• Wypożycz sobie prezent na święta!
     • Wypożycz sobie prezent na święta!

     • Biblioteka szkolna poleca prezenty – niespodzianki.
      Przyjdź, wybierz krótki cytat z opisu książki i wypożycz trochę w ciemno.
      A może to będzie początek nowej fascynacji literackiej?
      Zapraszam!

    • Klasy dwujęzyczne i lingwistyczne objęte patronatem naukowym!
     • Klasy dwujęzyczne i lingwistyczne objęte patronatem naukowym!

     • Z wielką przyjemnością informujemy, że klasy dwujęzyczne oraz lingwistyczne VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Łodzi objęte zostały patronatem naukowym Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutu Anglistyki oraz Instytutu Filologii Germańskiej. Umowa patronacka oficjalnie została podpisana 29 listopada 2021r.

      W jaki sposób będzie przebiegała współpraca między Wydziałem Filologicznym UŁ i VIII LO?

      Dzięki porozumieniu zawartemu między VIII LO i Uniwersytetem rozwijać będziemy współpracę i integrację środowiska szkolnego i akademickiego, wspierać przedsięwzięcia służące wspólnemu dobru, a przede wszystkim – będziemy mieli na celu jeszcze lepszą edukację lingwistyczną szych uczniów!

      Wbrew obiegowym opiniom znajomość języków obcych jest doskonałym narzędziem mądrego i krytycznego odbioru współczesnej rzeczywistości, świata coraz bardziej skomplikowanego, odbijającego się w niezliczonych, często sprzecznych komunikatach medialnych. Co więcej, współcześnie ludzie młodzi nie funkcjonują już tylko w kręgu kultury narodowej, ale dzięki rozmaitym kontaktom, wyjazdom międzynarodowym i programom edukacyjnym nieustannie konfrontują się z innymi, często egzotycznymi wzorcami kulturowymi. Celem naszej współpracy będzie między innymi pokazanie polskiej tożsamości narodowej w relacji z kulturami świata, ale też – po prostu – możliwość spojrzenia na naukę języka obcego od bardziej naukowej, profesjonalnej strony.

      Naukowcy skupieni wokół Instytutu Anglistyki oraz Instytutu Filologii Germańskiej zajmują się językiem i literaturą w świecie oraz językiem i kulturą współczesnej emigracji. Badają problemy dwujęzyczności, języka angielskiego oraz niemieckiego jako obcego, problemy przekładu. Na dzieła kultury spoglądają komparatystycznie – czyli przez pryzmat dziedziny nauki, która porównuje dzieła pochodzące z różnych kultur narodowych. Badania prowadzone przez Instytuty doskonale więc odpowiadają na wyzwania współczesnej kultury i problemy, przed którymi wielu naszych uczniów stanie w przyszłości, w trakcie studiów i wyjazdów międzynarodowych.

       W trakcie roku szkolnego:

      1. Nasi uczniowie będą uczestniczyli w wykładach naukowców organizowanych na terenie szkoły oraz w zajęciach akademickich prowadzonych na terenie Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Filologicznym.
      2. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w konferencjach naukowych, panelach dyskusyjnych i spotkaniach organizowanych na Uniwersytecie Łódzkim.
      3. Uczniowie VIII LO będą mogli zwiedzić Wydział Filologiczny UŁ oraz poznać zasady funkcjonowania Uczelni.
      4. Będzie to także współpraca dydaktyczna nauczycieli-anglistów z naukowcami Uniwersytetu Łódzkiego.

    • Jesień w liściach zamknięta
     • Jesień w liściach zamknięta

     • 2.11.2021 rozstrzygnięto trzy konkursy jesienne ogłoszone przez Dom Kultury w Niesułkowie. Decyzją Komisji Jury, dwie uczennice VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi z klasy 1A1 zostały laureatkami konkursu fotograficznego "Jesień w liściach zamknięta":
      II MIEJSCE - Zuzanna Błaszczyk
      III MIEJSCE - Antonina Sosnova

      Jury doceniło kompozycję zdjęć, oryginalne ujęcie tematu i estetykę.

     • Pieśni legionowe

     • W przededniu rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę na przerwach towarzyszyły nam pieśni legionowe w wykonaniu Antoniego Guzka z klasy 3ag i naszego nieocenionego absolwenta Wiktora Kruka.

