Nawigacja

2013

W listopadzie 2013 roku ruszył trzeci z kolei projekt biblioteczno-polonistyczny poświęcony książce:  KSIĄŻKA ARTYSTYCZNA

Znów pierwsza klasa humanistyczna pod opieką nauczyciela bibliotekarza pani Moniki Szymanek odwiedziła Muzeum Książki Artystycznej, gdzie wysłuchała prelekcji na temat książek artystycznych i zapoznała się z eksponatami muzeum.

 

 

Następnie młodzież wzięła udział w zajęciach seminaryjno-warsztatowych w Muzeum Papieru i Druku. Tu 1c czerpała własnoręcznie papier i zapoznała się z techniką zszywania książek.

    

Teraz młodzi humaniści tworzyć będą własne dzieła, które zostaną zaprezentowane podczas Festiwalu Kultury Antycznej. Merytorycznej pomocy i wskazówek dotyczących treści udzielą panie: Izabela Stasiak nauczycielka języka polskiego i Alicja Petrykiewicz  nauczycielka języka łacińskiego.  „ARCANA THEMIDIS”: krwawi władcy, mitologiczni przestępcy i procesy w starożytnym Rzymie i Grecji


Usus omnium artium est magister (Praktyka jest najlepszym nauczycielem)
Humaniści z Ic poszli w ślady starszych kolegów z IIc, którzy w ubiegłym roku osiągnęli poziom
mistrzowski w tworzeniu książek artystycznych o tematyce antycznej. Pierwszoklasiści zrealizowali
w roku szkolnym 2012/2013 projekt biblioteczno – polonistyczny „Książka antyczna”
(pod kierunkiem nauczycielek: Moniki Kowalskiej i Izabeli Stasiak).
Premierowa ekspozycja wykonanych przez młodzież zwojów uświetniła tegoroczny XI Festiwal Kultury Antycznej w VIII LO.
Prezentujemy efekty pracy siedmiu grup

 


Grupa I: K. Müller, K. Słowianek, M. Tomaszewska, A. Czerwiec
„Teatr grecki”

 


Grupa II: A. Jędrzejak, A. Głowacka, A. Zielińska, K. Kasińska

„Mowy Cycerona”

 

Grupa III: K. Krzeszewska, A. Słodkiewicz, P. Sinkiewicz, A. Rembowska

„Liryka antyczna”

 

Grupa IV: Ł. Rymer, N. Bartczyk, M. Motylewska, J. Olejniczak

„Lizystrata”

 

Grupa V: J. Nowacka, D. Olczak, P. Walasiak

„Rzeźba antyczna”

 

Grupa VI: A. Wiśniewski, A. Szadkowska, A. Lasota, A. Nowak

„Malarstwo antyczne”