•  

     Klasa

     Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania

     Języki obce

     Przedmioty uwzględnione
     w procesie rekrutacji

     0

      

     wstępna
     z j. niem.

     język niemiecki
     na poziomie dwujęzycznym

     Rozszerzenia realizowane
     od pierwszej klasy
     :

     matematyka, geografia, 

     lub

     biologia, chemia

     j. niemiecki
     j. angielski

     Wynik testu predyspozycji językowych
     język polski
     język obcy
     matematyka


     geografia
     (przy wyborze rozszerzenia
     z geografii i matematyki)

     biologia
     (przy wyborze rozszerzenia
     z biologii i chemii)

     1B

     gr. 1

     (15 os.)

     j. angielski
     matematyka
     geografia

      

     j. angielski
     j. niemiecki

     język polski
     język obcy
     matematyka
     geografia 

     1B

     gr. 2

     (15 os.)

     j. polski
     j. angielski
     historia

     j. angielski
     j. niemiecki

     język polski
     język obcy
     matematyka
     historia

     1D

     gr. 1

     (15 os.)

     biologia
     chemia
     matematyka

     j. angielski
     j. niemiecki

     język polski
     język obcy
     matematyka
     biologia

     1D

     gr. 2

     (15 os.)

     biologia
     chemia

     j. angielski

     j. angielski
     j. niemiecki

     język polski
     język obcy
     matematyka
     biologia

      

     Szczegółowy opis klas:

     Klasa wstępna z j. niemieckim

     Klasa 1 B1

     Klasa 1 B2

     Klasa 1 D

      

     Masz pytania dotyczące rekrutacji? Dzwoń pod numer: 504 823 347