Nawigacja

Projekt 201114 stycznia 2011 roku nastąpiło uroczyste podsumowanie projektu edukacyjno-artystycznego
Łódź- miasto wielokulturowe
realizowanego przez nauczycieli i uczniów VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka
w Łodzi przy współpracy z nauczycielami i uczniami z Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych
im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi.
 
Uroczyste podsumowanie projektu uświetnili swoją obecnością znamienici goście:
pan Krzysztof Dudek –dyrektor Narodowego Centrum Kultury, pan Tomasz Dominiak – wicedyrektor Biura Poselskiego Joanny Skrzydlewskiej, pani Violetta Krawczyk – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi, pani Dorota Szafran – pierwszy zastępca dyrektora Wydziału Edukacji w Łodzi, pani Krystyna Kulik – inspektor Wydziału Edukacji w Łodzi, pani Anna Maciejewska – zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, pani Elżbieta Malinowska –kierownik Wydziału Matur Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, pani Anna Iwanicka-Okońska – redaktor naczelny „Przeglądu Edukacyjnego”, przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów VIII LO w Łodzi, pan Jacek Vogel dyrektor do spraw artystycznych Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Łodzi, pan Paweł Maciak i pan Grzegorz Durajski –nauczyciele przedmiotów artystycznych Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Łodzi, Elżbieta Ździebło –dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, pani Agnieszka Caban – wicedyrektor VIII LO, nauczyciele oraz uczniowie ZPSP oraz VIII LO, a także rodzice uczniów.Wszystkich zebranych serdecznie przywitała pani dyrektor Elżbieta Ździebło.Uroczystość prowadzili: Paulina Murawska i Bartosz Krasuski.Kipiący tygiel – to trafne określenie ukazujące charakter Łodzi przed katastrofą II wojny światowej. Określenie to przywołuje na myśl mieszaninę klas, narodowości i interesów. Subiekci w chałatach, namawiający do zakupu w sklepach, różnojęzyczne szyldy – polskie, niemieckie, żydowskie, rosyjskie, germanizmy w lokalnym dialekcie polskim to koloryt Łodzi dziś już całkowicie nieznany.Widzowie odbyli nostalgiczną wędrówkę w czasie i przestrzeni.

Młodzi aktorzy zaprezentowali swoje talenty w spektaklu
Łódzkie pory roku, czyli śladami Juliana Tuwima.
W przedstawieniu wykorzystano wiersze oraz wspomnienia Juliana Tuwima, a także wspomnienia siostry poety, Ireny.Tango brawurowo wykonali Kinga Krasowska i Daniel Szafarczyk.Gdybym był bogaty…
Miłość ci wszystko wybaczy…Polskie, rosyjskie i żydowskie piosenki w wykonaniu młodych artystów zaczarowały publiczność.Łódź robotnicza, szara, brudna, a może jednak niezwykła, magiczna i romantyczna…Coś dla duszy i dla ciała…
Po obejrzeniu uroczystości oraz wystawy plastycznej i fotograficznej można było podzielić się swoimi wrażeniami, degustując jednocześnie przygotowane przez uczniów potrawy charakterystyczne dla czterech kultur.Polski smalec z kiszonym ogóreczkiem, szarlotka, mazurek, niemiecki apfelstrudel i kartofelsalat, rosyjskie bliny, żydowski kugel, charoset czy też tajemnicze uszy Hamana… I wreszcie chwila odpoczynku.Za udział w projekcie Łódź – miasto wielokulturowe uczniowie zostali nagrodzeni.To już jest koniec…
Do zobaczenia w przyszłym roku. 

Aktualności

Kontakt

  • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka
    90-225 Łódź
    ul. Pomorska 105
  • (+42) 678-65-22

Galeria zdjęć