• 2016/2017

    •   

     XV interdyscyplinarny projekt edukacyjno – artystyczny z antykiem w tle
     oraz XV Festiwal Kultury Antycznej
     (kultura antyczna, język polski, język angielski, język hiszpański, historia,
     wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo,
     podstawy przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne)

      

     Tegoroczny temat: Tempus fugit, czyli… Carpe vitam!

     Wiek
     15 lat

     Patronat
     Katedra Filologii Klasycznej i Wydział Filozoficzno – Historyczny
     Uniwersytetu Łódzkiego

     Patronat medialny
     TVP 3

     Partnerzy medialni
     radio Parada, radio Eska

     Pomysłodawczynie, koordynatorki, opiekunki zespołów zadaniowych
     Izabela Stasiak (nauczycielka języka polskiego)

     Alicja Petrykiewicz (nauczycielka kultury antycznej, podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie oraz historii i społeczeństwa)

     Nauczyciele – opiekunowie grup, konsultanci
     Małgorzata Kozieł (doradca metodyczny chemii)

     Barbara Madanowska (język angielski)

     Anna Markowska (język angielski)

     Anna Bogdalska (język angielski)

     Aleksandra Kolasińska (język angielski)

     Artur Rosiak (historia)

     Ilona Śmietana (język hiszpański)

     Monika Szymanek (nauczyciel bibliotekarz)

     Uczniowie – koordynatorzy
     Inga Baran IIIc

     Michał Stępka IIIc

     Wiktoria Jolanta Banasik IIc

     Maciej Stalmach IIc

     Uczniowie pracujący w zespołach zadaniowych (wyłącznie ochotnicy)
     klasy humanistyczne: IIIc, IIc, Ic (niemal w całości), wybrane osoby z klas: Ia, Ib, Id, IIa, IIb, IIIb, IIId

     Liczba międzyklasowych zespołów zadaniowych
     19

     Ramy czasowe przedsięwzięcia
     od września 2016 r. do czerwca 2017 r.

     Czas poświęcony na realizację projektu
     nie do zmierzenia

     Pasja, zaangażowanie i pracowitość uczestników
     nie do przecenienia

     Satysfakcja
     nie do opisania

     Prezentacje
     22 marca 2017 r. w Centrum Dialogu w Łodzi

     30 marca 2017 r. w Centrum Dialogu w Łodzi

     5 kwietnia 2017 r. w Katedrze filologii Klasycznej UŁ w ramach Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki

     Dorobek

     • dwuipółgodzinne widowisko multimedialne, a w nim: inscenizacje antycznych i współczesnych tekstów literackich (w wykonaniu grupy teatralnej utworzonej dla potrzeb projektu), piosenki anglo-, hiszpańsko- i polskojęzyczne (w wykonaniu grupy muzycznej utworzonej dla potrzeb projektu), autorskie układy taneczne (w wykonaniu grupy tanecznej utworzonej w ramach projektu), autorska prezentacja multimedialna zawierająca animacje, filmy, slajdy z grafikami, autorska scenografia zaprojektowana i wykonana przez uczniów;
     • ekspozycja autorskich zdjęć;
     • ekspozycja autorskich grafik;
     • fotoreportaże
     • ekspozycja autorskich książek artystycznych;
     • antologia uczniowskich tekstów literackich z motywem czasu na szkolnej stronie internetowej;
     • prowadzenie własnej strony internetowej;
     • podejmowanie różnego typu działań skutkujących pozyskaniem wielu hojnych sponsorów (m. in. prezentacja dla biznesmenów);
     • międzyszkolny konkurs literacki w języku angielskim dla gimnazjalistów;
     • międzyszkolny konkurs historyczny na prezentację multimedialną dla gimnazjalistów;
     • zaprojektowanie, wykonanie i kolportaż wielu materiałów graficznych, takich jak: zaproszenia, wejściówki dla gości, afisze, programy widowiska, ulotki reklamowe i informacyjne, pamiątkowe zakładki do książek;
     • sympozjon – biesiada przy samodzielnie upieczonych przez uczniów ciastach i ciasteczkach z motywem festiwalowym;
     • współpraca z wieloma różnymi instytucjami;
     • realizowanie dodatkowych zadań wspierających projekt Tempus fugit…: udział młodzieży w wywiadach radiowych poświęconych projektowi, udział uczniów w warsztatach zorganizowanych przez kierownika artystycznego Teatru Chorea dla grupy teatralnej, zrealizowanie przez uczniów należących do grup promocyjnych (pod kierunkiem
      A. Petrykiewicz i I. Stasiak) interdyscyplinarnego projektu z zakresu reklamy i marketingu Jak skutecznie wypromować produkt?, zrealizowanie przez klasę Ic pod kierunkiem M. Szymanek przy współpracy z I. Stasiak i A. Petrykiewicz kolejnej edycji projektu biblioteczno – polonistycznego Książka artystyczna.

