• 55 1240 3028 1111 0010 9373 6230
     • 55 1240 3028 1111 0010 9373 6230

     • Informujemy, że wpłat na Radę Rodziców będzie można dokonywać przelewem bezpośrednio na konto Rady Rodziców w tytule podając imię i nazwisko ucznia, wraz z numerem klasy, do której uczęszcza.

      radarodzicow.8lo@wp.pl to adres do kontaktów z Radą Rodziców.

    • Psycholog
     • Psycholog

     • Od 1.10.2019 w szkole zatrudniony jest psycholog. Pani Małgorzata Wasiak pełni dyżury w gabinecie nr 3 na parterze w następujących terminach:
      wtorki 8.15-12.00
      czwartki 12.30-17.00
      piątki 8.15-10.30

    • 23 października - Dzień Mola
     • 23 października - Dzień Mola

     • Klasy biologiczno-chemiczne razem z nauczycielkami tego dnia świętowały DZIEŃ MOLA, czyli DZIEŃ JEDNOSTKI LICZNOŚCI MATERII. Święto obchodzone jest  między 6:02 i 18:02 (6:02 AM i 6:02 PM na zegarze 12-godzinnym) 23 października każdego roku. 
      Uczniowie z klas 1a, 1d oraz 1e przygotowali wystawę plakatów, aby uczcić to święto i zapoznać innych uczniów szkoły z pojęciem mola i liczby Avogadra. Niektórzy napisali również wiersze oraz sporządzili portrety Amadeo Avogadra. Tego dnia odbył się również szkolny  konkurs pod nazwą MOLtest, w którym uczniowie klas pierwszych i drugich bilogiczno-chemicznych w trzyosobowych zespołach zmagali się z zadaniami rachunkowymi dotyczącymi tego zagadnienia.

       

       

    • Uczniowie klas dwujęzycznych na Uniwersytecie Europejskim Viadrina
     • Uczniowie klas dwujęzycznych na Uniwersytecie Europejskim Viadrina

     • W październiku uczniowie z klas dwujęzycznych zainteresowani studiowaniem na „unikatowym” Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą uczestniczyli w drzwiach otwartych uczelni. Uczniowie dowiedzieli się o zasadach studiowania i rekrutacji. Mogli również na chwile poczuć smak życia studenckiego jedząc obiad w uniwersyteckiej stołówce oraz nocując w akademikach w Słubicach, które razem z Frankfurtem tworzą swoiste „dwumiasto”.

      Viadrina prowadzi studia prawnicze, ekonomiczne i z zakresu kulturoznawstwa. Jest najbardziej wielonarodowościowym uniwersytetem w Niemczech. Oryginalność tej placówki polega nie tylko na tym,że położona jest na granicy polsko-niemieckiej i że wykładowym językiem jest niemiecki, ale również na tym, że osoby kończące np. studia prawnicze otrzymują dyplom polski i niemiecki, co poszerza możliwości na międzynarodowym rynku pracy.

    • Budżet Obywatelski
     • Budżet Obywatelski

     • Z ogromną radością informujemy, że nasz projekt Przywróćmy blask VIII LO im. Adama Asnyka w Łodzi - modernizacja budynku szkoły będzie realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019/2020! Projekt uzyskał najwięcej głosów ze wszystkich projektów osiedla Śródmieście - Wschód.
      Dziękuję za zaangażowanie i wsparcie!

    • Ślubowanie klas pierwszych i Dzień Patrona
     • Ślubowanie klas pierwszych i Dzień Patrona

     • 14 października świętowaliśmy w naszej szkole z aż trzech powodów. Po pierwsze, odbyło się ślubowanie klas pierwszych – najpierw dla uczniów po szkole podstawowej, a następnie po gimnazjum. Jednocześnie obchodziliśmy Dzień Edukcji Narodowej oraz Dzień Patrona VIII Liceum Ogólnokształcącego – Adama Asnyka. Z tej okazji grupa uczniów przygotowała spektakl zatytułowany „Skoszlawione pieśni czarnoksięstwo”. 

