• TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OBOWIĄZUJĄCE W WOJ. ŁÓDZKIM NA ROK SZKOLNY 2019/2020

     

    • od 13 maja 2019 do 25 czerwca 2019 godz. 12:00 - złożenie wniosku do szkoły ponadpodstawowej (wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru)
    • do 23 maja 2019 do godz. 15:00 – zgłoszenie przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych i sprawdzianu kompetencji językowych z języka niemieckiego na adres mailowy osemka@8lolodz.eu.
    • 27 maja 2019 o godz. 9.00 sprawdzian kompetencji językowych z języka niemieckiego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej po szkole podstawowej w VIII Liceum Ogólnokształcącym
     im. A. Asnyka w Łodzi, Pomorska 105,
    • 27 maja 2019 o godz. 12.00 –  sprawdzian kompetencji językowych
     dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej po gimnazjum w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. A. Asnyka w Łodzi, Pomorska 105,
    • 28 maja 2019 o godz. 12.00 sprawdzian predyspozycji językowych
     dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy wstępnej po szkole podstawowej w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. A. Asnyka w Łodzi, Pomorska 105,
    • 5 czerwca 2019  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych i sprawdzianu kompetencji językowych
     dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy wstępnej po szkole podstawowej, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej po szkole podstawowej i po gimnazjum.
    • od 21 czerwca 2019 do 25 czerwca 2019 godz. 12:00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub świadectwa ukończenia gimnazjum   oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty lub egzaminu gimnazjalnego.
    • 16 lipca 2019 o godz. 12:00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły,
    • od 16 lipca 2019 od godz. 12:00 do 24 lipca 2019 do  godz. 12:00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej (tj. złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty lub egzaminu gimnazjalnego),
    •  25 lipca 2019 godz. 12:00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły ponadpodstawowej.
  • Kontakty

   • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka
   • osemka@8lolodz.eu
   • (+42) 678-65-22
   • 90-225 Łódź ul. Pomorska 105
   • biblioteka@8lolodz.eu
   • iod@8lolodz.eu
 • Galeria zdjęć

  • 20-lecie dwujęzyczności w VIII LO
  • Konferencja CLIL 20-lecie dwujęzyczności
  • USA
  • Pamietnik Żyda legionisty
  • Państwo podziemne 2018
  • Katalonia
  • Lachendorf
  • warsztaty chemiczne
  • warsztaty laboratoryjne PŁ (2)
  • Amerykańskie tourney VIII LO
  • Euroweek
  • otrzęsiny