• Hymn

    • Miejcie nadzieję!...nie tę lichą marną,
     Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,
     Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno
     Przyszłych poświęceń w duszy bohatera.
     Miejcie odwagę!... nie tę jednodniową,
     Co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska,
     Lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową
     Nie da się zepchnąć z swego stanowiska.
     Miejcie odwagę!... nie tę tchnącą szałem,
     Która na oślep leci bez oręża,
     Lecz tę, co sama niezdobytym wałem
     Przeciwne losy stałością zwycięża.
     Przestańmy własną pieścić się boleścią,
     Przestańmy ciągłym lamentem się poić:
     Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią,
     Mężom przystoi w milczeniu się zbroić...
     Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje
     I przechowywać ideałów czystość;
     Do nas należy dać im moc i zbroję,
     By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość.     Oby w Twoim życiu udało Ci się urzeczywistnić marzenia, a VIII LO w Łodzi pomogło znaleźć klucz do ich realizacji.
     Niech wiersz Patrona szkoły będzie dla nas wszystkich wskazówką.     Dyrekcja i Rada Pedagogiczna VIII LO