• Patronat Katedry Filologii Klasycznej UŁ

    • Patronat Katedry Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego

      

     Od września 2008 r. klasy humanistyczne ( c ) w VIII LO są, jako jedyne w Łodzi, objęte patronatem przez Katedrę Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Współpracę z uczelnią koordynują nauczycielki: Alicja Petrykiewicz (język łaciński i kultura antyczna, podstawy przedsiębiorczości) i Izabela Stasiak (język polski). Patronat stał się ukoronowaniem satysfakcjonującej obie strony, trwającej nieprzerwanie od 2002 r., współpracy nauczycielek i uczniów klas humanistycznych naszego liceum z KFK UŁ.

     Z inicjatywą objęcia patronatem humanistów w VIII LO wystąpiła pani prof. dr hab. Jadwiga Czerwińska.
     Równie życzliwe dla nas okazały się kolejne kierowniczki Katedry: pani prof. dr hab. Hanna Zalewska – Jura i obecnie pełniąca funkcję szefowej pani prof. dr hab. Joanna Sowa.

     Współpraca między KFK UŁ i VIII LO w ramach patronatu nad klasami humanistycznymi ma charakter wszechstronny i jest systematycznie modyfikowana ze względu na reformę programową i organizacyjną, która wkroczyła do szkół ponadgimnazjalnych we wrześniu 2012 r. Obejmuje:
     • działania dydaktyczne (wykłady, sesje naukowe),
     • konsultacje merytoryczne związane z wprowadzaniem autorskiego programu nauczania z zakresu kultury antycznej oraz z realizacją corocznych projektów edukacyjno – artystycznych z antykiem w tle,
     • wspieranie kreatywności uczniów i umożliwianie im rozwijania uzdolnień,
     • ułatwianie prezentowania osiągnięć młodzieży na prestiżowych imprezach
     (w tym przede wszystkim w ramach kolejnych edycji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki),
     • promowanie innowacji edukacyjnych.


     W klasach humanistycznych, objętych patronatem przez KFK UŁ, następujące przedmioty są realizowane na poziomie rozszerzonym (począwszy od naboru w roku szkolnym 2012/2013): język polski, język angielski i do wyboru historia lub geografia; jako drugi język obcy młodzież wybiera język niemiecki lub język hiszpański; uczniowie realizują też od drugiej klasy autorski program przedmiotu uzupełniającego: Kultura antyczna z perspektywy współczesności (edukacyjno – artystyczne wariacje ze starożytnością w tle).

     Litterae thesaurus sunt

     (Wiedza jest skarbem)

     Trudno sobie wyobrazić prawdziwą edukację bez zgłębiania tajników różnych dziedzin humanistyki. Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego ma dla naszych uczniów ciekawą ofertę zajęć prowadzonych przez pracowników uczelni. Odbywają się one albo w szkole, albo w siedzibie KFK UŁ. Wykłady, seminaria, pogadanki, prezentacje multimedialne podejmują przeróżne tematy związane z kulturą antyku. Starożytność nie jest dla młodych ludzi skansenem – pracownicy naukowi dużo miejsca poświęcają rozważaniom o funkcji antycznych wątków i motywów w kulturze współczesnej. Na zajęciach odwołują się do treści z zakresu literatury, sztuki, historii, socjologii, psychologii, filozofii.


      
     1 czerwca 2012 r.

     Sesja naukowa „Homo furens – między ascezą a rozkoszą”, w której uczestniczyła młodzież z klasy IIc.
     Prelegenci przygotowali prezentacje i przeprowadzili konwersatoria, których przedmiotem rozważań były rozmaite oblicza miłości, przyjemności i inne przeżycia uczuciowe opisane w literaturze antycznej:

