Nawigacja

Stowarzyszenie Wychowanków


Zgodnie ze Statutem, cele Stowarzyszenia to:


- utrwalanie i popularyzacja tradycji Szkoły,
- ułatwianie nawiązywania i utrzymywania więzi między wychowankami i nauczycielami,
- wspomaganie Szkoły w jej działalności dydaktycznej i wychowawczej,
- niesienie pomocy uczniom Szkoły, jej wychowankom i nauczycielom.

 

Władze naszego Stowarzyszenia, przez wszystkie lata swej działalności (istniejemy od roku 1996), starały się  najlepiej jak potrafiły spełniać wymogi Statutu. Począwszy od roku 1997 Stowarzyszenie wyróżniło wielu uczniów VIII LO, przyznając im znaczące nagrody pieniężne i książkowe. W poszczególnych latach laureatami nagród i wyróżnień, przyznanych przez nasze Stowarzyszenie zostali:


1997 Dagmara Rode, Piotr Masłocha

1998 Edyta Sicińska, Małgorzata Kurzyjamska, Maciej Kowalczyk

1999 Jarosław Ciupiński, Łukasz Kwaśniewicz, Małgorzata Kurzyjamska

2000 Karolina Antonina Maślikowska, Daniel Sompolski

2001 Katarzyna Łudzik, Zofia Mamińska

2002 Sylwia Krakowska, Anna Piecuch

2003 Agnieszka Bachlińska, Wioleta Czerwińska

2004 Hanna Malik, Damian Mrowiński, Igor Wilk

2005 Bartłomiej Gostyński,  Łukasz Berger

2006 Joanna Kaniewska, Małgorzata Sosnowska

2007 Anna Ciepłucha, Patryk Dąbrowski

2008 Marta Matusiak, Piotr Zdżalik

2009 Ewa Walczak, Marzena Tokarz, Patryk Popiński

2010 Iza Zgoła, Mariusz Matelski, Jonatan Królak

2011 Dagmara Kiełbasa, Bartosz Krasuski

2012 Magdalena Suska, Joanna Dopierała, Adam Zagozda

2013 Magdalena Gajderowicz, Maciej Czekalski, Wirginia Wywiał

2014 Aleksandra Biczkowska, Małgorzata Arendt

2015 Karolina Sobańska, Karolina Iwińska, Marta Kucharska


Pomogliśmy finansowo i organizacyjnie przy modernizacji boiska szkolnego i sali gimnastycznej, wspomogliśmy finansowo poważnie chorego ucznia Szkoły, współpracowaliśmy z Samorządem Uczniowskim, dofinansowując jego działalność (m.in. przy wydawaniu gazetki uczniowskiej), prowadziliśmy prace nad Kroniką Szkoły, zbierając i opracowując napływające wspomnienia wychowanków naszej Szkoły, także z zagranicy, opracowaliśmy płytę multimedialną dotyczącą VIII LO. Stowarzyszenie – we współpracy z Dyrekcją naszej Szkoły, pracownikami, nauczycielami i uczniami – zorganizowało trzy Zjazdy Wychowanków (w latach 2001, 2006 i 2011), oraz benefis wieloletniego dyrektora pana Zbigniewa Sodolskiego (2003 r.).  W roku 2012 zorganizowaliśmy konkurs – skierowany do uczniów Szkoły – „Wczoraj i dziś VIII LO”, a w latach 2014 i 2015 konkursy na wykonanie piosenek odpowiednio:

Wojciecha Młynarskiego i zespołu The Beatles.

Specjalny status honorowego członkostwa naszego Stowarzyszenia nadaliśmy pani dyrektor Annie Garmulewicz-Polińskiej, pani dyrektor Jolancie Woźniakowskiej, pani dyrektor Elżbiecie Ździebło, pani dyrektor Annie Panek, panu dyrektorowi Zbigniewowi Sodolskiemu i naszemu seniorowi - panu Henrykowi Cegielskiemu.

Przed nami kolejne lata działalności. Koleżanko, Kolego! Czekamy również na Ciebie!
Jeśli zechcesz przekazać nam swoje uwagi, pomysły, spotkać się z nami, czy zapisać do Stowarzyszenia to najprostszym kontaktem jest telefon do Szkoły - (42) 678 65 22. Panie w sekretariacie przekażą nam wiadomość od Ciebie. Kontakt e-mailowy: osemka@8lolodz.eu
Informujemy również, że w każdy trzeci czwartek miesiąca, od września do maja, o godzinie 18 zbieramy się w naszej Szkole, by porozmawiać o niej i jej problemach.

Kliknij - zobacz spis Absolwentów VIII LO od 1949 roku

 

ZARZĄD Stowarzyszenia w roku 2016:


przewodnicząca - Dorota Lech - matura 1984
zastępca - Janina Kaczyńska - matura 1959
skarbnik - Maciej Jezierski - matura 1965

sekretarz - Elżbieta Romanowska - matura 1964

Informacja po zjeździe wychowanków VIII LO - 2011, czytaj
Zobacz zdjęcia w galerii

 
 

 
Serdecznie zapraszamy

Aktualności

Kontakt

  • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka
    90-225 Łódź
    ul. Pomorska 105
  • (+42) 678-65-22

Galeria zdjęć