• 90 urodziny VIII LO

    •  

         
     VIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi hucznie obchodziło swoje 90-e urodziny 24 września 2011 r. Uroczystość zorganizowało Stowarzyszenie Wychowanków VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka oraz Byłego Społecznego Polskiego Gimnazjum Męskiego w Łodzi przy współpracy dyrekcji, nauczycieli i uczniów. Prace komitetu jubileuszowego koordynowała dyrektor szkoły Elżbieta Ździebło. Jubileusz połączył wszystkich ludzi związanych emocjonalnie ze szkołą: dyrektorów, nauczycieli, uczniów - byłych i obecnych. Pozytywnie zaiskrzyło. Niepowtarzalnej atmosfery sentymentalnych spotkań po latach i wzruszeń im towarzyszących nie da się zapomnieć.

        

     Centralną część jubileuszowych uroczystości stanowiła gala w Filharmonii Łódzkiej. Mieliśmy przyjemność gościć: kierownika Wydziału Kultury Ambasady Republiki Federalnej Niemiec – Janę Orlowski; posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Sylwestra Pawłowskiego; dyrektora biura poselskiego posłanki do Parlamentu Europejskiego Joanny Skrzydlewskiej – Tomasza Dominiaka; doradcę wojewody łódzkiego, radną Rady Miasta Łodzi – Wiesławę Zewald; Łódzkiego Kuratora Oświaty – Jana Kamińskiego; członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Marcina Bugajskiego; kierownika Centralnego Wydziału Szkolnictwa za Granicą Republiki Federalnej Niemiec – Ewę Alexandrę Busse; przewodniczącego Rady Miasta Łodzi – Tomasza Kacprzaka; wiceprzewodniczącą Rady Miasta Łodzi – Elżbietę Królikowską-Kińską; wiceprezydenta Łodzi – Krzysztofa Piątkowskiego; prorektora do spraw programów i jakości kształcenia Uniwersytetu Łódzkiego – prof. Joannę Jabłkowską; dziekana Wydziału Chemii UŁ – prof. Bogusława Kryczkę; dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ – prof. Tomasza Domańskiego; kierownika Katedry Filologii Klasycznej UŁ – prof. Hannę Zalewską-Jurę; inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi – Krystynę Kulik; dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – Janusza Moosa; wicedyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi – Annę Maciejewską; dyrektora szkoły partnerskiej Gimnasium Carolinum w Ansbach – Frantza Starka; dyrektorów szkół; przedstawicieli związków zawodowych; przedstawicieli mediów; byłych dyrektorów VIII LO w Łodzi – Zbigniewa Sodolskiego, Annę Garmulewicz-Polińską, Jolantę Woźniakowską; nauczycieli i uczniów Gimnasium Carolinum w Ansbach; radę pedagogiczną i pracowników VIII LO; przedstawicieli Stowarzyszenia Wychowanków VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka oraz Byłego Społecznego Polskiego Gimnazjum Męskiego w Łodzi; absolwentów i uczniów VIII LO; dyrektora Filharmonii Łódzkiej – Lecha Dzierżanowskiego.

        


     „Szkoły są po to – się pomyślało – żeby było łatwiej żyć. Do szkoły chodzi się po to, żeby się samemu za dużo nie nauczyć. Bo gdyby nie chodzić do szkół, to można by dużo więcej samemu się nauczyć, za dużo więcej, i wtedy już zupełnie nie można by żyć wśród ludzi i ich szkolnych problemów. Szkoły są dobre. Mądre nie są, ale dobre są.” (Edward Stachura) Konferansjerzy z wdziękiem prowadzący imprezę – momentami refleksyjni, momentami odrobinę patetyczni, niekiedy pełni humoru, a przez cały czas – serdeczni i pogodni

           Do zobaczenia za 10 lat!

     Materiał opracowały: I. Stasiak, A. Petrykiewicz Wykorzystano zdjęcia: A. Kobędzy, W Łuczyńskiego, J. Pyrzanowskiego