko historycznego, strategii wypowiedzi i jest doskonałą areną do ćwiczeń dla tych wszystkich, którym sztuka oratorska s niezbędna w karierze zawodowej. W marcu i kwietniu czekają naszych uczniów dwa konkursy. Jeden w siedzibie IPN w Łodzi , drugi w Warszawie. Trzymamy kciuki za kolegów i koleżanki.