Nawigacja

Uczniowie i nauczyciele VIII LO uczcili 75 –tą rocznicę powstania Armii Krajowej.

 


Dnia 15. 02. 2017 r., czyli dzień po oficjalnych uroczystościach, z młodzieżą naszej szkoły spotkali się kombatanci ppłk.Tadeusz Barański i mjr Tadeusz Bratek reprezentujący środowisko "Świętokrzyskie Zgrupowanie AK Ponury-Nurt". Towarzyszył im pan Ryszard Pazer z ŚZŻAK. Uroczysta ich wizyta, w naszej szkole a przede wszystkim ich opowieści
o latach wojny i rządów komunistycznych wryły się nam głęboko w pamięć. Losy ich, głęboko związane z losami narodu, wydają się być dzisiaj, w czasach pokoju bohaterskie, wręcz heroiczne. Spotkanie pozostawiło nas z otwartym pytaniem, czy my byśmy tak potrafili, czy współczesna młodzież, dzisiejsze pokolenia są gotowe na poświęcenia,  czy już całkowicie zatraciliśmy się w konsumpcyjnym świecie.


Poza wizytą żołnierzy AK nasi nauczyciele przygotowali gry dotyczące II wojny światowej i związanych z nią postaci. Podzieleni na pięcioosobowe zespoły układaliśmy puzzle historyczne oraz bawiąc się w detektywa historyka musieliśmy dysponując niewielką ilością źródeł rozpoznać postacie historyczne i napisać ich krótką biografię.
Należało wykazać się przede wszystkim zmysłem detektywistycznym, aby odkryć wszystkie zaszyfrowane wiadomości.
Z rywalizacji zwycięsko wyszła klasa II a, ale wszyscy uczestnicy spisali się wyśmienicie.
Biorącym udział w spotkaniu serdecznie gratulujemy.


Sprawozdanie z rocznej dzialalnosci Klubu Historycznego im. AK 9.X.2016

 

30 października 2015 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość związana z inauguracją Klubu Historycznego im. Armii Krajowej.

 


Uroczystość poprowadził Sebastian Urbaniak

 


Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością szacowni goście:

Jan Kamiński, Łódzki Kurator Oświaty, Berenika Bardzka, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Marek Drużka, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, dr Joanna Żelazko, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Łodzi Instytutu Pamięci Narodowej, ppłk Tadeusz Barański
ps. „Tatar”
 (Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury – Nurt”), honorowy członek Zarządu Klubu, mjr Włodzimierz Pajdowski, wiceprezes Zarządu Okręgu Łódź ŚZŻAK, mjr dr inż. Mirosław Kopa, wiceprezes Zarządu Okręgu Łódź ŚZŻAK, prezes Środowiska 25 pp AK, ppłk Stanisław Pasikowski, sekretarz Zarządu Okręgu Łódź ŚZŻAK, Gryzelda Studzińska (uczestniczka Powstania Warszawskiego), prezes Środowiska ŚZŻAK „Warszawa”, mjr Tadeusz Bratek ps. „Orliński”, prezes Środowiska ŚZŻAK „Jodła” Radom-Kielce, 
prof. dr hab. Maria Blomberg, przewodnicząca Rady Programowej Klubów Historycznych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w okręg łódzko-kaliskim.

 

 Jan Kamiński, Łódzki Kurator Oświaty

                                                                                      

Klub Historyczny im. Armii Krajowej przy VIII Liceum Ogólnokształcącym powstał z inicjatywy pana Piotra Jaworskiego jako wynik współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Patronem Klubu jest Łódzki Oddział  Instytutu Pamięci Narodowej.


dr Piotr Kurek, przewodniczący Komisji ds. Młodzieży

Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

 

 

 

prof. dr hab. Maria Blomberg, Anna Panek, dyrektor

VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Łodzi, dr Piotr Kurek

 

Doktor Piotr Kurek oraz  prof. dr hab. Maria Blomberg przedstawili skład zarządu Klubu oraz wręczyli legitymacje członkowskie

 


ppłk Tadeusz Barański ps. „Tatar”, honorowy członek Zarządu Klubu Historycznego

im. Armii Krajowe przy VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Łodzi