      
     1. „Poznawanie świata jako widzenie czyli ophthalmoi sybaryty i ascety” - dr Joanna Rybowska
     2. „Między głodem a rozkoszą podniebienia. Postać pasożyta w wybranych komediach Plauta i Terencjusza”- dr Marta Czapińska
     3. „Szaleńczy śmiech w dramacie greckim”- mgr Yvonne Borowski
     4. „Seksualność i aseksualność w obrzędowości sakralnej starożytnego Rzymu” - dr Idaliana Kaczor
     5. „Amor prohibitus - o fetyszach w starożytności” - dr Magdalena Koźluk
     6. „O muzyce nieprzyzwoitej” - dr Anna Maciejewska
     7. „Dwa życia cesarzowej Teodory” - mgr Marcin Cyrulski
     8. „Krew i rozkosz. Oblicza szału w renesansowej nowelistyce francuskiej” - mgr Justyna Giernatowska
     9. „Ucieczka przed światem czy budowanie utopii? – koncepcja szczęścia w pismach Jana Amosa Komeńskiego” - dr Joanna Mielczarek

     29 listopada 2011 r.
     Czy kamienie szlachetne mają moc uzdrawiania? Jak się wyleczyć z nieszczęśliwej miłości za pomocą magicznych mikstur ? Do czego można wykorzystać trucizny roślinnego pochodzenia? Na te pytania i wiele innych, równie intrygujących, starali się znaleźć odpowiedź prelegenci podczas konferencji naukowej zorganizowanej 29.11.2011 r. przez Katedrę Filologii Klasycznej UŁ. W sesji wzięli udział uczniowie klasy patronackiej Ic wraz z nauczycielkami: łacinniczką Alicją Petrykiewicz i polonistką Izabelą Stasiak.
      
     Sesję naukową Między magią a alchemią: starożytna medycyna i jej recepcja zorganizował Zakład Literatury Greckiej i Kultury Śródziemnomorskiej Katedry Filologii Klasycznej UŁ. Tematyka spotkania obejmowała następujące zagadnienia:

     1. Fałszywi uzdrawiacze cierpień miłosnych – medycyna contra magia (dr Joanna Rybowska)
     2. Bizantyńskie recepty na sokoli wzrok (mgr Marcin Cyrulski)
     3. Domina herbarium, czyli o magicznym bukiecie szesnasto- i siedemnastowiecznej czarownicy (mgr Katarzyna Kula)
     4. Właściwości roślin w dobie renesansu: od medycyny do literatury narracyjnej ( mgr Justyna Giernatowska)
     5. Szafiry, rubiny, szmaragdy w szesnasto- siedemnastowiecznych lekopisach – panaceum czy placebo?” (dr Magdalena Koźluk)
     6. Trucizna w szesnasto- i siedemnastowiecznej nowelistyce francuskiej (prof. Witold Konstanty Pietrzak)

     Materiał opracowała: A. Petrykiewicz
      
     9 marca 2011 r.
     Uwodzące syreny, usypiający mak, tajne organizacje orfickie – te pasjonujące motywy pojawiły się w wykładach prezentowanych w KFK UŁ w ramach sesji naukowej „Hinc via fert ad undas Acherontis – na krawędzi życia i śmierci” 9 marca 2011 r. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas patronackich KFK UŁ: IIc i Ic – pod opieką pani Alicji Petrykiewicz, nauczycielki języka łacińskiego.

     Młodzież klas humanistycznych po raz kolejny miała okazję pogłębić swą wiedzę z zakresu kultury antycznej. Tym razem tematyka wykładów koncentrowała się wokół trudnych zagadnień związanych ze śmiercią i koncepcjami życia pozagrobowego. Wysłuchaliśmy następujących prelekcji:
     1. „Lamellae aureae, czyli na rozdrożu dróg życia i śmierci” – dr Joanna Rybowska
     2. „Mortem dabat ipsa voluptas... pieśń Syren jako pieśń śmierci – mgr Roksana Kielian
     3. „Papaver soporiferum, papaver letheum – mak jako hieroglif snu i śmierci” – dr Magdalena Koźluk
     Prelegentom udało się wprowadzić do wywodów akcenty humorystyczne, nawiązać do realiów znanej nam rzeczywistości, co znacznie ułatwiło recepcję niełatwych treści.

     2010/2011
     7 marca rozpoczął się w naszej szkole cykl wykładów prowadzonych przez pracowników Katedry Filologii Klasycznej UŁ dla uczniów klas patronackich.
      
