• Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
    w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

    ogłasza się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego:

     

    od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami ( Strona naboru elektronicznego )

     

    od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

     

    od 15 czerwca do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy wstępnej

     

    do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 Potwierdzenie udziału w sprawdzianie predyspozycji językowych do klasy wstępnej pod adresem osemka@8lolodz.eu

     

    30 czerwca 2020 r, godz. 12.00 Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji  językowych  do klasy wstępnej

     

    do 9  lipca  2020 r. do godz. 15.00 Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji  językowych do klasy wstępnej

     

    od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

     

    12 sierpnia  2020 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

     

    od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

     

    19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  • Kontakty

   • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka
   • osemka@8lolodz.eu
   • (+42) 678-65-22
   • 90-225 Łódź ul. Pomorska 105
   • biblioteka@8lolodz.eu
   • iod@8lolodz.eu
 • Galeria zdjęć

  • 20-lecie dwujęzyczności w VIII LO
  • Konferencja CLIL 20-lecie dwujęzyczności
  • USA
  • Pamietnik Żyda legionisty
  • Państwo podziemne 2018
  • Katalonia
  • Lachendorf
  • warsztaty chemiczne
  • warsztaty laboratoryjne PŁ (2)
  • Amerykańskie tourney VIII LO
  • Euroweek
  • otrzęsiny