•  

     Klasa

     Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania

     Języki obce

     Przedmioty uwzględnione
     w procesie rekrutacji

     0

      

     wstępna
     z j. niem.

     język niemiecki
     na poziomie dwujęzycznym

     Rozszerzenia realizowane
     od pierwszej klasy
     :

     matematyka, geografia, 

     lub

     biologia, chemia

     j. niemiecki
     j. angielski

     Wynik testu predyspozycji językowych
     język polski
     język obcy
     matematyka


     geografia
     (przy wyborze rozszerzenia
     z geografii i matematyki)

     biologia
     (przy wyborze rozszerzenia
     z biologii i chemii)

     1B

     gr.1

     (15 os.)

     j. angielski
     matematyka
     geografia

      

     j. angielski
     j. niemiecki

     język polski
     język obcy
     matematyka
     geografia 

     1B

     gr. 2

     (15 os.)

     j. polski
     j. angielski
     historia

     j. angielski
     j. niemiecki

     język polski
     język obcy
     matematyka
     historia

     1D

     gr.1

     (15 os.)

     biologia
     chemia
     matematyka

     j. angielski
     j. niemiecki

     język polski
     język obcy
     matematyka
     biologia

     1D

     gr.2

     (15 os.)

     biologia
     chemia

     j. angielski

     j. angielski
     j. niemiecki

     język polski
     język obcy
     matematyka
     biologia

      

     Szczegółowy opis klas:

     Klasa wstępna z j. niemieckim

     Klasa 1B1

     Klasa 1B2

     Klasa 1D

      

     Masz pytania dotyczące rekrutacji? Dzwoń pod numer: 504 823 347