    • XX Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki
     • XX Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki

     • Uczniowie klasy 2d wzięli udział w XX Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki. Wysłuchali wykładów w Uniwersytecie Łódzkim, na Wydziale Biologii i Ochrony ŚrodowiskaCzy wirus zawsze jest naszym wrogiem? – fagoterapia oraz Szczepionki przeciw SARS-CoV-2 – nasza broń w walce z pandemią. Przed nami jeszcze jedno "spotkanie" w Instytucie Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk - wykład: Jak walczyć z gruźlicą?
      Natomiast klasa 3e wysłuchała wykładu "Co masz we krwi?". Temat ten doskonale wpisał się w aktualnie realizowany program zajęć biologii.

    • Święto Edukacji Narodowej
     • Święto Edukacji Narodowej

     • 14 października świętowaliśmy w naszej szkole nie tylko Dzień Edukacji Narodowej. Tradycyjnie tego dnia odbywa się ślubowanie klas pierwszych oraz obchody Dnia Patrona VIII Liceum Ogólnokształcącego – Adama Asnyka. Uroczystość ślubowania klas pierwszych prowadził przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Borys Sobczak. Pani Dyrektor Anna Panek wygłosiła przemówienie, w którym zachęcała pierwszoklasistów do wykorzystywania możliwości, jakie stwarza im VIII LO i wykazywania się dojrzałością i koleżeństwem. Następnie młodzież złożyła ślubowanie.

      Z okazji Dnia Patrona uczniowski zespół teatralny, wsparty przez absolwenta – Wiktora Kruka (muzyka) oraz nauczycielkę j. hiszpańskiego – Kingę Kunz (przygotowanie makijażu głównego bohatera) przygotował spektakl „Anioł zniszczeń”. Powstał on na podstawie poematu Adama Asnyka zatytułowanego „Ze sceny świata”. Po krótkim wprowadzeniu odpowiadającego za reżyserię polonisty – Piotra Szweda aktorzy przedstawili sztukę o destrukcyjnym pragnieniu władzy oraz chorej ambicji, która doprowadza do katastrofy:

      „Znowu gwałt będzie prawem, a świętością siła,
      Znowu w ciemnościach pełzać będzie tłum służalczy;
      Nie wiedząc, za co ginie, przeciw czemu walczy;
      Znowu zgnębiona rzesza będzie się modliła
      Do posągu Molocha, w części bałwochwalczej”

      (Adam Asnyk, „Ze sceny świata”)

    • Akademia Sergo
     • Akademia Sergo

     • 12.10.2021 w Strykowie odbył się ogólnopolski finał konkurs języka angielskiego Akademia Segro, w którym uczestniczyła reprezentacja Ósemki. Nasi uczniowie brali udzial w grze symulacyjnej w języku angielskim, w której zarządzali klientami w nieruchomościach firmy Segro. 

    • Kolejni zdolni w VIII LO
     • Kolejni zdolni w VIII LO

     • Z przyjemnością informujemy, że uczniowie naszej szkoły Kacper Tomaszewski oraz Julia Różycka wzięli udział w uroczystym podsumowaniu IV edycji Programu „Zdolny uczeń – świetny student”, podczas którego zaprezentowali wyniki swoich prac. Kacper realizował projekt na Wydziale Chemii UŁ pod kierunkiem Pani dr Anety Kisielewskiej a tematem jego pracy była „Synteza i badanie właściwości hydrożelu poli (alkoholu winylowego)”. Julia realizowała projekt na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ pod kierunkiem Pana dr Mateusza Półciennika a tematem jej pracy były „Interakcje motyle - rośliny a wartość przyrodnicza biocenozy”. 

      Koordynatorem programu na Wydziale Chemii UŁ jest Pani dr hab. Agnieszka Rybarczyk-Pirek, prof. UŁ, z którą nasza szkoła ma przyjemność współpracować już kilka lat. Galę poprowadził Pan dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UŁ.

    • Kolejna wizyta humanistów w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim
     • Kolejna wizyta humanistów w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim

     • W dniach 4-6 października klasy 2c i 3c udały się na wycieczkę nad morze. Pierwszym przystankiem był Puck - miejsce zaślubin Polski z morzem. Wieczorem uczniowie poszli na spacer Aleją Zasłużonych Ludzi Morza oraz na cypel rewski. Następnego dnia Ósemkowicze mieli okazję wziąć udział w warsztatach oraz zwiedzić Gdański Teatr Szekspirowski. Później odwiedzili molo w Sopocie i Monciak. Ostatniego dnia humaniści przechadzali się ulicami Gdańska, zwiedzali Bazylikę Mariacką i kościół p.w. św. Brygidy z przepięknym bursztynowym ołtarzem. W czasie podróży uczniowie słuchali opowieści o historii Trójmiasta i wybrzeża.

