•  

     Kandydaci do klasy wstępnej z językiem niemieckim są proszeni o:

     • zalogowanie się do systemu rekrutacji elektronicznej (wprowadzenie danych)
     • złożenie wniosku do szkoły pierwszego wyboru w terminie
      od 15 czerwca 2020 do 22 czerwca 2020 do godziny 15:00
     • potwierdzenie udziału w sprawdzianie predyspozycji językowych drogą mailową na adres osemka@8lolodz.eu
      do 29 czerwca 2020 (poniedziałek) do godziny 15:00

      

     Tylko zarejestrowanym Kandydatom, którzy złożyli do 22 czerwca 2020 r. wniosek
     do szkoły pierwszego wyboru (można wybrać dowolną szkołę), VIII Liceum może wprowadzić do systemu wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych, który jest warunkiem koniecznym do podjęcia postępowania rekrutacyjnego do klasy wstępnej z językiem niemieckim.

      

     Kandydaci do klasy wstępnej, niezależnie od kolejności wyboru klas w systemie rekrutacji, przystępują obowiązkowo do sprawdzianu predyspozycji językowych. Sprawdzian przeprowadzany jest w języku polskim. Nie sprawdza wiedzy i umiejętności z języka niemieckiego, ale predyspozycje uczniów do nauki języków obcych.

     Termin sprawdzianu predyspozycji językowych:

     30 czerwca 2020 (wtorek) godz. 12:00


     Przykladowy test predyspozycji jezykowych

      

     Sprawdzian predyspozycji językowych odbędzie się w VIII LO im. Adama Asnyka
     w Łodzi, ul. Pomorska 105 (prosimy o przyniesienie legitymacji).

      

     696 366 204

     Prosimy dzwonić z pytaniami dotyczącymi rekrutacji do klasy wstępnej.

     9:00 – 16:00