• Kronika

    •  

     Ludendo discimus
     (Bawiąc, uczymy się)

     Interdyscyplinarne projekty edukacyjno–artystyczne
     z antykiem grecko – rzymskim w tle

     Wiek
     14 lat
     Patronat
     Katedra Filologii Klasycznej UŁ
     od 2015 r. także Wydział Filozoficzno – Historyczny UŁ
     Czas trwania co roku
     od września do czerwca
     Pomysłodawczynie i koordynatorki
     Izabela Stasiak (nauczycielka języka polskiego)
     Alicja Petrykiewicz (nauczycielka kultury antycznej, podstaw przedsiębiorczości
     i wiedzy o społeczeństwie)
     Współpracujący nauczyciele
     Barbara Madanowska, Anna Bogdalska  (język angielski)
     Artur Rosiak (historia)
     Małgorzata Kozieł (doradca metodyczny chemii)
     Młodzież w projekcie
     (co rok ponad stu ochotników)
     uczniowie z klas humanistycznych (c)
     absolwenci klas humanistycznych
     uczniowie zaproszeni z innych klas
     Interdyscyplinarny charakter przedsięwzięcia
     kształtowanie umiejętności i pogłębianie wiedzy z zakresu wielu przedmiotów, takich jak np.:
     kultura antyczna, język polski, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, wiedza o kulturze, chemia, biologia, wychowanie fizyczne
     Cele
     popularyzowanie wiedzy o kulturze antyku
     spojrzenie na antyk z perspektywy współczesności
     konstruktywna praca zespołowa
     odkrywanie i rozwijanie talentów
     zabawa
     (i wiele innych)

     Zespoły zadaniowe
     (kilkanaście co rok)
     międzyklasowe
     (weterani jako koordynatorzy, liderzy, konsultanci;
     nowicjusze jako adepci trudnej sztuki pracy w grupie)
     Zasady i formy pracy
     zajęcia pozalekcyjne
     konsultacje indywidualne i zbiorowe, warsztaty, szkolenia, próby
     prowadzone przez nauczycieli – opiekunów grup, koordynatorów, liderów
     Dorobek
     (nie do ogarnięcia)
     …widowiska teatralne do tekstów pisarzy i filozofów  starożytnych oraz współczesnych
     (w tym adaptacje komedii antycznych), widowiska multimedialne inspirowane literaturą
     i sztuką, widowiska muzyczne (głównie anglojęzyczne), pokazy taneczne (do autorskich układów choreograficznych), filmy, prezentacje multimedialne, grafiki, kolaże, komiksy, książki artystyczne, wystawy autorskich zdjęć, fotoreportaże, foldery, zaproszenia, ulotki, afisze, programy teatralne, współpraca z mediami, prowadzenie własnych stron internetowych,  redagowanie i publikowanie artykułów, twórczych opowiadań , relacji, organizowanie międzyszkolnych konkursów literackich i multimedialnych, pokazy mody, lekcje historii dla kolegów, biesiady przy smakołykach
     z przewodnimi motywami projektów…
     Prezentacje
     w VIII LO –  premierowe pokazy – Festiwal Kultury Antycznej
     (kultowa impreza humanistów)

     w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi, a od 2015 r.
     w Centrum Dialogu w Łodzi
     w Katedrze Filologii Klasycznej UŁ w ramach kolejnych edycji
     Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki
     w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

     (i inne)

     Kronika wydarzeń - od prehistorii do dziś (w pigułce)

     • 2015/2016
      Homo viator, czyli… „Wędrówką jedną życie jest człowieka”

       
     • 2014/2015
      Vis comica – vis vitalis, czyli… Świat się śmieje od starożytności do dziś

       
     • 2013/2014
      Arcana Themidis. Kryminalne zagadki antyku

       
     • 2012/2013
      Homo ludens. Świat antycznych rozrywek z perspektywy XXI wieku

       
     • 2011/2012
      Vox feminarum. Kobiety antyku z perspektywy feminizmu

       

      

     • 2010/2011
      Ars amandi. Starożytni Grecy i Rzymianie
      – współcześni przewodnicy po labiryntach miłości

       
     • 2009/2010
      Medicina antiqua. Starożytni Grecy i Rzymianie
      o zdrowiu, chorobach i sztuce leczenia

       
     • 2008/2009
      Edukacja i wychowanie
      . Antyczni Grecy i Rzymianie o nauczaniu i wychowaniu
      – inspirująco czy banalnie?
      Starożytne pomysły edukacyjne przed sądem ludzi XXI wieku

       
     • 2007/2008
      Anatomia władzy. Dzieła pisarzy i filozofów antyku grecko rzymskiego
      jako źródła uniwersalnej refleksji o mechanizmach władzy

       
     • 2006/2007
      Filozofowie antyczni –- nauczyciele mądrości

       
     • 2005/2006
      Odi et amo, czyli Love Delights

       
     • 2004/2005
      W świecie antycznej komedii. „Misa pełna złota” wg Plauta

       
     • 2003/2004
      W świecie antycznej komedii. „Osły” wg Plauta

       

     2002/2003
     W świecie antycznej komedii. „Bojomira” wg Arystofanesa

      

     Kliknij - zobacz stronę www.dni-kultury-antycznej
      

  • Kontakty

   • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka
   • osemka@8lolodz.eu
   • (+42) 678-65-22
   • 90-225 Łódź ul. Pomorska 105 Poland
   • biblioteka@8lolodz.eu
   • iod@8lolodz.eu