• TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OBOWIĄZUJĄCE W WOJ. ŁÓDZKIM NA ROK SZKOLNY 2020/2021

     

    • od 11 maja do 23 czerwca 2020 r. godz. 15:00 - złożenie wniosku do szkoły ponadpodstawowej (wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru)
    • od 11 maja do 20 maja 2020 r. godz. 15:00 - zalogowanie się do naboru elektronicznego, a następnie złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału wstępnego w szkole przez  kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy wstępnej
    • do 25 maja 2020 r. godz. 15:00 i odpowiednio dla drugiego terminu do 15 czerwca 2020 r. godz. 15:00 przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy wstępnej na adres mailowy osemka@8lolodz.eu
    • 26 maja lub 16 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 - sprawdzian predyspozycji językowych
     dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy wstępnej w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. A. Asnyka w Łodzi, ul. Pomorska 105
    • 10 czerwca 2020 r. i odpowiednio dla drugiego terminu do 19 czerwca 2020 r.   - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy wstępnej
    • od 26 czerwca do 30 czerwca 2020 r. godz. 15:00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ośmioklasisty
    • 13 lipca 2020 r. do godz. 12:00 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły
    • od 13 lipca od godz. 12:00 do 20 lipca 2020 r. do  godz. 12:00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej przez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ośmioklasisty
    •  21 lipca 2020 r. do godz. 14:00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły ponadpodstawowej
  • Kontakty

   • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka
   • osemka@8lolodz.eu
   • (+42) 678-65-22
   • 90-225 Łódź ul. Pomorska 105
   • biblioteka@8lolodz.eu
   • iod@8lolodz.eu
 • Galeria zdjęć

  • 20-lecie dwujęzyczności w VIII LO
  • Konferencja CLIL 20-lecie dwujęzyczności
  • USA
  • Pamietnik Żyda legionisty
  • Państwo podziemne 2018
  • Katalonia
  • Lachendorf
  • warsztaty chemiczne
  • warsztaty laboratoryjne PŁ (2)
  • Amerykańskie tourney VIII LO
  • Euroweek
  • otrzęsiny