• Patronat    • Od września 2008 r. klasy humanistyczne ( c ) w VIII LO są, jako jedyne w Łodzi, objęte
     patronatem przez Katedrę Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego.
     Współpracę z uczelnią koordynują nauczycielki:
     Alicja Petrykiewicz (język łaciński i kultura antyczna, podstawy przedsiębiorczości) i Izabela Stasiak (język polski).

     Patronat stał się ukoronowaniem satysfakcjonującej obie strony, trwającej
     nieprzerwanie od 2002 r., współpracy nauczycielek i uczniów klas humanistycznych
     naszego liceum z KFK UŁ.

     Z inicjatywą objęcia patronatem humanistów w VIII LO wystąpiła
     pani prof. dr hab. Jadwiga Czerwińska.
     Równie życzliwe dla nas okazały się kolejne kierowniczki Katedry:
     pani prof. dr hab. Hanna Zalewska – Jura i obecnie pełniąca funkcję szefowej pani prof. dr hab. Joanna Sowa.

     Współpraca między KFK UŁ i VIII LO w ramach patronatu nad klasami
     humanistycznymi ma charakter wszechstronny i jest systematycznie modyfikowana ze
     względu na reformę programową i organizacyjną, która wkroczyła do szkół
     ponadgimnazjalnych we wrześniu 2012 r. Obejmuje:
     • działania dydaktyczne (wykłady, sesje naukowe),
     • konsultacje merytoryczne związane z wprowadzaniem autorskiego programu
     nauczania z zakresu kultury antycznej oraz z realizacją corocznych projektów
     edukacyjno – artystycznych z antykiem w tle,
     • wspieranie kreatywności uczniów i umożliwianie im rozwijania uzdolnień,
     • ułatwianie prezentowania osiągnięć młodzieży na prestiżowych imprezach
     (w tym przede wszystkim w ramach kolejnych edycji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki),
     • promowanie innowacji edukacyjnych.


     W klasach humanistycznych, objętych patronatem przez KFK UŁ, następujące przedmioty są realizowane na poziomie rozszerzonym (począwszy od naboru w roku szkolnym 2012/2013): język polski, język angielski i do wyboru historia lub geografia; jako drugi język obcy młodzież wybiera język niemiecki lub język hiszpański; uczniowie realizują też od drugiej klasy autorski program przedmiotu uzupełniającego:
     Kultura antyczna z perspektywy współczesności
     (edukacyjno – artystyczne wariacje ze starożytnością w tle)
     .

     Zobacz także na szkolnej stronie

     • Festiwal Kultury Antycznej

     • Projekty z antykiem w tle

     • Książka artystyczna

     • Język teatru

     • Język filmu
     Litterae thesaurus sunt
     (Wiedza jest skarbem)

     Trudno sobie wyobrazić prawdziwą edukację bez zgłębiania tajników różnych dziedzin humanistyki. Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego ma dla naszych uczniów ciekawą ofertę zajęć prowadzonych przez pracowników uczelni. Odbywają się one albo
     w szkole, albo w siedzibie KFK UŁ. Wykłady, seminaria, pogadanki, prezentacje multimedialne podejmują przeróżne tematy związane
     z kulturą antyku. Starożytność nie jest dla młodych ludzi skansenem
     – pracownicy naukowi dużo miejsca poświęcają rozważaniom
     o funkcji antycznych wątków i motywów w kulturze współczesnej. Na zajęciach odwołują się do treści z zakresu literatury, sztuki, historii, socjologii, psychologii, filozofii.


      
     1 czerwca 2012 r.

     Sesja naukowa „Homo furens – między ascezą a rozkoszą”, w której uczestniczyła młodzież z klasy IIc.
     Prelegenci przygotowali prezentacje i przeprowadzili konwersatoria, których przedmiotem rozważań były rozmaite oblicza miłości, przyjemności i inne przeżycia uczuciowe opisane w literaturze antycznej:

      
     1. „Poznawanie świata jako widzenie czyli ophthalmoi sybaryty i ascety” - dr Joanna Rybowska

     2. „Między głodem a rozkoszą podniebienia. Postać pasożyta w wybranych komediach Plauta i Terencjusza”- dr Marta Czapińska

     3. „Szaleńczy śmiech w dramacie greckim”- mgr Yvonne Borowski

     4. „Seksualność i aseksualność w obrzędowości sakralnej starożytnego Rzymu” - dr Idaliana Kaczor

