• 13 czerwca 2022r. uczestnicy programu gościli w budynku Rektoratu Uniwersytetu Łódzkiego na gali, którą poprowadził prorektor dr hab. Robert Zakrzewski. Wśród grona prelegentów znaleźli się uczniowie VIII LO:
     - Minoo Bohatkiewicz: "Co młodemu człowiekowi może dać harcerstwo?", opiekun naukowy: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
     - Juliusz Ciepłota: "Echa sporów religijnych w twórczości niderlandzkiego malarza Pietera Bruegela Starszego", opiekun merytoryczny: dr Małgorzata Karkocha
     -Julia Chuchler: "Igłą malowane. Wielka rewolucja modowa 1900-1950", opiekun merytoryczny: dr Ewelina Kostrzewska.
     W projekcie brała również udział Amelia Malinowska opracowując pod opieką dr Małgorzaty Karkochy temat: "W cieniu gilotyny. Proces i egzekucja Marii Antoniny w świetle doniesień "Gazety Warszawskiej"

      


     7 czerwca 2022 r Szkolne Koło Debat Oksfordzkich gościło na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas debaty, której teza brzmiała: „Miasto Łódź powinno zakazać umieszczania reklam w przestrzeni publicznej” zaprezentowali się przede wszystkim uczniowie klas pierwszych, a towarzyszyli im starsi koledzy z koła debat. Przeciwnikami byli studenci, zaś sędziowali pracownicy naukowi UŁ, wśród których zasiadł nauczyciel j. polskiego w VIII LO p. Piotr Szwed. Debata przebiegła w dość zabawnej atmosferze, choć nie obyło się bez drobnych złośliwości z każdej ze stron. Z satysfakcją możemy stwierdzić, że chociaż retorycznie studenci byli górą to jednak uczniom naszej szkoły udało się wygrać debatę.


     Ogromny sukces odniosła nasza drużyna koła debat oksfordzkich. 22 kwietnia 2022 r. w etapie wojewódzkim Turnieju Debat Historycznych organizowanym przez IPN okazali się być najlepsi, wygrywając 4 z 5 rozegranych debat. To właśnie oni będą reprezentować województwo w ogólnopolskim finale w Warszawie. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy!


     W ramach realizowanego przez Uniwersytet Łódzki projektu ZDOLNY UCZEŃ ŚWIETNY STUDENT, który ma wspierać szczególnie zdolnych uczniów, nasza koleżanka z klasy 2 b Zuzanna Kolbuszewska, stworzyła pod opieką prof. Przemysła Waingartnera pracę pt: „Katastrofa czarnobylska - losy wybranych bohaterów w serialu Czarnobyl i reportażu Swietłany Aleksijewicz Czarnobylska modlitwa.”

      

      

     Projekt był wyrazem zainteresowań uczennicy jak i spełniał rolę badawczą, gdyż jak pisze sama autorka : „Celem projektu jest konfrontacja faktów historycznych, związanych z  katastrofą czarnobylską z ich odzwierciedleniem w kulturze masowej”.

     Praca Zuzanny Kolbuszewskiej


      

       

     W szkole działa Klub Debat Historycznych przeznaczony dla tych wszystkich, których pasją jest historia. Uczniowie VIII LO biorą udział  konkursach i projektach realizowanych przez IPN, RODEH czy Muzeum im. J. Piłsudskiego w Sulejówku. Minimum raz w tygodniu a tuż przed konkursami nawet częściej spotykamy się by wspólnie rozmawiać o historii, prowadzić spory i dysputy w sposób, kulturalny i merytoryczny. Każda debata czy to historyczna czy polityczna rządzić się powinna określonymi zasadami, których przestrzeganie jest oznaką szacunku dla przeciwnika. Udział  w klubie debat przede wszystkim poszerza horyzonty, uczy myślenia, nie tylko historycznego, strategii wypowiedzi i jest doskonałą areną do ćwiczeń dla tych wszystkich, którym sztuka oratorska s niezbędna w karierze zawodowej. W marcu i kwietniu czekają naszych uczniów dwa konkursy. Jeden w siedzibie IPN w Łodzi , drugi w Warszawie. Trzymamy kciuki za kolegów i koleżanki.


     Klasy humanistyczne oraz uczniowie z rozszerzenia historycznego z innych klas objęci są patronatem Wydziału Filozoficzno-Historycznego. W ramach współpracy odbywają się zarówno warsztaty w Instytucie Historii, jak i zajęcia w budynku VIII LO.
     Korzystając z szerokiej oferty zajęć mamy do wyboru  zarówno zagadnienia typowo warsztatowe, jak i wykłady z historii, antropologii kultury, filozofii, archeologii. Wspólnie z Wydziałem realizujemy również projekt Wieczór Polskiego Państwa Podziemnego, uczestniczymy w realizowanych pokazach filmów historycznych.