     Vivere est militare Tajniki rzymskiego wojska i jego legionistów zdradzała pani Helena Sygnet
     Talis pignitur invidia amorque O symbolice miłości i nienawiści w emblematach opowiadała pani Roksana Kielian
     Ksantypa, kłótliwa jędza czy kochająca żona? Portret kontrowersyjnej Ksantypy, żony Sokratesa, przedstawił pan Piotr Kozieł
     Wykładom przysłuchiwali się uczniowie klasy IIc
      
     W ramach sprawowanego patronatu nad klasami humanistycznymi w VIII LO w Łodzi pracownicy naukowi Katedry Filologii Klasycznej UŁ przygotowują cykl wykładów i konwersacji dla uczniów. Zajęcia dotyczą zagadnień związanych z historią, teorią literatury, sztuką, filozofią, językiem łacińskim.
     2009/2010

     25 maja 2010 r.
     Pani Nadia Zawi wraz z p. dr Magdaleną Koźluk, prezentując temat Tajemnice greckich misteriów, odkryły sekrety obrzędów odbywających się corocznie w Eleusis. Misteria eleuzyjskie odprawiano w starożytnej Grecji, w miejscowości Eleuzis, nieopodal Aten. Związane były z kultem Demeter - bogini płodności, rolnictwa i urodzaju i jej córki Persefony - władczyni świata podziemnego i opiekunki dusz zmarłych.

     Obrzędy odbywały sie przez 2 tysiące lat, od około XV w. p.n.e. do 391 oficjalnie, później potajemnie. Uczniowie poznali: znaczenie greckich słów, przyjrzeli się symbolom obrazującym życie i śmierć stosowanym w ikonografii antycznej i współczesnej.

     18 maja 2010 r.
     Tym razem odbyliśmy podróż do starożytnego miasta Trapezunt.

     Mgr Marcin Cyrulski i mgr Roksana Kielian z Katedry Filologii Klasycznej UŁ przedstawili burzliwą historię antycznego miasta założonego w VIII w. p.n.e. przez kolonistów greckich z Synopy nad Morzem Czarnym, a następnie zdobytego przez Rzymian w II w. n.e. W średniowieczu Trapezunt był głównym ośrodkiem Cesarstwa Trapezuntu powstałego na gruzach Cesarstwa Bizantyjskiego. W 1461 r. sułtan Mehmed II Zdobywca zajął Trapezunt, włączając ziemie cesarstwa do własnego imperium. Opowieść uwzględniała ciekawe aspekty związane z miejscowymi wierzeniami religijnymi. Wykład wzbogaciły wykorzystane w prezentacji multimedialnej: ikonografia i zdjęcia.

     11 maja 2010 r.
     Czy Demokryt był szaleńcem czy może cierpiał na melancholię? Na to pytanie starały się znaleźć odpowiedź panie: dr Magdalena Koźluk i mgr Anna Kotnowska z Katedry Filologii Klasycznej UŁ na kolejnym już spotkaniu z klasą humanistyczną. Temat wykładu brzmiał: Melancholia i szaleństwo Demokryta.
     Uczniowie zapoznali się z sylwetką starożytnego filozofa, etyka, badacza przyrody i natury, twórcy atomistycznej koncepcji świata oraz dowiedzieli się o dotąd im nieznanych epizodach z życia najsławniejszego lekarza starożytności – Hipokratesa. Wykład ubarwiły cytowane zabawne i anegdotyczne fragmenty z dzieła Diogenesa Laertiosa. Wszystkich zainteresowanych literaturą serdecznie zapraszamy na wykład pani prof. Hanny Zalewskiej – Jury poświęcony starożytnej poetce greckiej Safonie, który odbędzie się 21 maja 2010r. w siedzibie Katedry Filologii Klasycznej UŁ przy ul. Lipowej 81 o godz. 18.00 w sali nr 9 (parter).

     26 kwietnia 2010 r.
     dr Magdalena Koźluk i Anna Kotnowska - „Personifikacja czasu. Topos władzy czasu”.
     Tym razem uczniowie zapoznali się z zagadnieniem czasu i sposobem jego postrzegania przez starożytnych. Dr Koźluk zaprezentowała podstawowe pojęcia związane z poruszaną tematyką, wyjaśniła zachodzące między nimi różnice semantyczne oraz przedstawiła wizerunki będące personifikacją czasu – kategorii określającej los człowieka.

