• Sprawdzian predyspozycji do klasy wstępnej

    • Kandydaci do klasy wstępnej z językiem niemieckim są proszeni o:

     • zalogowanie się do systemu rekrutacji elektronicznej (wprowadzenie danych)
     • złożenie wniosku do szkoły pierwszego wyboru w terminie
      od 17 do 31 maja 2021 r., do godziny 15:00
     • potwierdzenie udziału w sprawdzianie predyspozycji językowych drogą mailową na adres osemka@8lolodz.eu do 7 czerwca 2021 r, do godz. 15.00

      

     Tylko zarejestrowanym Kandydatom, którzy złożyli do 31 maja 2021 r. wniosek do szkoły pierwszego wyboru (można wybrać dowolną szkołę), VIII Liceum może wprowadzić do systemu wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych, który jest warunkiem koniecznym do podjęcia postępowania rekrutacyjnego do klasy wstępnej z językiem niemieckim.

     Kandydaci do klasy wstępnej, niezależnie od kolejności wyboru klas w systemie rekrutacji, przystępują obowiązkowo do sprawdzianu predyspozycji językowych. Sprawdzian przeprowadzany jest w języku polskim. Nie sprawdza wiedzy i umiejętności z języka niemieckiego, ale predyspozycje uczniów do nauki języków obcych.

     Termin sprawdzianu predyspozycji językowych: 8 czerwca 2021 r, godz. 12.00

     Przykladowy test predyspozycji jezykowych

     Sprawdzian predyspozycji językowych odbędzie się w VIII LO im. Adama Asnyka w Łodzi, ul. Pomorska 105 (prosimy o przyniesienie legitymacji).