• Wasze pytania - nasze odpowiedzi:

     Jeśli uczę się j. angielskiego i francuskiego, to który język bedzie punktowany? Ten, z którego mam lepszą ocenę czy ten, z którego zdawałam egzamin?

     W systemie z automatu zostanie uwzględiona wyższa ocena jako ocena z języka nowożytnego na świadectwie. Poza tym ocena z języka zdawanego na egzaminie na tych samych zasadach, co ocena z egzaminu z j. polskiego i matematyki.

     Czy jest planowane utworzenie klasy dwujęzycznej w cyklu 4-letnim?

     W roku 2023/2024 otwieramy klasę wstępna z językiem niemieckim. Po pierwszym roku nauki jej uczniowie stają się "z automatu" uczniami czteroletniej klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim. Tu proponujemy do wyboru rozszerzenia z języka polskiego, geografii i języka angielskiego lub biologii, chemii i języka angielskiego.

     Czy jeśli chodzi o klasę wstępną, wymagana jest znajomość języka niemieckiego na wysokim poziomie oraz czy trzeba pisać test mówiący o zakresie znajomości języka?

     Nie, klasa wstępna jest ofertą dla osób, które nie uczyły się wcześniej języka niemieckiego lub znają go w minimalnym zakresie. Osoby zainteresowane przystępują do testu predyspozycji językowych (badanie uzdolnień językowych np. wychwytywania zależności między pisownią a wymową i zdolność zauważania reguł gramatycznych). 

     Czy jeśli wybiera się Państwa szkołę, jako szkołę drugiego wyboru, a jest się zainteresowanym klasą wstępną i nie dostanie się do szkoły pierwszego wyboru, można napisać test predyspozycji językowych w innym terminie i dostać się do Państwa szkoły?

     Sprawdzian predyspozycji językowych zdawany jest niezależnie od tego, którym wyborem jest szkoła i klasa. Trzeba więc przystąpić do niego obowiązkowo bez względu, który to jest wybór, aby móc rekrutować do klasy wstępnej.

     Czy sprawdziany językowe mają duży wpływ na to kto zostanie przyjęty?

     I tak i nie: Tak - uczeń musi osiągnąć minimum punktowe ze sprawdzianu (po prostu go zdać), żeby jego wniosek był rozpatrywany przez system. Nie - po osiągnięciu minimum liczba punktów ze sprawdzianu NIE jest doliczana do punktów rekrutacyjnych i nie ma wpływu na kolejność na liście.

     Jeśli nie zda się sprawdzianu predyspozycji językowych, jest możliwość wzięcia udziału w rekrutacji do klasy lingwistycznej?

     Tak. Klasa lingwistyczna jest ogólnodostępna i może do niej aplikować każdy bez dodatkowych warunków, takich jak w przypadku klasy wstępnej. 

     Czy podejście do sprawdzianu predyspozycji językowych, w przypadku gdy dobrze mi pójdzie, ale nie zdam do klasy wstępnej, ułatwia dostanie się do innej klasy?

     Nie, sprawdzian predyspozycji językowych jest brany pod uwagę jedynie przy rekrutacji do klasy wstępnej.

     Co trzeba zawrzeć w potwierdzeniu uczestnictwa w teście predyspozycji? Z jakiego adresu należy wysłać zgłoszenia?

     Potwierdzenie można wysłać na maila osemka@8lolodz.eu z dowolnego adresu. Powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, numer szkoły podstawowej oraz ewentualnie numer telefonu, który może nam ułatwić szybki kontakt z kandydatem.

     Jakiemu poziomowi językowemu odpowiada klasa wstępna i klasa pierwsza lingwistyczna? Zastanawiam się, czy poradziłbym sobie, gdybym trafił do takiej klasy.

     Klasa wstępna jest ofertą dla osób, które nie uczyły się wcześniej języka niemieckiego lub uczyły się go w minimalnym zakresie. Natomiast w kasie lingwistycznej na początku roku szkolnego nauczyciele języka niemieckiego i angielskiego przeprowadzają test poziomujący i uczniowie przydzielani są do grup na odpowiednim dla siebie poziomie znajomości języka. Zazwyczaj jest to poziom A2, A2/B1 lub B1.

     Jaki jest próg punktowy, aby dostać się do Waszej szkoły?

     VIII LO jak większość szkół nie określa progów punktowych. 

     Ilu jest kandydatów na jedno miejsce w poszczególnych klasach?

     Odpowiedź na te pytania jest niestety niemożliwa, ale liczbę kandydatów do poszczególnych klas będzie można obserwować na stronie naboru.

     Czy wyjazdy zagraniczne odbywają się tylko w klasach dwujęzycznych z j. niemieckim, czy w pozostałych też?

     Wyjazdy zagraniczne to oferta dla wszystkich uczniów VIII LO. Wymiany z niemieckimi szkołami to oferta głównie dla kas dwujęzycznych.

     Do jakich krajów są organizowane wyjazdy zagraniczne?

     Głównie do Niemiec, Austrii i Wielkiej Brytanii.

     Czy język niemiecki w klasach 1c, 1d, 1e jest nauczany od podstaw?

     Na początku roku szkolnego nauczyciele języka niemieckiego przeprowadzają test poziomujący i uczniowie przydzielani są do grup na różnym poziomie znajomości języka. Dotyczy to również języka angielskiego.

     Czy język niemiecki jest językiem obowiązkowym, czy można wybrać tylko język angielski?

     W każdym liceum ogólnokształcącym naucza się minimum dwóch języków obcych.

     Ile jest godzin w-f tygodniowo?

     3

     Kiedy i gdzie można będzie zobaczyć spis podręczników do kupienia?

     Rada Pedagogiczna zatwierdza listę podręczników na dany rok szkolny w drugiej połowie czerwca i publikuje ją na stronie szkoły, tak aby była dostępna dla wszystkich zainteresowanych.

     Czy w szkole znajdują się szafki?

     Tak.

     Jeśli VIII LO jest szkołą pierwszego wyboru, należy składać wniosek w formie papierowej czy wystarczy jedynie złożenie elektroniczne? 

     Są dwie opcje do wyboru. Wybierając "złóż wniosek osobiście" należy doręczyć do szkoły wydrukowany i podpisany wniosek. Natomiast przy wariancie "wniosek składany elektronicznie" wysyła się go bezpośrednio z platformy naboru używając podpisu elektronicznego rodzica / opiekuna. 

      

     Masz pytania dotyczące rekrutacji? Dzwoń pod numer: 504 823 347 lub zadaj je tutaj, odpowiedź znajdzie się na tej stronie.