     12 kwietnia 2010 r.
     dr Magdalena Koźluk, mgr Roxana Kielian - „Elegans est Sirenum mythologia”.
     Prezentacja o jednym z najbardziej fantastycznych aspektów mitologii greckiej – legendarnych syrenach,ich symbolice oraz konotacjach w sztuce i literaturze współczesnej.

      

     29 marca 2010 r. w VIII LO
     dr Magdalena Koźluk, mgr Roxana Kielian oraz mgr Michał Dąbrowski z Katedry Filologii Klasycznej UŁ przeprowadzili w klasie Ic wykład połączony z prezentacją multimedialną dotyczący sztuki emblematyki odrodzeniowej oraz interpretacji symboli w ikonografii antycznej.
     Uczniowie mieli okazję poznać plastyczne środki wyrazu i motywy dekoracyjne obrazujące zwroty, powiedzenia i krótkie wiersze o miłości w języku łacińskim. Pracownicy uczelni omówili funkcje i cele emblematów w sztuce, wyjaśniali symbole odwołujące się do treści mitologicznych
      
     2008/2009
     1. Łacina w tradycji chrześcijańskiej. Kolędy i pastorałki łacińskie. Prowadzenie – dr Anna Maciejewska.
     Prezentacja obejmowała praktyczne ćwiczenia w przekładzie tekstu łacińskiego z uwzględnieniem analizy gramatycznej, leksykalnej oraz naukę interpretacji muzycznej.Zajęcia odbyły się w klasach Ic i IIc.

     2. Śmiech antyczny a śmiech współczesny. Komizm u Arystofanesa i Therry`ego Pratchetta. Analiza porównawcza sposobów wyrażania komizmu w starożytności i dziś. Prowadzenie - mgr Ivonne Borovsky. Wykład połączony z prezentacją multimedialną zawierał także omówienie
     podstawowych środków formalnych wykorzystywanych przez autorów oraz charakterystykę rodzajów satyry (m. in. społecznej, politycznej). Zajęcia zostały przeprowadzone w klasach Ic i IIc.

     3. Pozycja prawna i społeczna dziecka w starożytnej Grecji i Rzymie (na podstawie analizy wybranych dzieł literatury starożytnej). Prowadzenie – dr K. Budzowska. Treścią zajęć było porównanie statusu prawnego nieletnich oraz systemów wychowania i edukacji: starożytnego greckiego,
     starożytnego rzymskiego i dzisiejszego. Za podstawę rozważań służyły dzieła literackie, m.in. tragików i komediopisarzy antycznych. Zajęcia odbyły się w klasie Ic.

     4. Tragizm Fedry – różne ujęcia i interpretacje motywu miłości zakazanej u pisarzy antycznych (Eurypides, Seneka) i nowożytnych ( Racine, Schlegel, Giraudoux ). Prowadzenie – dr K. Budzowska. Omówione zostały m. in. następujące zagadnienia: wieloznaczność mitu, wielorakie uzasadnienie i ocena motywów postępowania Fedry, psychologiczne interpretacje zachowania bohaterki w kontekście prac Freuda, Zaimbardo i innych uczonych. Zajęcia odbyły się w klasie IIc .

     5. Ultima Thule – Atlantyda Północy. Zajęcia miały formę wykładu wzbogaconego prezentacją multimedialną. Ich treść stanowiła przede wszystkim próba poszukiwania pradawnej mitycznej organizacji społecznej w kontekście rozważań Platona o idealnym państwie. Prowadzący zajęcia, mgr Jarosław Dylewski, wykorzystując analizę dzieł filozofa, dokonał próby lokalizacji poszukiwanej od wieków krainy. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy IIc.

     6. Studenci zaangażowani w działalność Koła Młodych Klasyków przedstawili uczniom klasy IIc ofertę studiów na filologii klasycznej, zaprezentowali nowe kierunki ( kultura śródziemnomorska, translatoryka) oraz możliwości korzystania z programów edukacyjnych (m.in. stypendia zagraniczne studenckie, magisterskie i doktoranckie, głównie we Włoszech i w Niemczech).

