•  

     Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty z 16.11.2020r.

     Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021-2022 - dokument MEN

     Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok 2021/2022 - strona MEN

     Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
     w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego:

     od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (Strona naboru elektronicznego)

     od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

     od 17 maja do 31 maja 2021 r. do godz. 15.00 złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy wstępnej lub oddziału dwujęzycznego

     do 7 czerwca 2021 r. do godz. 15.00  potwierdzenie udziału w sprawdzianie predyspozycji językowych do klasy wstępnej lub sprawdzianie kompetencji językowych do oddziału dwujęzycznego pod  adresem osemka@8lolodz.eu

     8 czerwca 2021 r, godz. 10.00 przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych do oddziału dwujęzycznego 

     8 czerwca 2021 r, godz. 12.00 przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy wstępnej

     do 17 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji  językowych do klasy wstępnej oraz sprawdzianu kompetencji językowych do oddziału dwujęzycznego

     22 lipca  2021 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

     od 23 lipca  do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 potwierdzenie przez rodzica / opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

     do 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych