• W ramach realizowanego przez Uniwersytet Łódzki projektu ZDOLNY UCZEŃ ŚWIETNY STUDENT, który ma wspierać szczególnie zdolnych uczniów, nasza koleżanka z klasy 2 b Zuzanna Kolbuszewska, stworzyła pod opieką prof. Przemysła Waingartnera pracę pt: „Katastrofa czarnobylska - losy wybranych bohaterów w serialu Czarnobyl i reportażu Swietłany Aleksijewicz Czarnobylska modlitwa.”

      

      

     Projekt był wyrazem zainteresowań uczennicy jak i spełniał rolę badawczą, gdyż jak pisze sama autorka : „Celem projektu jest konfrontacja faktów historycznych, związanych z  katastrofą czarnobylską z ich odzwierciedleniem w kulturze masowej”.

     Praca Zuzanny Kolbuszewskiej


      

       

     W szkole działa Klub Debat Historycznych przeznaczony dla tych wszystkich, których pasją jest historia. Uczniowie VIII LO biorą udział  konkursach i projektach realizowanych przez IPN, RODEH czy Muzeum im. J. Piłsudskiego w Sulejówku. Minimum raz w tygodniu a tuż przed konkursami nawet częściej spotykamy się by wspólnie rozmawiać o historii, prowadzić spory i dysputy w sposób, kulturalny i merytoryczny. Każda debata czy to historyczna czy polityczna rządzić się powinna określonymi zasadami, których przestrzeganie jest oznaką szacunku dla przeciwnika. Udział  w klubie debat przede wszystkim poszerza horyzonty, uczy myślenia, nie tylko historycznego, strategii wypowiedzi i jest doskonałą areną do ćwiczeń dla tych wszystkich, którym sztuka oratorska s niezbędna w karierze zawodowej. W marcu i kwietniu czekają naszych uczniów dwa konkursy. Jeden w siedzibie IPN w Łodzi , drugi w Warszawie. Trzymamy kciuki za kolegów i koleżanki.


     Klasy humanistyczne oraz uczniowie z rozszerzenia historycznego z innych klas objęci są patronatem Wydziału Filozoficzno-Historycznego. W ramach współpracy odbywają się zarówno warsztaty w Instytucie Historii, jak i zajęcia w budynku VIII LO.
     Korzystając z szerokiej oferty zajęć mamy do wyboru  zarówno zagadnienia typowo warsztatowe, jak i wykłady z historii, antropologii kultury, filozofii, archeologii. Wspólnie z Wydziałem realizujemy również projekt Wieczór Polskiego Państwa Podziemnego, uczestniczymy w realizowanych pokazach filmów historycznych.