      Uroczystość ślubowania klas pierwszych prowadzone przez Julię Śliwińską – uczennicę klasy 2a rozpoczęło się od przemówienia Pani Dyrektor – Anny Panek, która zaapelowała do uczniów, by wykorzystywali możliwości, jakie stwarza im szkoła, nie patrzyli na nią jak na źródło stresu czy obowiązków, ale przede wszystkim szans, a poprzez koleżeńskość, zaagażowanie, szacunek dla obowiązujących zasad wykazywali się dojrzałością. Następnie przedstawiciele klas pierwszych, zgromadzeni wokół sztandaru szkoły, i ich koledzy oraz koleżanki ślubowali m.in. wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności, dbać o godność ucznia i dobre imię szkoły, krzewić ideały dobra, piękna, sprawiedliwości.

      Po ślubowaniu i życzeniach, które z okazji Dnia Edukacji Narodowej Julia Śliwińska złożyła społeczności szkolnej – uczniom, pracownikom i nauczycielom, przyszedł czas na część artystyczną, którą zapowiedział nauczyciel języka polskiego – Piotr Szwed. Zwrócił uwagę, że w twórczości patrona VIII LO Adama Asnyka – tak często wyznaczającej wzorce postępowania, można też odnaleźć pierwiastki zwątpienia a nawet rozpaczy. Do tych, mniej znanych aspektów poezji autora „Do młodych”, nawiązywał spektakl „Skoszlawione pieśni czarnoksięstwo” stanowiący inscenizację fragmentów wiersza „Poeci do publiczności”.

      Krótkie przedstawienie, które wspólnie z Piotrem Szwedem przygotowała grupa  uczniów: Zosia Jasik, Wiktor Łyszczyński, Jan Konstanty Matyjaszczyk, Elżbieta Szosland-Fałtyn oraz zapewniający oprawę muzyczną – Nikodem Kocemba, stanowiło opowieść o twórczej niemocy, frustracji i zagubieniu. Dzięki intensywnej aktorskiej ekspresji, dynamice scen, w których śmieszność mieszła się z dramatyzmem, postawiono pytania o rolę poezji w czasach niepoetyckich oraz o stosunek do twórczości dawnych wieszczów, która staje się coraz częściej „niezrozumiałym szumem”. Słowa z wiersza Adama Asnyka zabrzmiały bardzo naturalne w ustach młodych ludzi – rozdartych między zaangażowaniem a sceptycyzmem, między zawstydzeniem, niepewnością a śmiałym oskrażeniem skierowanym w stronę tłamszącej twórczy entuzjazm współczeności.

       

    • Zajęcia terenowe w Rogowie
     • Zajęcia terenowe w Rogowie

     • 10 października 2019 uczniowie klasy 3d i 3a (o profilu biol – chem) uczestniczyli w zajęciach terenowych przeprowadzonych  w Arboretum w Rogowie. Arboretum ma charakter parku leśnego, a na jego obszarze znajdują się jedne z najbogatszych i najciekawszych kolekcji drzew i krzewów Europy Środkowo-Wschodniej i innych kontynentów. Jest jednostką dydaktyczną Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

      Podczas zajęć uczniowie nie tylko usystematyzowali wiedzę na temat roślin iglastych i liściastych, niezbędną do matury z biologii ale również  dowiedzieli się wielu ciekawych informacji na temat substancji chemicznych znajdujących się w roślinach, które wykorzystywane są w medycynie, farmacji i chemii. Wykonane zostały zdjęcia i notatki potrzebne do wykonania prezentacji do projektu biologiczno – chemicznego pt. „ Rośliny znane i nieznane – wykorzystywane w medycynie i chemii” .

