Nawigacja

Patronat

Patronat Katedry Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Od września 2008 r. klasy humanistyczne ( c ) w VIII LO są, jako jedyne w Łodzi, objęte
patronatem przez Katedrę Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego.
Współpracę z uczelnią koordynują nauczycielki:
Alicja Petrykiewicz (język łaciński i kultura antyczna, podstawy przedsiębiorczości) i Izabela Stasiak (język polski).

Patronat stał się ukoronowaniem satysfakcjonującej obie strony, trwającej
nieprzerwanie od 2002 r., współpracy nauczycielek i uczniów klas humanistycznych
naszego liceum z KFK UŁ.

Z inicjatywą objęcia patronatem humanistów w VIII LO wystąpiła
pani prof. dr hab. Jadwiga Czerwińska.
Równie życzliwe dla nas okazały się kolejne kierowniczki Katedry:
pani prof. dr hab. Hanna Zalewska – Jura i obecnie pełniąca funkcję szefowej pani prof. dr hab. Joanna Sowa.

Współpraca między KFK UŁ i VIII LO w ramach patronatu nad klasami
humanistycznymi ma charakter wszechstronny i jest systematycznie modyfikowana ze
względu na reformę programową i organizacyjną, która wkroczyła do szkół
ponadgimnazjalnych we wrześniu 2012 r. Obejmuje:
• działania dydaktyczne (wykłady, sesje naukowe),
• konsultacje merytoryczne związane z wprowadzaniem autorskiego programu
nauczania z zakresu kultury antycznej oraz z realizacją corocznych projektów
edukacyjno – artystycznych z antykiem w tle,
• wspieranie kreatywności uczniów i umożliwianie im rozwijania uzdolnień,
• ułatwianie prezentowania osiągnięć młodzieży na prestiżowych imprezach
(w tym przede wszystkim w ramach kolejnych edycji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki),
• promowanie innowacji edukacyjnych.


W klasach humanistycznych, objętych patronatem przez KFK UŁ, następujące przedmioty są realizowane na poziomie rozszerzonym (począwszy od naboru w roku szkolnym 2012/2013): język polski, język angielski i do wyboru historia lub geografia; jako drugi język obcy młodzież wybiera język niemiecki lub język hiszpański; uczniowie realizują też od drugiej klasy autorski program przedmiotu uzupełniającego:
Kultura antyczna z perspektywy współczesności
(edukacyjno – artystyczne wariacje ze starożytnością w tle)
.

Zobacz także na szkolnej stronie

• Festiwal Kultury Antycznej

• Projekty z antykiem w tle

• Książka artystyczna

• Język teatru

• Język filmu

 

 
dr Joanna Rybowska
 
 
 

nauczycielka języka polskiego w VIII LO Izabela Stasiak, prof. dr hab. Hanna Zalewska – Jura
 
 
 
 

Aktualności

Kontakt

  • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka
    90-225 Łódź
    ul. Pomorska 105
  • (+42) 678-65-22

Galeria zdjęć