• Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego

     Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

      

     Wyciąg najważniejszych terminów podczas rekrutacji na rok szkolny 2022/2023:

     od 20 kwietnia do 17 maja 2022 r. do godz. 12.00 złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (Strona naboru elektronicznego)

     do 6 czerwca 2022 r. do godz. 15.00  potwierdzenie udziału w sprawdzianie predyspozycji językowych do klasy wstępnej pod  adresem osemka@8lolodz.eu

     7 czerwca 2022 r. godz. 13.00 przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy wstępnej

     21 czerwca 2022 r. godz. 13.00 przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy wstępnej dla kandydatów, którzy z przyczyn losowych nie mogli przystąpić do sprawdzianu predyspozycji językowych w terminie głównym tj. 7 czerwca 2022 r.

     do 15 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji  językowych do klasy wstępnej

     od 4 lipca  do 11 lipca 2022 r. do godz. 15.00 możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków

     od 8 lipca do 12 lipca 2022 r. do godz. 15.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (tylko w szkole pierwszego wyboru)

     19 lipca 2022 r. do godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

     od 19 lipca godz. 12.00 do 22 lipca 2022 r. do godz. 12.00 potwierdzenie przez rodzica / opiekuna kandydata woli dodjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

     do 25 lipca 2022 r. do godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     Więcej szczegółów na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz w dokumencie Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego

     Masz pytanie dotyczące rekrutacji do Ósemki?

     Zadaj je tutaj!    lub zadzwoń pod numer 696366204.

  • Kontakty

   • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka
   • osemka@8lolodz.eu
   • (+42) 678-65-22
   • 90-225 Łódź ul. Pomorska 105 Poland
   • biblioteka@8lolodz.eu
   • iod@8lolodz.eu