Nawigacja

Ekopracownia

Badanie wody i powietrza

W listopadzie i grudniu 2014r młodzież realizująca projekt ekologiczny „ Ziemia Łódzka- ekologiczne warunki życia” , badała czystość powietrza w Łodzi i regionie oraz fizyko- chemiczne parametry wody.Badania zanieczyszczeń powietrza prowadzone były w:
1.    Antoniewie
2.    ogródku szkolnym
3.    centrum Łodzi / Rondo Solidarności, skrzyżowanie ulic Zachodniej i Legionów/.
Uczniowie sprawdzali zawartość ozonu w powietrzu, obecność pyłów i pyłków, określali ph pyłów oraz na podstawie skali porostowej oceniali jakość powietrza. Zbierali również podstawowe dane meteorologiczne.
Badania fizyko- chemiczne parametrów wody dotyczyły prób pobranych z:
1.    cieku w Aleksandrowie Łódzkim
2.    wody głębinowej w Aleksandrowie Łódzkim
3.    wody z zalewu w Ozorkowie
4.    źródła w Łagiewnikach


Przeprowadzono testy m.in. na wykrycie: fosforanów (PO4), azotanów ( NO3), amonu (NH4), azotynów ( NO2), oznaczanie ph wody oraz jej twardości.
Zajęcia terenowe poświęcone obserwacji elementów środowiska przyrodniczego za pomocą specjalistycznego sprzętu do badań ekologicznych cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Młodzież wykonywała badania z dużym zaangażowaniem, zgodnie z instrukcjami, wczuwając się w role młodych eko-badaczy. Niebawem wszystkie wyniki badań dotyczące ekologicznych warunków życia zostaną opracowane za pomocą technik komputerowych i opublikowane    na  forum szkoły.

 


 

Terenowe warsztaty ekologiczne

            W ramach realizacji całorocznego projektu przyrodniczego uczniowie naszej szkoły brali udział we wrześniu i w październiku w warsztatach terenowych mających na celu określenie ekologicznych warunków życia w mieście i w regionie. Młodzież wraz z nauczycielkami geografii i przyrody Aleksandrą Moritz i Anną Morawską-Stusek przeprowadzała badania dotyczące zanieczyszczeń gleby oraz jej właściwości fizykochemicznych. Do badań wykorzystywano specjalistyczny sprzęt badawczy, który jest wyposażeniem naszej nowej szkolnej ekopracowni- Eko-Geo-Centrum.  Uczniowie pobierali próbki oraz dokonywali pomiary w różnych  rejonach miasta i regionu:

 • ogródek szkolny
 • Nowy Józefów,
 • Antoniew,
 • Wiączyń.

Podczas warsztatów badano:

 1. Skład mineralny gleb,
 2. Podstawowe frakcje glebowe.

Wykonano również testy z wykorzystaniem reagentów w celu wykrycia w glebie:

 • azotanów(V)
 • amonów
 • fosforanów
 • tlenków fosforu
 • tlenków potasu

Oznaczona została także wartość pH gleby.

Warsztaty terenowe to nie tylko możliwość wykazania się interdyscyplinarną wiedzą merytoryczną z dziedziny geografii, chemii czy biologii. To doskonały  czas doskonalenia umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem badawczym ale również czas radości, poznania i integracji zespołów klasowych.

Aktualności

Kontakt

 • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka
  90-225 Łódź
  ul. Pomorska 105
 • (+42) 678-65-22

Galeria zdjęć