•  

     Kandydaci do klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim są proszeni o:

     • zalogowanie się do systemu rekrutacji elektronicznej (wprowadzenie danych)
     • złożenie wniosku do szkoły pierwszego wyboru w terminie
      od 17 do 31 maja 2021 r., do godziny 15:00
     • potwierdzenie udziału w sprawdzianie kompetencji językowych drogą mailową na adres osemka@8lolodz.eu do 7 czerwca 2021 r, do godz. 15.00

     Tylko zarejestrowanym kandydatom, którzy złożyli do 31 maja 2021 r. wniosek do szkoły pierwszego wyboru (można wybrać dowolną szkołę), VIII LO może wprowadzić do systemu wyniki sprawdzianu kompetencji językowych, który jest warunkiem koniecznym do podjęcia postępowania rekrutacyjnego do klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim.

     Kandydaci do klasy dwujęzycznej, niezależnie od kolejności wyboru klas w systemie rekrutacji, przystępują obowiązkowo do sprawdzianu kompetencji językowych, który weryfikuje umiejętności z języka niemieckiego. Więcej informacji na temat sprawdzianu będzie można uzyskać 12 maja 2021 roku podczas warsztatów zaplanowanych w godzinach 16.00-17.30 pod linkiem: KLIKNIJ TUTAJ

     Termin sprawdzianu kompetencji językowych: 8 czerwca 2021 r, godz. 10.00

     Sprawdzian predyspozycji językowych odbędzie się w VIII LO im. Adama Asnyka w Łodzi, ul. Pomorska 105 (prosimy o przyniesienie legitymacji).

      


      

     Wymagania do sprawdzianu kompetencji językowych w zakresie języka niemieckiego dla kandydatów do klasy pierwszej dwujęzycznej w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Łodzi

      

     Kandydat starający się o przyjęcie do klasy pierwszej dwujęzycznej powinien posiadać następujące umiejętności:

      

     1) w zakresie czytania

     •   samodzielnie zastosować odpowiednią strategię czytania (rozumienie globalne, selektywne, szczegółowe)

     •   rozpoznać tematykę tekstu, rodzaj tekstu

     •   zrozumieć i prześledzić przebieg akcji w dłuższych tekstach

     •   posługiwać się następującymi rodzajami tekstów:  opowiadania, komentarze, wpisy na bloga

      

     2) w zakresie słuchania

     •   rozpoznać w dłuższych tekstach wypowiedzi najistotniejsze

     •   zrozumieć dłuższą wypowiedź (rozumienie szczegółowe)

      

     3) w zakresie pisania

     •   napisać e-mail, blog, krótką wypowiedź pisemną

         

     4) w zakresie gramatyki

     •   rodzajniki określone i nieokreślone

     •   deklinacja rzeczowników

     •   zaimki (osobowe, nieosobowe, dzierżawcze, zwrotne, wskazujące, pytające)

     •   czasowniki regularne i nieregularne

     •   czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone

     •   czasowniki modalne

     •   czasy: Präsens, Präteritum, Perfekt

     •   tryb rozkazujący 

     •   podstawowa rekcja czasowników

     •   przyimki z celownikiem, biernikiem i z celownikiem lub biernikiem

     •   stopniowanie przymiotnika

     •   liczebniki porządkowe

     •   przeczenia

     •   zdania współrzędnie i podrzędnie złożone (spójniki)

      

     Katalog tematów leksykalnych:

     •   rodzina i przyjaciele

     •   dom

     •   szkoła

     •   dzień powszedni

     •   czas wolny i hobby

     •   podróże

     •   jedzenie i picie

     •   zdrowie

      

     Przykładowy sprawdzian kompetencji językowych