      Dopełnieniem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Lasu i Drewna, które  jest integralną częścią bazy naukowo-dydaktycznej Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie. Znajdują się tam  ciekawe zbiory reprezentujące różne  dyscypliny leśne, wiele eksponatów roślinnych i zwierzęcych a także wystawa zdjęć przedstawiających ciekawe gatunki zwierząt.  Organizatorkami wycieczki były panie Bożena Granatowska oraz Marta Smulik - Gruska.

    • JESIENNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW W VIII LO - 24 WRZEŚNIA 2019
     • JESIENNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW W VIII LO - 24 WRZEŚNIA 2019

     • Turniej po raz kolejny cieszył się olbrzymim zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, że do zawodów przystąpiło 75 uczniów z 14 klas. Po wielogodzinnej rywalizacji wyłoniono trzy najlepsze zespoły.
      I miejsce - klasa 3A (Pietrzykowski, Kalinka, Czernik, Kruś, Gosławski, Bartczak),
      II miejsce - klasa 3B (Potrzebowski, Kubiak, Kołomański, Domińczak),
      III miejsce - klasa 1Ap (Kościelecki, Szymański, Pawłowski, Czekalski, Gronowalski, Kowalski)
      Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy na kolejną edycję turnieju.

    • Wyjazd integracyjny klas pierwszych
     • Wyjazd integracyjny klas pierwszych

     • W dniach 16-17 września pierwszoklasiści rozpoczynający w tym roku swoją naukę w trybie trzyletnim udali się wraz z wychowacami i opiekunami na wycieczkę do urokliwego, znajdującego się wśród lasów spalskiego ośrodka Zacisze. Tam mieli okazję lepiej poznać siebie nazwajem, nauczycieli oraz zasady panujące w szkole. Przećwiczyli również, podczas zajęć zaproponowanych przez wuefistów, umiejętności współpracy w grupie. Następnie trenowali zdolności artystyczne, a może w jeszcze większym stopniu organizacyjne, przygotowując w ekspresowym tempie autoprezentacje klas, które doskonale sprawdziły się jako dodatkowo atrakcja podczas wieczornego ogniska, poprzedzającego dyskotekę. Zwieńczeniem wyjazdu był odbywający się kolejnego dnia przedpołudniowy spacer do zabytkowych bunkrów z okresu II wojny światowej znajdujących się w miejscowości Konewka. Tuż po nim zmęczeni, ale i zadowoleni uczestnicy wycieczki wrócili do Łodzi.

    • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

     • 2 września 2019 roku w VIII LO odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019 / 2020. 
      Uroczystość uświetniła wizyta pana pułkownika Włodzimierza Pajdowskiego, który dla upamiętnienia 80 rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej, wygłosił krótką mowę na temat wydarzeń, których był świadkiem i uczestnikiem.

    • To już 25 lat wymiany Ósemki z Gymnasium Carolinum w Ansbach!
     • To już 25 lat wymiany Ósemki z Gymnasium Carolinum w Ansbach!

     • Już 25 raz uczniowie klasy dwujęzycznej z „Asnyka” odwiedzili partnerską szkołę w Ansbach w Niemczech, by doskonalić swe umiejętności językowe oraz wspólnie pracować nad projektem. W nauce języka obcego ważny jest nie tylko kontakt z językiem potocznym, ale również z kulturą danego kraju. Realizację tych celów umożliwia zamieszkanie u niemieckich rodzin partnerów, towarzyszenie im podczas zajęć lekcyjnych, wspólne zwiedzanie i spędzanie czasu wolnego oraz poznanie zwyczajów życia codziennego. Podczas uroczystości jubileuszowej dokonano podsumowania wieloletnich wspólnie podejmowanych działań, zaprezentowano wcześniej przygotowany program artystyczny oraz efekty końcowe projektu. Warto podkreślić zaangażowanie dyrektorów obu szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców, a także fakt, iż corocznie wymiana jest dofinansowywana przez PNWM.

