Nawigacja

Stowarzyszenie Wychowanków


Zgodnie ze Statutem, cele Stowarzyszenia to:


- utrwalanie i popularyzacja tradycji Szkoły,
- ułatwianie nawiązywania i utrzymywania więzi między wychowankami i nauczycielami,
- wspomaganie Szkoły w jej działalności dydaktycznej i wychowawczej,
- niesienie pomocy uczniom Szkoły, jej wychowankom i nauczycielom.

 

Władze naszego Stowarzyszenia, przez wszystkie lata swej działalności (istniejemy od roku 1996), starały się  najlepiej jak potrafiły spełniać wymogi Statutu. Począwszy od roku 1997 Stowarzyszenie wyróżniło wielu uczniów VIII LO, przyznając im znaczące nagrody pieniężne i książkowe. W poszczególnych latach laureatami nagród i wyróżnień, przyznanych przez nasze Stowarzyszenie zostali:


1997 Dagmara Rode, Piotr Masłocha

1998 Edyta Sicińska, Małgorzata Kurzyjamska, Maciej Kowalczyk

1999 Jarosław Ciupiński, Łukasz Kwaśniewicz, Małgorzata Kurzyjamska

2000 Karolina Antonina Maślikowska, Daniel Sompolski

2001 Katarzyna Łudzik, Zofia Mamińska

2002 Sylwia Krakowska, Anna Piecuch

2003 Agnieszka Bachlińska, Wioleta Czerwińska

2004 Hanna Malik, Damian Mrowiński, Igor Wilk

2005 Bartłomiej Gostyński,  Łukasz Berger

2006 Joanna Kaniewska, Małgorzata Sosnowska

2007 Anna Ciepłucha, Patryk Dąbrowski

2008 Marta Matusiak, Piotr Zdżalik

2009 Ewa Walczak, Marzena Tokarz, Patryk Popiński

2010 Iza Zgoła, Mariusz Matelski, Jonatan Królak

2011 Dagmara Kiełbasa, Bartosz Krasuski

2012 Magdalena Suska, Joanna Dopierała, Adam Zagozda

2013 Magdalena Gajderowicz, Maciej Czekalski, Wirginia Wywiał

2014 Aleksandra Biczkowska, Małgorzata Arendt

2015 Karolina Sobańska, Karolina Iwińska, Marta Kucharska

2016 Gaja Staroń, Jakub Lewandowski

2017 Adam Kucharski, Maciej Stalmach


Pomogliśmy finansowo i organizacyjnie przy modernizacji boiska szkolnego i sali gimnastycznej, wspomogliśmy finansowo poważnie chorego ucznia Szkoły, współpracowaliśmy z Samorządem Uczniowskim, dofinansowując jego działalność (m.in. przy wydawaniu gazetki uczniowskiej), prowadziliśmy prace nad Kroniką Szkoły, zbierając i opracowując napływające wspomnienia wychowanków naszej Szkoły, także z zagranicy, opracowaliśmy płytę multimedialną dotyczącą VIII LO. Stowarzyszenie – we współpracy z Dyrekcją naszej Szkoły, pracownikami, nauczycielami i uczniami – zorganizowało trzy Zjazdy Wychowanków (w latach 2001, 2006 i 2011), oraz benefis wieloletniego dyrektora pana Zbigniewa Sodolskiego (2003 r.).  W roku 2012 zorganizowaliśmy konkurs – skierowany do uczniów Szkoły – „Wczoraj i dziś VIII LO”, a w latach 2014 i 2015 konkursy na wykonanie piosenek odpowiednio:
Wojciecha Młynarskiego i zespołu The Beatles.

W roku 2016 daliśmy uczniom VIII LO możliwość zaprezentowania swych talentów artystycznych na scenie Domu Literatury w Łodzi. W tym spektaklu wzięło udział kilkanaścioro z nich. Śpiewali, tańczyli, grali na instrumentach, młody poeta czytał swoje wiersze, a jedna z uczennic zaprezentowała galerię swych prac fotograficznych. Ta formuła spodobała się na tyle, że w roku 2017 odbyła się jej kolejna edycja i postanowiliśmy ponawiać takie spektakle w następnych latach.

Chcielibyśmy laureatów organizowanych przez nas konkursów odpowiednio nagradzać i wyróżniać.
Skala naszych działań ograniczona jest oczywiście głównie wysokością funduszy, którymi dysponujemy.
Dlatego też uprzejmie przypominamy o składce członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia.
Składka ta od lat nie ulega zmianie i wynosi  rocznie: 30 zł dla osób pracujących, 15 zł dla osób uczących się i emerytów.

Składkę można wpłacać na nasze konto bankowe:  

Pekao SA  III Oddział w Łodzi, 91-402 Łódź, ul Strykowska 1/5

nr rachunku: 41 1240 3060 1111 0000 3452 3113

lub bezpośrednio w VIII LO, gdyż w każdy trzeci czwartek miesiąca (od września do maja) w godzinach 18 ÷ 19 spotyka się tam Zarząd naszego Stowarzyszenia. Prosimy o wpłaty składek w miarę możliwości przed końcem pierwszego kwartału.

Absolwencie, jeśli możesz i zechcesz wesprzeć Stowarzyszenie i Szkołę większą kwotą – dzięki Ci za to, pomoże to niewątpliwie w spełnianiu naszych statutowych zadań, do których należy również udział w finansowaniu ww. przedsięwzięć.

Specjalny status honorowego członkostwa naszego Stowarzyszenia nadaliśmy pani dyrektor Annie Garmulewicz-Polińskiej, pani dyrektor Jolancie Woźniakowskiej, pani dyrektor Elżbiecie Ździebło, pani dyrektor Annie Panek, panu dyrektorowi Zbigniewowi Sodolskiemu i naszemu seniorowi - panu Henrykowi Cegielskiemu.

Przed nami kolejne lata działalności. Koleżanko, Kolego! Czekamy również na Ciebie!
Jeśli zechcesz przekazać nam swoje uwagi, pomysły, spotkać się z nami, czy zapisać do Stowarzyszenia to najprostszym kontaktem jest telefon do Szkoły - (42) 678 65 22. Panie w sekretariacie przekażą nam wiadomość od Ciebie. Kontakt e-mailowy: osemka@8lolodz.eu
Informujemy również, że w każdy trzeci czwartek miesiąca, od września do maja, o godzinie 18 zbieramy się w naszej Szkole, by porozmawiać o niej i jej problemach.

Władze Stowarzyszenia w roku 2018

Zarząd:

Przewodnicząca - Dorota Lech - matura 1984

Zastępca - Adam Arndt - matura 1959

Sekretarz - Elżbieta Romanowska - matura 1964

Skarbnik - Maciej Jezierski - matura 1965

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący - Jerzy Sztajnic - matura 1967

Elżbieta Chabelska - matura 1967

Andrzej Olszewski - matura 1970

Informacja po zjeździe wychowanków VIII LO - 2011, czytaj


Zobacz zdjęcia w galerii


 
 

 
Serdecznie zapraszamy

Aktualności

Kontakt

  • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka
    90-225 Łódź
    ul. Pomorska 105
  • (+42) 678-65-22

Galeria zdjęć