• Sprawdzian predyspozycji do klasy wstępnej

    • Kandydaci do klasy wstępnej z językiem niemieckim są proszeni o:

     • zalogowanie się do systemu rekrutacji elektronicznej (wprowadzenie danych)
     • potwierdzenie udziału w sprawdzianie predyspozycji językowych drogą mailową na adres osemka@8lolodz.eu do 3 czerwca 2024 r, do godz. 12.00

      

     Tylko zarejestrowanym Kandydatom (można wybrać dowolną szkołę) VIII LO może wprowadzić do systemu wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych, który jest warunkiem koniecznym do podjęcia postępowania rekrutacyjnego do klasy wstępnej z językiem niemieckim.

     Kandydaci do klasy wstępnej, niezależnie od kolejności wyboru klas w systemie rekrutacji, przystępują obowiązkowo do sprawdzianu predyspozycji językowych. Sprawdzian przeprowadzany jest w języku polskim. Nie sprawdza wiedzy i umiejętności z języka niemieckiego, ale predyspozycje uczniów do nauki języków obcych.

     Termin sprawdzianu predyspozycji językowych: 4 czerwca 2024 r. godz. 14.00
     oraz 2 lipca 2024 r. godz. 9.00 dla kandydatów, którzy z przyczyn losowych nie mogli przystąpić do sprawdzianu predyspozycji językowych w terminie głównym.

     Przykladowy test predyspozycji jezykowych

     Sprawdzian predyspozycji językowych odbędzie się w VIII LO im. Adama Asnyka w Łodzi, ul. Pomorska 105 (prosimy o przyniesienie legitymacji).

     Masz pytania dotyczące rekrutacji? Dzwoń pod numer: 504 823 347