     5. „Amor prohibitus - o fetyszach w starożytności” - dr Magdalena Koźluk

     6. „O muzyce nieprzyzwoitej” - dr Anna Maciejewska

     7. „Dwa życia cesarzowej Teodory” - mgr Marcin Cyrulski

     8. „Krew i rozkosz. Oblicza szału w renesansowej nowelistyce francuskiej” - mgr Justyna Giernatowska

     9. „Ucieczka przed światem czy budowanie utopii? – koncepcja szczęścia w pismach Jana Amosa Komeńskiego” - dr Joanna Mielczarek


      
     29 listopada 2011 r.     Czy kamienie szlachetne mają moc uzdrawiania? Jak się wyleczyć z nieszczęśliwej miłości za pomocą magicznych mikstur ? Do czego można wykorzystać trucizny roślinnego pochodzenia? Na te pytania i wiele innych, równie intrygujących, starali się znaleźć odpowiedź prelegenci podczas konferencji naukowej zorganizowanej 29.11.2011 r. przez Katedrę Filologii Klasycznej UŁ. W sesji wzięli udział uczniowie klasy patronackiej Ic wraz z nauczycielkami: łacinniczką Alicją Petrykiewicz i polonistką Izabelą Stasiak.
      
     Sesję naukową Między magią a alchemią: starożytna medycyna i jej recepcja zorganizował Zakład Literatury Greckiej i Kultury Śródziemnomorskiej Katedry Filologii Klasycznej UŁ. Tematyka spotkania obejmowała następujące zagadnienia:

     1. Fałszywi uzdrawiacze cierpień miłosnych – medycyna contra magia (dr Joanna Rybowska)
     2. Bizantyńskie recepty na sokoli wzrok (mgr Marcin Cyrulski)
     3. Domina herbarium, czyli o magicznym bukiecie szesnasto- i siedemnastowiecznej czarownicy (mgr Katarzyna Kula)
     4. Właściwości roślin w dobie renesansu: od medycyny do literatury narracyjnej ( mgr Justyna Giernatowska)
     5. Szafiry, rubiny, szmaragdy w szesnasto- siedemnastowiecznych lekopisach – panaceum czy placebo?” (dr Magdalena Koźluk)
     6. Trucizna w szesnasto- i siedemnastowiecznej nowelistyce francuskiej (prof. Witold Konstanty Pietrzak)


     Materiał opracowała: A. Petrykiewicz; wykorzystano zdjęcia I. Stasiak i A. Petrykiewicz
      
     9 marca 2011 r.     Uwodzące syreny, usypiający mak, tajne organizacje orfickie – te pasjonujące motywy pojawiły się w wykładach prezentowanych w KFK UŁ w ramach sesji naukowej „Hinc via fert ad undas Acherontis – na krawędzi życia i śmierci” 9 marca 2011 r. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas patronackich KFK UŁ: IIc i Ic – pod opieką pani Alicji Petrykiewicz, nauczycielki języka łacińskiego.
      


     Młodzież klas humanistycznych po raz kolejny miała okazję pogłębić swą wiedzę z zakresu kultury antycznej. Tym razem tematyka wykładów koncentrowała się wokół trudnych zagadnień związanych ze śmiercią i koncepcjami życia pozagrobowego. Wysłuchaliśmy następujących prelekcji:
     1. „Lamellae aureae, czyli na rozdrożu dróg życia i śmierci” – dr Joanna Rybowska
     2. „Mortem dabat ipsa voluptas... pieśń Syren jako pieśń śmierci – mgr Roksana Kielian
     3. „Papaver soporiferum, papaver letheum – mak jako hieroglif snu i śmierci” – dr Magdalena Koźluk
     Prelegentom udało się wprowadzić do wywodów akcenty humorystyczne, nawiązać do realiów znanej nam rzeczywistości, co znacznie ułatwiło recepcję niełatwych treści.
      
      
      
     2010/2011


     7 marca rozpoczął się w naszej szkole cykl wykładów prowadzonych przez pracowników Katedry Filologii Klasycznej UŁ dla uczniów klas patronackich.
      
     Vivere est militare
     Tajniki rzymskiego wojska i jego legionistów zdradzała pani Helena Sygnet     Talis pignitur invidia amorque
     O symbolice miłości i nienawiści w emblematach opowiadała pani Roksana Kielian     Ksantypa, kłótliwa jędza czy kochająca żona?
     Portret kontrowersyjnej Ksantypy, żony Sokratesa, przedstawił pan Piotr Kozieł     Wykładom przysłuchiwali się uczniowie klasy IIc


     W ramach sprawowanego patronatu nad klasami humanistycznymi w VIII LO w Łodzi
     pracownicy naukowi Katedry Filologii Klasycznej UŁ przygotowują cykl wykładów
     i konwersacji dla uczniów. Zajęcia dotyczą zagadnień związanych
     z historią, teorią literatury, sztuką, filozofią, językiem łacińskim.