 


Piotr Jaworski, prezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej

przy VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Łodzi

 

dr Artur Rosiak, wiceprezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej

przy VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Łodzi

 


Sebastian Urbaniak, działacz Zarządu Klubu

 

 


Działacze Klubu: Marta Wróblewska, Marcin Matuszewski, Daniel Bysiec,

Agata Golińska, Jakub Bednarz, Karolina Wasilewska

 

 

 


Patryk Rochowczyk, sekretarz Zarządu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej

  

„W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego…”

 

Słowa przysięgi żołnierzy Armii Krajowej stały się inspiracją dla młodzieży naszej szkoły, uczniów klas dwujęzycznych, lingwistycznych oraz przyrodniczych, do przygotowania wzruszającego spektaklu słowno-muzycznego, poświęconego Bohaterom walczącym o wolność ojczyzny oraz stojącym na straży godności ludzkiej.

 

Dziękujemy Im za poświęcenie, zaangażowanie, chwile wzruszeń, łzę w oku, a przede wszystkim za to, że udowodnili, iż „czas honoru”  nie jest pustym określeniem i dla wielu z nich trwa nieprzerwanie, niezależnie od miejsca, daty i aktualnych wydarzeń.

 

KATYŃ


(…) W takiej jak ta chwili, chce się żyć /Wszystko jest nieważne, byle być /Lecz wyboru nie dał dobry Bóg /Stoję dziś u kresu moich dróg /Każą nam wysiadać, to już tu /Ten brzozowy lasek to mój grób /Jeszcze tylko westchnę jeden raz /Jeszcze myśl ostatnia… Kocham Was…

(Lech Makowiecki, Katyń 1940)
 


OKUPACJA

 


  

PARTYZANTKA

 


(…) To nie był taki zwyczajny bój,

Lufa się zgrzała jak klucze od piekła,

Mocno się wrzynał w kieszeni nabój

I każda chwila się w wieczność wlekła

 

Strasznie Pan dostał, Panie Majorze,

Jak mi Bóg miły nie mogło być gorzej,

Krew się przelała przez głębokie rany,

Archanioł Michał otworzył bramy

 

Pozdrówcie ode mnie Świętokrzyskie Góry

Szepnął i skonał Major Ponury

 

Skonał i odszedł by znaleźć swe góry

Z serca bohater Major Ponury...

 

POWSTANIE WARSZAWSKIE


 

Dziś idę walczyć - Mamo!
Może nie wrócę więcej,
Może mi przyjdzie polec tak samo
Jak, tyle, tyle tysięcy

Poległo polskich żołnierzy
Za Wolność naszą i sprawę, 
Ja w Polskę, Mamo, tak strasznie wierzę
I w świętość naszej sprawy…

 

(Józef Szczepański, Dziś idę walczyć – Mamo)

 


 
 

 

Patryk Rochowczyk recytuje swój wiersz poświęcony wydarzeniom 1944 roku


 

Uczniowie naszej szkoły mieli zaszczyt zaśpiewać razem z żołnierzami Armii Krajowej słowa Modlitwy Obozowej

Panie, któryś jest na niebie,

Wyciągnij sprawiedliwą dłoń!

Wołamy z cudzych stron do Ciebie,

O polski dach i polską broń.

O, Boże, skrusz ten miecz,

Co siekł nasz kraj,

Do wolnej Polski nam

Powrócić daj!

By stał się twierdzą

Nowej siły,

Nasz dom, nasz dom.

O, usłysz, Panie, skargi nasze,

O, usłysz nasz tułaczy śpiew!

Znad Warty, Wisły, Sanu, Bugu

Męczeńska do Cię woła krew!

O, Boże, skrusz ten miecz...  

 

 

 


 


Część artystyczną wraz z uczniami przygotowały:

Małgorzata Ułamek, Małgorzata Sarnecka-Papis, Anna Rakowska

 

Fotoreportaż: Ada Mroczkowska

Aktualności

Kontakt

  • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka
    90-225 Łódź
    ul. Pomorska 105
  • (+42) 678-65-22

Galeria zdjęć