• Ekopracownia

    •  

       

       

        

     Program ekologiczny

     Ziemia Łódzka- ekologiczne warunki życia”

      

     Cel główny programu:

      

     Cel wychowawczy i edukacyjny realizowany poprzez uwrażliwienie młodzieży na wpływ działalności człowieka na elementy środowiska przyrodniczego , a tym samym na warunki życia w różnych obszarach regionu łódzkiego. Program oparty jest na wiedzy uczniów z zakresu wątków przyrodniczych poruszanych na lekcjach biologii, chemii, fizyki, geografii i przyrody oraz na realizacji wielowątkowego projektu „Ziemia Łódzka- ekologiczne warunki życia”. Program uwzględnia korelację wiedzy teoretycznej z działaniem praktycznym w terenie przy wykorzystaniu sprzętu badawczego zakupionego z funduszy Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz analizę zebranych danych statystycznych i syntezę prowadząca do wyciągnięcia wniosków na temat ekologicznych warunków życia.

     Program obejmuje podprojekty edukacyjne:

      

     1. Badanie i ocena czystości powietrza w Łodzi i regionie

     2. Badanie i ocena fizyko-chemicznych parametrów wody w mieście

      i regionie

     3. Badanie i ocena parametrów gleby w mieście i regionie

     4. Badanie natężenia hałasu w wybranych miejscach Łodzi i regionu

     5. Formy ochrony przyrody w Łodzi i w regionie

     6. Wpływ działalności przemysłowej człowieka na środowisko przyrodnicze (Bełchatów, Kamieńsk)

     7. Badania ankietowe dotyczące ekologicznych warunków życia mieszkańców z różnych obszarów aglomeracji łódzkiej.

      

      

     Realizacja projektu

      

     Realizacja programu rozpoczęta została 8-9 września 2014 r. na wyjeździe integracyjnym klas pierwszych. Uczniowie zaczynający edukację w naszej szkole spędzili dwa dni w Spale poznając walory przyrodnicze i kulturowe miejscowości i okolic. Oprócz zajęć integrujących zespół klasowy wyjazd sprzyjał długim spacerom podczas, których młodzież mogła podziwiać przyrodę Spalskiego Parku Krajobrazowego, oddychać czystym, świeżym powietrzem o zapachu lasu i grzybów.

     Uczniowie wzięli udział w spotkaniu z pracownikiem Nadleśnictwa Spała, który z zainteresowaniem opowiedział o gospodarce leśnej w kraju, lasach spalskich, funkcjach lasów, ekosystemach występujących w środowisku leśnym i oprowadził po ścieżce dydaktyczno-ekologicznej.

     Wyjazd ten i prelekcja o tematyce ekologicznej była wstępem do realizacji całorocznego i wielowątkowego programu przyrodniczego.

      

      

  • Kontakty

   • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka
   • osemka@8lolodz.eu
   • (+42) 678-65-22
   • 90-225 Łódź ul. Pomorska 105 Poland
   • biblioteka@8lolodz.eu
   • iod@8lolodz.eu