     2009/2010

     25 maja 2010 r.     Pani Nadia Zawi wraz z p. dr Magdaleną Koźluk, prezentując temat Tajemnice greckich misteriów, odkryły sekrety obrzędów odbywających się corocznie w Eleusis. Misteria eleuzyjskie odprawiano w starożytnej Grecji, w miejscowości Eleuzis, nieopodal Aten. Związane były z kultem Demeter - bogini płodności, rolnictwa i urodzaju i jej córki Persefony - władczyni świata podziemnego i opiekunki dusz zmarłych.     Obrzędy odbywały sie przez 2 tysiące lat, od około XV w. p.n.e. do 391 oficjalnie, później potajemnie. Uczniowie poznali: znaczenie greckich słów, przyjrzeli się symbolom obrazującym życie i śmierć stosowanym w ikonografii antycznej i współczesnej.

     18 maja 2010 r.     Tym razem odbyliśmy podróż do starożytnego miasta Trapezunt.

           Mgr Marcin Cyrulski i mgr Roksana Kielian z Katedry Filologii Klasycznej UŁ przedstawili burzliwą historię
     antycznego miasta założonego w VIII w. p.n.e. przez kolonistów greckich
     z Synopy nad Morzem Czarnym, a następnie zdobytego przez Rzymian w II w. n.e. W średniowieczu
     Trapezunt był głównym ośrodkiem Cesarstwa Trapezuntu powstałego na gruzach Cesarstwa
     Bizantyjskiego. W 1461 r. sułtan Mehmed II Zdobywca zajął Trapezunt, włączając ziemie cesarstwa
     do własnego imperium. Opowieść uwzględniała ciekawe aspekty związane z miejscowymi
     wierzeniami religijnymi. Wykład wzbogaciły wykorzystane w prezentacji multimedialnej: ikonografia i zdjęcia.


      

     11 maja 2010 r.     Czy Demokryt był szaleńcem czy może cierpiał na melancholię?

      

     Czy Demokryt był szaleńcem czy może cierpiał na melancholię?
     Na to pytanie starały się znaleźć odpowiedź panie: dr Magdalena Koźluk i mgr Anna Kotnowska
     z Katedry Filologii Klasycznej UŁ na kolejnym już spotkaniu z klasą humanistyczną.
     Temat wykładu brzmiał: Melancholia i szaleństwo Demokryta.     Uczniowie zapoznali się z sylwetką starożytnego filozofa, etyka, badacza przyrody i natury,
     twórcy atomistycznej koncepcji świata oraz dowiedzieli się o dotąd im nieznanych epizodach
     z życia najsławniejszego lekarza starożytności – Hipokratesa.
     Wykład ubarwiły cytowane zabawne i anegdotyczne fragmenty z dzieła Diogenesa Laertiosa.
     Wszystkich zainteresowanych literaturą serdecznie zapraszamy na wykład pani prof. Hanny Zalewskiej – Jury
     poświęcony starożytnej poetce greckiej Safonie, który odbędzie się 21 maja 2010r.
     w siedzibie Katedry Filologii Klasycznej UŁ przy ul. Lipowej 81 o godz. 18.00 w sali nr 9 (parter).

     26 kwietnia 2010 r.

     dr Magdalena Koźluk i Anna Kotnowska - „Personifikacja czasu. Topos władzy czasu”.
     Tym razem uczniowie zapoznali się z zagadnieniem czasu i sposobem jego postrzegania przez
     starożytnych. Dr Koźluk zaprezentowała podstawowe pojęcia związane z poruszaną tematyką,
     wyjaśniła zachodzące między nimi różnice semantyczne oraz przedstawiła wizerunki będące
     personifikacją czasu – kategorii określającej los człowieka.

     12 kwietnia 2010 r.

     dr Magdalena Koźluk, mgr Roxana Kielian - „Elegans est Sirenum mythologia”.
     Prezentacja o jednym z najbardziej fantastycznych aspektów mitologii greckiej – legendarnych
     syrenach,ich symbolice oraz konotacjach w sztuce i literaturze współczesnej.