      Tekst opracowały: Amelia Malinowska i Lena Woźniak

    • Juliusz Ciepłota o swoim udziale w programie "Zdolny uczeń - świetny student"
     • Juliusz Ciepłota o swoim udziale w programie "Zdolny uczeń - świetny student"

     • Udział w projekcie “Zdolny uczeń - świetny student” był niezapomnianym wydarzeniem, które umożliwiło mi zgłębić tematy szczególnie dla mnie ważne i interesujące, jakimi są zagadnienia związane z historią sztuki. Moje działania skupiały się wokół motywu człowieka-grzesznika w malarstwie niderlandzkiego mistrza Hieronima Boscha, realizowanego we współpracy z Panią dr Małgorzatą Karkochą. Temat ten dał mi możliwość przeprowadzenia szczegółowej analizy i interpretacji poszczególnych dzieł malarskich, uwzględniając też kwestie biograficzne autora. Czynniki takie jak korzystanie z różnorodnych źródeł wiedzy, możliwość konsultacji swoich spostrzeżeń oraz systematyczna praca pozwoliły mi w pełni zrealizować mój temat, a wieloaspektowość twórczości Boscha stała się jeszcze bardziej dostrzegalna i fascynująca. Jestem przekonany, że zrozumienie skomplikowanego systemu symboliki, wyłaniającego się z obrazów Boscha, otwiera drogę do zgłębiania przekazu jego dzieł, które w ostatnich latach nieustannie zyskują na popularności.

    • Wieczór Polskiego Państwa Podziemnego
     • Wieczór Polskiego Państwa Podziemnego

     • Jak najlepiej nauczyć się historii? Przeżywając ją. Taki sposób wybrali nauczyciele  aby przybliżyć nam sytuację społeczną i polityczną Polaków pod niemiecka okupacją. Najpierw gra miejska śladami Polskiego Państwa Podziemnego, potem wspólne śpiewanie pieśni powstańczych,  a na koniec ważne słowa przekazane nam przez panią Gryzeldę Studzińską, harcerkę Szarych Szeregów. To wszystko działo się w godzinach wieczornych w murach naszej szkoły. W wolny piątek, po lekcjach, pełni chęci i zapału przyszliśmy, aby uczcić bohaterów, aby  pamięć o przeszłości  przetrwała. Przeżywaliśmy chwilę grozy i niezwykłego wzruszenia. W towarzystwie nauczycieli, absolwentów obecni uczniowie doświadczali historii. Organizowana od siedmiu lat, przez prawdziwych pasjonatów uroczystość, jest niezwykłym wydarzeniem, które ekscytuje, uczy i integruje.

    • Niezwykłe spotkanie
     • Niezwykłe spotkanie

     • Mimo, że dzisiaj patriotyzm to  słowo zawłaszczane przez różne grupy, niepopularne i niemodne,  ma dla nas społeczności VIII LO szczególny wymiar. Jest to między innymi szacunek dla przeszłości, naszych przodków, dla tych wszystkich dzięki którym możemy czytać, pisać, mówić a nawet toczyć spory w języku polskim. To pamięć o czasach minionych jednak nie bezkrytyczna i bezrefleksyjna.  

      Pod koniec września w związku z osiemdziesiątą drugą rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego gościliśmy niezwykłą osobę, panią Gryzeldę Studzińska, harcerkę Szarych Szeregów, sanitariuszkę Powstania Warszawskiego. Spotkanie z tak niezwykle mądrą i otwartą na ludzi i świat postacią, było nie tylko przyjemnością ale również okazją do refleksji nad współczesnym pojęciem patriotyzmu. Tolerancja, szacunek, pomoc bliźniemu w potrzebie, prawo do przeciwstawienia się przemocy i uciskowi, tak dzisiaj powinniśmy rozumieć to pojęcie. Pani Gryzelda pokazała nam nie tylko pełny strachu, śmierci i niesprawiedliwości obraz II wojny światowej, ale także wizję nadziei, poczucia wspólnoty i jedności, która przyświecała naszym przodkom. Liczymy na to, że działający  w naszej szkole klub Armii Krajowej, którego celem jest zachowanie pamięci o tych niezwykłych ludziach podwoi swoje szeregi, do czego serdecznie zachęcamy. 