       

    • Wymiana z Gymnasium Immanuela Kanta
     • Wymiana z Gymnasium Immanuela Kanta

     • Po raz trzeci uczniowie VIII LO spotkali się ze swoimi rówieśnikami z niemieckiego Lachendorf. Projekt wspierany był finansowo, jak co roku, przez PNWJM, organizację dbająca o relacje polsko-niemieckie. Tematem realizowane w tym roku szkolnym wymiany była „Wielokulturowość na przykładzie Łodzi i Celle”. Bardzo ciepło przyjęci w Niemczech próbowaliśmy równie serdecznie ugościć naszych kolegów i chyba nam się udało, bo opinie o spotkaniu były entuzjastyczne. Największe wrażenie zrobiła na gościach Warszawa i nietypowy sposób oprowadzania na zasadzie gry miejskiej. Świetnie się bawiąc poznawaliśmy przedwojenną i wojenną historię stolicy. Także w Łodzi staraliśmy się pokazać najpiękniejsze miejsca tego niedocenionego miasta. Chcieliśmy przybliżyć gościom atmosferę XIX wiecznej industrialnej metropolii, stąd warsztaty o tym, co wyróżnia Łódź na tle innych miast Europy. Nasi koledzy dowiedzieli się kim byli Lodzermensche, czym jest krańcówka i żulik. Chcąc pokazać naszym kolegom, że wielokulturowości tworzyła  tradycję tego miasta zwiedziliśmy pałace należące do łódzkich fabrykantów, gdzie odbyliśmy liczne warsztaty. Najbardziej w pamięci zapadły nam te dotyczące awangardy w MS1 czy mody w Białej Fabryce. Okazało się, że tożsamość kulturowa i etniczna doskonale uwidacznia się poprzez strój. Tak było w XIX w i tak jest współcześnie, a nasze miasto jest przecież polską stolicą mody.

    • Opowiadanie na medal!
     • Opowiadanie na medal!

     • Natalia Tengosz, uczennica klasy humanistycznej IIIc, zdobyła I nagrodę w międzyszkolnym konkursie literackim „Jestem człowiekiem wolnym, nie poddam się uzależnieniom” za tekst „Wybacz mi, mamo”. Młoda pisarka uczestniczyła w uroczystym podsumowaniu przedsięwzięcia w XXV LO w Łodzi wraz ze swoją polonistką Izabelą Stasiak 13 czerwca 2019 r. Gratulujemy Natalii sukcesu i życzymy, aby wena nigdy jej nie zawiodła. Zapraszamy na szkolną stronę internetową, na której można przeczytać teksty Natalii w antologiach z cyklu „Nie pisz do szuflady” redagowanych w ramach projektu z antykiem w tle.

    • Asnyk w Irlandii
     • Asnyk w Irlandii

     • Grupa Asnykowiczów wzięła udział w warsztatach językowych w Wielkiej Brytanii, tym razem w pięknych miastach Irlandii Płn. oraz Republiki Irlandii – Belfaście i Dublinie. Była to niecodzienna okazja, aby lepiej poznać jedne z piękniejszych miast Zielonej Wyspy, dowiedzieć się więcej o kulturze i mieszkańcach Irlandii, a także sprawdzić znajomość języka angielskiego w naturalnych, codziennych sytuacjach w kontakcie z żywym językiem. Dla niektórych była to również możliwość doświadczenia lotu samolotem po raz pierwszy w życiu. Podczas wyjazdu odbywały się warsztaty językowo-kulturowe. Przy tej niepowtarzalnej okazji zwiedziliśmy Muzeum Tytanika, „dzielnice podziału”: Falls i Shankill, bibliotekę Trinity College, przybrzeżne miasteczka i wiele innych historycznych miejsc Belfastu i Dublina.

       

  • Kontakty

   • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka
   • osemka@8lolodz.eu
   • (+42) 678-65-22
   • 90-225 Łódź ul. Pomorska 105 Poland
   • biblioteka@8lolodz.eu
   • iod@8lolodz.eu