      

      

     Exitus acta probat.

     (Wynik potwierdza słuszność czynów.)

     Valete!

      

     Materiał opracowały: Izabela Stasiak i Alicja Petrykiewicz

     Zdjęcia: Ada Mroczkowska oraz Paulina Brożyńska, Maciej Jurek, pani Aneta Haze, Piotr Błażejewski

     Logo: Natalia Patorska, Aleksandra Stasiak

      

     GALERIA ZDJĘĆ


      

     Tempus edax igitur praeter nos omnia perdit
     (Żarłoczny czas niszczy wszystko oprócz nas)

      


     Czas na XV Festiwal Kultury Antycznej!

     W dziewiętnastu grupach zadaniowych projektu z antykiem w tle Tempus fugit, czyli… Carpe vitam! praca wre, bo czas nas goni. W wyścigu z czasem, chwytając pospiesznie uciekające chwile, wystartowali uczniowie klas humanistycznych
     i ich przyjaciele z klas: Ia, Ib, Id, IIb, IIIa, IIIb, IIId.
     Zdążą na czas: 22 marca 2017 r.

      

     Koordynatorki przedsięwzięcia: Izabela Stasiak, Alicja Petrykiewicz
     Współpracujący nauczyciele: Małgorzata Kozieł, Barbara Madanowska, Anna Bogdalska,
     Ilona Śmietana, Artur Rosiak

      

      

     1. Zespół teatralny

     Ars non habet osorem nisi ignorantem

     (Sztuka nie ma wrogów oprócz ignorantów)

      

     Od lewej: Dominik Prądzyński Ic, Weronika Sobieska Ic,                 
     Bartosz Jurkowski IIc, Martyna Krzystanek Ic, Olga Haze IIc,              
     Julia Cymerman IIIc, Mikołaj Mikołajczyk Ic, Magdalena Cygan Ic, Konrad Sęk IIc, Karolina Matejko IIIc

     2. Zespół muzyczny

     Passing generation

      

     Tolle moras: semper nocuit differre paratis!

     Nie zwlekaj: odkładanie na później zawsze szkodzi!

      

     Na górze od lewej: Szymon Kurzawa, Michał Biniek,
     Zuzanna Lenkiewicz, Natalia Rybińska, Aleksandra Kotarska, Paulina Spychała, Wiktoria Kiełbasińska,
     Aleksandra Marciniak, Małgorzata Ceran

     Na dole od lewej: Weronika Majchrzak, Lidia Błażałek,
     Michalina Barylska, Weronika Purgal

     3. Zespół taneczny

      

     Dona praesentis cape laetus horae et linque severa

     (Wesoło zażywaj darów obecnej godziny i odłóż to, co poważne)

      

      

     Od lewej: Barbara Olesińska Ic,Oliwia Trim Ia, Karolina Boczewska IIIc, Sonia Edelson IIc, Magdalena Misiała IIIc,
     Justyna Widulińska IIIc, Oliwia Kacperska IIId, Sylwia Bińkowska IIc, Zuzanna Bakalarz Ic

      

     4. Zespół multimedialny

      

     Tempori serviendum est

     (Trzeba liczyć się z czasem)

      

      

     Weronika Sobieska Ic, Aleksandra Stasiak IIIc

     5. Zespół graficzny

      

     Quod hodie non est, cras erit

     (Czego dziś nie ma, będzie jutro)

      

     Na górze: Dorota Wasiak Ic
     Po środku: Aleksandra Stasiak IIIc, Katarzyna Gielec IIc

     Na dole od lewej: Monika Łabudzka Ib, Ada Kusiak Ic, Ewa Klink Ib

      

