• Co roku w naszej szkole odbywa się kurs pierwszej pomocy. Tematyka szkoleń obejmuje postępowanie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, postępowanie w wybranych stanach zagrożenia życia oraz urazach. W czasie zajęć uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne oraz umiejętności prawidłowych zachowań w sytuacjach wyjątkowych.


      

         

     Gościliśmy u nas drużynę Łódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Drużyna zaprezentowała pokaz udzielania pierwszej pomocy wraz z ćwiczeniami dla uczniów.