      
     29 marca 2010 r. w VIII LO
      


     dr Magdalena Koźluk, mgr Roxana Kielian oraz mgr Michał Dąbrowski z Katedry Filologii Klasycznej UŁ
     przeprowadzili w klasie Ic wykład połączony z prezentacją multimedialną dotyczący sztuki emblematyki odrodzeniowej
     oraz interpretacji symboli w ikonografii antycznej.
     Uczniowie mieli okazję poznać plastyczne środki wyrazu i motywy dekoracyjne obrazujące zwroty,
     powiedzenia i krótkie wiersze o miłości w języku łacińskim.
     Pracownicy uczelni omówili funkcje i cele emblematów w sztuce, wyjaśniali symbole odwołujące się do treści mitologicznych

     2008/2009
     1. Łacina w tradycji chrześcijańskiej. Kolędy i pastorałki łacińskie. Prowadzenie – dr Anna Maciejewska.
     Prezentacja obejmowała praktyczne ćwiczenia w przekładzie tekstu łacińskiego z uwzględnieniem
     analizy gramatycznej, leksykalnej oraz naukę interpretacji muzycznej.Zajęcia odbyły się w klasach Ic i IIc.

     2. Śmiech antyczny a śmiech współczesny. Komizm u Arystofanesa i Therry`ego Pratchetta. Analiza
     porównawcza sposobów wyrażania komizmu w starożytności i dziś. Prowadzenie - mgr Ivonne
     Borovsky. Wykład połączony z prezentacją multimedialną zawierał także omówienie
     podstawowych środków formalnych wykorzystywanych przez autorów oraz charakterystykę
     rodzajów satyry (m. in. społecznej, politycznej). Zajęcia zostały przeprowadzone w klasach Ic i IIc.

     3. Pozycja prawna i społeczna dziecka w starożytnej Grecji i Rzymie (na podstawie analizy wybranych
     dzieł literatury starożytnej). Prowadzenie – dr K. Budzowska. Treścią zajęć było porównanie statusu
     prawnego nieletnich oraz systemów wychowania i edukacji: starożytnego greckiego,
     starożytnego rzymskiego i dzisiejszego. Za podstawę rozważań służyły dzieła
     literackie, m.in. tragików i komediopisarzy antycznych. Zajęcia odbyły się w klasie Ic.

     4. Tragizm Fedry – różne ujęcia i interpretacje motywu miłości zakazanej u pisarzy antycznych
     (Eurypides, Seneka) i nowożytnych ( Racine, Schlegel, Giraudoux ). Prowadzenie – dr K. Budzowska.
     Omówione zostały m. in. następujące zagadnienia: wieloznaczność mitu, wielorakie uzasadnienie i
     ocena motywów postępowania Fedry, psychologiczne interpretacje zachowania bohaterki
     w kontekście prac Freuda, Zaimbardo i innych uczonych. Zajęcia odbyły się w klasie IIc .

     5. Ultima Thule – Atlantyda Północy. Zajęcia miały formę wykładu wzbogaconego prezentacją
     multimedialną. Ich treść stanowiła przede wszystkim próba poszukiwania pradawnej mitycznej
     organizacji społecznej w kontekście rozważań Platona o idealnym państwie. Prowadzący zajęcia,
     mgr Jarosław Dylewski, wykorzystując analizę dzieł filozofa, dokonał próby lokalizacji
     poszukiwanej od wieków krainy. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy IIc.

     6. Studenci zaangażowani w działalność Koła Młodych Klasyków przedstawili uczniom klasy IIc
     ofertę studiów na filologii klasycznej, zaprezentowali nowe kierunki ( kultura śródziemnomorska,
     translatoryka) oraz możliwości korzystania z programów edukacyjnych (m.in. stypendia
     zagraniczne studenckie, magisterskie i doktoranckie, głównie we Włoszech i w Niemczech).


  • Kontakty

   • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka
   • osemka@8lolodz.eu
   • (+42) 678-65-22
   • 90-225 Łódź ul. Pomorska 105
   • biblioteka@8lolodz.eu
   • iod@8lolodz.eu
 • Galeria zdjęć

  • 20-lecie dwujęzyczności w VIII LO
  • Konferencja CLIL 20-lecie dwujęzyczności
  • USA
  • Pamietnik Żyda legionisty
  • Państwo podziemne 2018
  • Katalonia
  • Lachendorf
  • warsztaty chemiczne
  • warsztaty laboratoryjne PŁ (2)
  • Amerykańskie tourney VIII LO
  • Euroweek
  • otrzęsiny