     6. A. Zespół promocyjny

      

     Eius est commodum, cuius est periculum
     (Do tego należą zyski, na którego przypada ryzyko)

      

      

     Od lewej: Mikołaj Pęgowski IIIc,  Alicja Wachowicz IIIc,
     Wiktoria Drygowska IIIc, Dominika Prychodko IIIc,
     Daria Pawlińska IIIc

      

     6. B. Zespół promocyjny

      

     Tempus divitiae
     (Czas to pieniądz)

      

      

     Od lewej: Natalia Fajst IIc, Paweł Czerwiński IIc,                  
     Jan Janaszewski IIc, Laura Staszczyk IIc, Wiktoria Jolanta Banasik IIc

      

     6. C. Zespół promocyjny

      

     Consule praeteritum, praesens rege, cerne futurum!

     Radź się przeszłości, kieruj się teraźniejszością, patrz w przyszłość!

      

      

     Zdjęcie pierwsze - od lewej: Jakub Dobrogoszcz IIIc, Michał Kolasa klasa IIIC

     Zdjęcie drugie - od lewej: Weronika Purgal IC, Karina Łaczkowska IIC

      

     6. D. Zespół promocyjny

      

     Omnia tempus habent

     (Wszystko ma swój czas)

      

      

     Od lewej: Martyna Dzikowicz IIc, Piotr Gadon IIIc, Michał Stachurski IIIc, Zuzanna Majchrowska Ic

      

     6. E. Zespół promocyjny

      

     Tempus nostrum est

     (Czas należy do nas)

      

      

     Od lewej : Klaudia Tańska IC, Mateusz Pietrzykowski IIC, Laura Adamiak IC, Julia Stankiewicz IIIC

      

     6. F. Zespół promocyjny

      

     Facile remedium est ubertatis

     (Od przybytku głowa nie boli)

      

      

     W drugim rzędzie od lewej: Maciej Stalmach IIc, Bartosz Jurkowski IIc

     W pierwszym rzędzie od lewej: Weronika Majchrzak Ic,
     Zuzanna Kowalska Ic, Magdalena Olczak Ic

      

     6. G. Zespół promocyjny

      

     Dum fata sinunt, vivite laeti

     (Dopóki los pozwala, żyjcie wesoło)

      

      

     Od lewej: Zuzanna Majchrowska Ic, Zuzanna Symilak Ic, Magdalena Jankowska IIIc, Izabela Bednarska IIIc,
     Michał Stępka IIIc, Joanna Tomczyk IIc, Joanna Głowacka Ic,
     Maciej Jurek IIIc

      

     6.H. Zespół promocyjny

      

     Laudamus veteres, sed nostris utimus annis

     (Chwalimy dawne lata, lecz żyjemy w naszych)

      

      

     Na zdjęciu od lewej: Aleksandra Stasiak IIIc, Maciej Stalmach IIc, Jan Janaszewski IIc.

      

     7. Zespół konkursowy (historyczny)

      

     Alter alterum docet

     (Jeden drugiego uczy)

      

      

     Na górze od lewej: Dominika Sobierajska IIb, Zuzanna Pachoł IIb, Joanna Chołody IIb,
     Ewa Burzyńska IIb,  Daria Hasan IIb , Kacper Rogaliński IIc
     Na dole od lewej: Weronika Sobieska Ic, Zuzanna Młyńczyk Ic

      

     8. Zespół fotograficzny

      

     Tempora mutantur et nos mutamus in illis

     (Czasy się zmieniają i my się zmieniamy wraz z nimi)

      

      

     Na górze od lewej: Julia Skwarka Ic, Ada Kusiak Ic, Piotr Błażejewski Ic,
     Zuzia Bakalarz Ic, Laura Adamiak Ic, Paulina Brożyńska IIc

     Na dole: Ania Dziedzic Ic

      

     9. Zespół literacko- redakcyjny

      

     Quisquis erit vitae, scribam, color

     (Jakakolwiek będzie barwa życia, będę pisać)

      

      

     Od lewej: Dominik Prądzyński Ic, Natalia Tengosz Ic,
     Piotr Błażejewski Ic, Katarzyna Urbańska Ic, Marta Baran IIIc

      