    • Wycieczka naukowa do Torunia
     • Wycieczka naukowa do Torunia

     • Klasy trzecie (biol-chem-mat) uczestniczyły w dwudniowej wycieczce do Torunia, której głównym celem były warsztaty chemiczne w Centrum Chemii w Małej Skali. W ramach powtórzenia przed egzaminem maturalnym uczniowie przeprowadzili doświadczenia zachodzące z wymianą elektronów, utleniania i redukcji związków manganu, chromu, żelaza i miedzi. Wykonali również efektowne doświadczenia oraz wzięli udział w zajęciach z kuchni molekularnej. W drugim dniu wycieczki uczniowie zwiedzili Ogród Zoobotaniczny. Nie obyło się również bez typowych atrakcji Torunia. Po wyczerpującej ale fascynującej lekcji chemii młodzież uczestniczyła w warsztatach wypieku piernika oraz w bardzo interesującej wycieczce po Starym Mieście z przewodnikiem.

    • Obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych 26.09.2021
     • Obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych 26.09.2021

     • Zgodnie z tradycją naszej szkoły i w tym roku świętowaliśmy Europejski Dzień Języków Obcych.
      Konieczność utrzymania dystansu społecznego, z racji pandemii, nie pozwoliła nam spotkać się większą grupą, więc tym razem obchody tego święta miały nieco inny charakter. Uczniowie klasy wstępnej oraz pierwszo- i drugoklasiści z klas dwujęzycznych i lingwistycznych przygotowali plakaty związane tematycznie z hasłami o nauce języków obcych. Podczas przygotowania prac był też czas na rozmowę o tym, w jaki sposób Ósemkowicze zamierzają wykorzystać znajomość języków angielskiego i niemieckiego w przyszłości.

      Przyznajemy, że plany wielu naszych uczniów są imponujące i nikomu nie brak motywacji. Trzymamy kciuki za realizację wszystkich zamierzeń i......uczymy się języków obcych dalej.
      WIĘCEJ

    • Wyjazdowa sesja naukowa klas biologiczno- chemiczno-matematycznych
     • Wyjazdowa sesja naukowa klas biologiczno- chemiczno-matematycznych

     • Sesja naukowa w Piaskach na Mierzei Wiślanej. Podczas trzydniowych zajęć z biologii, chemii, matematyki i języka angielskiego ćwiczyliśmy umiejętności maturalne: planowanie doświadczeń i obserwacji, pobieranie próbek z różnych miejsc Mierzei Wiślanej, analiza chemiczna pobranych próbek, pisanie równań reakcji, analizowanie wyników pod kątem biologicznym, chemicznym, statystycznym oraz komunikowanie się w języku angielskim. Uczniowie także rozpoznawali gatunki roślin, grzybów, porostów podczas spaceru w Parku Krajobrazowym Mierzei Wiślanej i w Oceanarium. A wieczorem było trochę sportu i wspólna zabawa przy ognisku. 

    • Wycieczka klasy 2b
     • Wycieczka klasy 2b

     • Trzydniowa lekcja geografii z elementami biologii, chemii, historii: Kraków, ścieżka przyrodnicza Na Rakowsku, a tam mofety, porosty, piękne widoki, mżawka, deszczyk i ulewa...... Następnie badanie stanu czystości wód i jakości powietrza. Wszystko to z udziałem uczniów klasy 2b. Po nauce przyszedł czas na integrację przy ognisku i wspólną zabawę.

    • Wyjazd integracyjny klasy wstępnej i klas pierwszych
     • Wyjazd integracyjny klasy wstępnej i klas pierwszych

     • ZAŁĘCZE  WIELKIE - RZECZYWIŚCIE WIELKIE….
      bo my, uczniowie klas pierwszych naszej szkoły, w trakcie wyjazdu integracyjnego w dniach 8-9 września mogliśmy zobaczyć, ilu nas jest,
      bo poznawaliśmy się w autokarze, w pokoju, na stołówce, ognisku i boisku,
      bo rozmawialiśmy ze sobą i opowiadaliśmy o sobie w trakcie zajęć  z wychowawcami i panią psycholog,
      bo wspólnie przygotowaliśmy  dla swojej klasy, hasło, okrzyk i baner,
      bo razem uczyliśmy się  śpiewać i tańczyć,
      bo mogliśmy zaprezentować swoje talenty przy ognisku,
      bo sprawdziliśmy swoją sprawność fizyczną oraz umiejętność współpracy w trakcie zawodów sportowych,
      bo zakończyliśmy pobyt tanecznym korowodem, wykonując na boisku skoczną belgijkę,
      bo obcowaliśmy z pięknem nadwarciańskiej przyrody i osobliwą fauną(!)i zabraliśmy stamtąd słońce, które szkolną codzienność na pewno uczyni weselszą.