     Uniwersytet Łódzki promuje humanistów z Ósemki

     Od wielu lat Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego patronuje różnym  działaniom edukacyjnym prowadzonym w klasach humanistycznych VIII LO. Uczelnia  wspiera licealistów na wiele różnych sposobów, przy czym jedną z najatrakcyjniejszych form  udanej współpracy między szkołą a uczelnią są prezentacje artystyczne organizowane  w siedzibie KFK UŁ od 14 lat w ramach kolejnych edycji prestiżowej imprezy – Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki. Kreatywność, rozliczne talenty i pasja naszych humanistów podbiły serca pracowników naukowych oraz studentów KFK UŁ i otworzyły im gościnnie drzwi  uczelni. Mogą prezentować wymagającej i wyjątkowo wdzięcznej widowni swoje nieprzeciętne osiągnięcia w ramach projektów z antykiem w tle. Dzięki współpracy z KFK UŁ innowacje edukacyjne wdrażane w klasach humanistycznych Ósemki są znane i cenione w Łodzi.

     Strona KFK UŁ  http://www.filklas.uni.lodz.pl/onas.html


     Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! (Radujmy się więc, dopóki jesteśmy młodzi!)

     Od 2003 roku klasy humanistyczne VIII LO współpracują z Katedrą Filologii Klasycznej UŁ przy organizacji kolejnych edycji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki. Uczniowie prezentują co rok w siedzibie KFK widowiska multimedialne złożone z najciekawszych fragmentów Festiwalu Kultury Antycznej. Pełne humoru spotkania licealistów z publicznością uczelnianą mają niepowtarzalną atmosferę. Na widowni zasiadają nie tylko pracownicy naukowi UŁ i studenci kierunków humanistycznych, ale także uprawiający przeróżne zawody sympatycy kultury antycznej
     i naszych projektów, młodzież licealna i gimnazjalna, nauczyciele. Młodzież z Ósemki wprowadza w mury czcigodnej uczelni epikurejską radość życia. Optima forta!

      

     Nocne ekscesy humanistów, czyli… spotkanie sympatyków kultury antycznej w Pałacu Poznańskich

     Uczniowie klas Ic i IIc, objętych patronatem Katedry Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego, wzięli udział w imprezie edukacyjno – artystycznej  „Antyczna noc literatury” w Muzeum Miasta Łodzi w Pałacu Poznańskich 11.03.2016 r. Pracownicy uczelni i studenci zaproponowali licealistom filozoficzną zadumę, beztroską zabawę i zdrową rywalizację. Młodzieży towarzyszyły nauczycielki:
      Alicja Petrykiewicz oraz Izabela Stasiak, koordynatorki współpracy patronackiej Katedry Filologii Klasycznej UŁ z VIII LO.

     Organizatorzy zaprosili nas m. in. do obejrzenia inscenizacji fragmentów „Antygony” Sofoklesa, dramatu satyrowego o Prometeuszu
     oraz komedii „Chmury” Arystofanesa. Zaproponowali wysłuchanie wykładu o szczęściu w ujęciu filozofów greckich. Zaprezentowali fragmenty oper oraz tekstów poetyckich wykorzystujących wątki antyczne. Wciągnęli nas do zabaw ruchowych (poszukiwanie skarbu) oraz intelektualnych (konkursy: wiedzy o sentencjach łacińskich i na najzabawniejszą wariację poetycką z erotykiem Katullusa w tle). Julia Cymerman z IIc zdobyła II nagrodę w konkursie sentencji, a grupa z Maćkiem Stalmachem i Joasią Tomczyk z Ic wygrała konkurencję literacką.

      


     VIS COMICA W CENTRUM DIALOGU I W KFK UŁ, CZYLI…
     APERTAE MUSARUM IANUAE (KAŻDY MOŻE WEJŚĆ DO KRAINY SZTUKI)

      

      

     Edukacyjno – artystyczne projekty z antykiem w tle od trzynastu  lat z powodzeniem popularyzują w atrakcyjny sposób elitarną już dziś (niestety!) wiedzę o kulturze antycznej – nie tylko w Ósemce, ale także poza jej murami. Liczni widzowie obejrzeli tegoroczne widowisko Vis comica – vis vitalis  na dwu pozaszkolnych imprezach otwartych: w Centrum Dialogu (10 kwietnia 2015 r.) oraz w Katedrze Filologii Klasycznej UŁ (20 kwietnia 2015 r. – w ramach XV edycji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki). Ci, którzy widzieli na scenach młodzież Ósemki, potwierdzą bez wahania, że muzy kochają naszych uczniów, a nasi uczniowie są zafascynowani muzami. Twórcy Vis comica serdecznie pozdrawiają wszystkich sympatyków naszego przedsięwzięcia:

     Bene vobis! (Niech wam się dobrze powodzi!) Do krainy sztuki wkroczymy ponownie z naszymi gośćmi za rok. Muzy już się niecierpliwią.


