• Badania ankietowe

    •   Styczeń i luty to okres przeprowadzania ankiety dotyczącej ekologicznych warunków życia mieszkańców z różnych obszarów regionu łódzkiego. Uczniowie klasy II i III na lekcjach przyrody opracowywali pytania ankietowe, późnej przeprowadzili ankietę na 118 wybranych osobach.

      

     Zobacz ankietę

      

     Prezentacja wyników ankiety

      

      

     Kolejnym etapem prac była analiza zebranych materiałów badawczych przy wykorzystaniu technik komputerowych.

     Efekt końcowy został przedstawiony w postaci prezentacji multimedialnej ukazujacej wyniki zebranych danych statystycznych.