     10. Zespół scenograficzny

     Tempus est optimus magister vitae
     (Czas jest najlepszym nauczycielem życia)

     Od lewej: Aleksandra Stęplewska Ib, Weronika Butelo IIc,
     Emilia Nowak IIc, Agata Rynkowska IIc

      

     11. Zespół kulinarny

      

     Vita est dulcis sapor

     (Życie ma słodki smak)

      

      

     Od lewej: Katarzyna Gielec IIc, Emilia Nowak IIc,
     Małgorzata Marczewska IIc, Ewelina Sierakowska IIc, Julia Góra IIc, Joanna Tomczyk IIc, Martyna Dzikowicz IIc,
     Zuzanna Majchrowska Ic, Klaudia Tańska Ic, Karina Łaczkowska IIc, Piotr Błażejewski Ic, Anna Dziedzic Ic

      

     Koordynatorzy projektu - uczniowie

      

     Honos habet onus
     (Za zaszczytem kroczą obowiązki)

      

      

     Od lewej: Michał Stępka IIIc, Maciej Stalmach IIc,                           
     Wiktoria Jolanta Banasik IIc, Inga Barańska IIIc

      

     Liderzy grup projektowych

      

     Meliores, prudentiores, constantiores nos tempus facit

     (Czas czyni nas lepszymi, roztropniejszymi i bardziej statecznymi)

      

      

     Na górze od lewej: Jan Janaszewski IIc, Maciej Stalmach IIc,
     Michał Stępka IIIc, Jakub Dobrogoszcz IIIc, Dominika Prychodko IIIc, Iza Bednarska IIIc.

     Na dole od lewej: Asia Tomczyk IIc, Daria Hasan IIb,
     Ania Dziedzic Ic, Justyna Widulińska IIIc, Michalina Barylska IIIc, Aleksandra Marciniak IIc, Julia Cymerman IIIc, Olga Haze IIc, Aleksandra Stasiak IIIc, Julia Stankiewicz IIIc, Agata Rynkowska IIc, Martyna Dzikowicz IIc, Marta Baran IIIc.

      


     Exercitatio artem parat
     (Ćwiczenie czyni mistrza)


     Humaniści doskonalą swoje umiejętności aktorskie.

      

      


      

     Zespół teatralny XV edycji projektów z antykiem w tle zgłębiał tajniki ruchu jako środka wyrazu
      artystycznego na scenie. Uczniowie klas Ic, IIc, IIIc uczestniczyli w czterogodzinnych warsztatach
      prowadzonych przez reżysera (T. Rodowicza) i jednego z aktorów (J. Biedrzyckiego) Teatru Chorea
     w Łodzi. Dla młodzieży było to inspirujące doświadczenie.

     Warsztaty sponsorował ojciec uczennicy kl. IIc, pan Michał Haze.
     Zachęcamy do przeczytania wywiadu z uczestnikami przeprowadzonego przez Dominika Prądzyńskiego z Ic

      

     Galeria


     Dum tempus habemus operemur bonum
     (Póki mamy czas, róbmy co dobre)


     Organizatorzy XV edycji projektu z antykiem w tle „Tempus fugit, czyli… Carpe vitam” zaprosili wszystkich uczniów naszego liceum do publikowania na stronach internetowych (szkolnej i projektowej) autorskich prac literackich
     z motywem przewodnim tegorocznego przedsięwzięcia.

     Nasza antologia:

     Zegarmistrz

     Sprinter

     Szach-mat

     Zegar

     Czas

     [W twojej...]

     Osiedle wspomnień

     Pewnie nie zdażę

     Pytania i odpowiedzi

     Czekam

     Nie moge dac ci wiecej

      


     Zespół XV edycji projektu z antykiem w tle Tempus fugit, czyli… Carpe vitam!
     serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wsparli finansowo lub logistycznie
     cykliczne przedsięwzięcie humanistów VIII LO w Łodz,
     i wyraża nadzieję, że spełnił oczekiwania sympatyków kultowej imprezy humanistów VIII LO w Łodzi.

      

  • Kontakty

   • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka
   • osemka@8lolodz.eu
   • (+42) 678-65-22
   • 90-225 Łódź ul. Pomorska 105 Poland
   • biblioteka@8lolodz.eu
   • iod@8lolodz.eu