     Pożegnanie z tytułem, czyli „Arcana Themidis” schodzi z afisza!


     Sympatycy kultury antycznej z Ósemki dali ostatnie przedstawienie widowiska 7 kwietnia 2014 r. w Katedrze Filologii Klasycznej UŁ w ramach kolejnej edycji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki. Podtrzymali tym samym kilkunastoletnią tradycję naszych prezentacji projektowych na tej prestiżowej imprezie.  Grupa redaktorów wzięła w obroty uczestników tegorocznego przedsięwzięcia z antykiem w tle i przeprowadziła z nimi wywiady. Szef zespołu redakcyjnego, dziś już absolwent IIIc, Jarek Grzelak, fanatyk kultury fizycznej, wzorując się na logistyce widowisk sportowych, stworzył specjalną „mixed zone” w korytarzu Katedry, gdzie zarówno przed, jak i po występie ludzie z jego ekipy prowadzili rozmowy z twórcami  multimedialnego spektaklu.

     "Młodzi, utalentowani i piękni. Jak ich nie kochać?”
     Tak profesor Hanna Zalewska – Jura podsumowała występ naszych humanistów w Katedrze Filologii Klasycznej UŁ 15 kwietnia 2013 r. na XIII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki. Trzydziestoosobowa ekipa zaangażowana w przedsięwzięcie „Homo ludens” nie bez żalu pożegnała się z widowiskiem, które zaprezentowała po raz ostatni z werwą typową dla premierowych pokazów.

     Coroczne (już od jedenastu lat) prezentacje dokonań uczniów klas humanistycznych Ósemki w ramach kolejnych edycji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w KFK UŁ to jedna z form współpracy naszego liceum z uczelnią. Niezmiennie bardzo gościnni i życzliwi nam, gospodarze imprezy entuzjastycznie oceniają uczniowskie pomysły edukacyjno – artystyczne na niekonwencjonalne popularyzowanie wiedzy o kulturze starożytnej. Wspierają i promują nowatorskie metody pracy w VIII LO oraz inwencję i zaangażowanie uczniów, którzy czerpią z dorobku antyku jak z rogu obfitości, co rok zaskakując świeżymi pomysłami i imponującą pasją przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Taka jest siła tradycji.


     Eksplozja pasji i żywiołowości, czyli „Vox feminarum…” na Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki!

     Liczni goście, zaproszeni przez KFK UŁ oraz VIII LO, ciepło przyjęli prezentacje uczniowskie. Stworzyli na widowni przyjazny klimat, który dobrze znamy, bo od lat towarzyszy nam w tym miejscu. Bardzo go lubimy. Służy nam. Atmosfera pokazów i entuzjazm widowni są najważniejsze, toteż – jak co rok – ignorowaliśmy problemy związane z brakiem miejsca, a właściwie rozwiązywaliśmy je ad hoc w sposób budzący powszechne zdumienie oraz niekłamany podziw. Przed występem nikt by nie uwierzył, że w słynnej sali nr 9 da się pokazać jakikolwiek układ taneczny albo że znienawidzony przez wszystkich filar (żeby to chociaż była zabytkowa kolumna!) nie zasłoni ekranu do prezentacji multimedialnych. Do tego: perkusja, liczne inne instrumenty, sprzęt do nagłośnienia… Gdzie miejsce dla muzyków?
     Daliśmy radę, co wydaje się graniczyć z cudem. Jak? To nasza słodka tajemnica przekazywana z pokolenia na pokolenie przez uczestników projektów z antykiem w tle. A fotografowie? Nawet nie zauważyli naszej walki o przestrzeń życiową!

     I tym razem byli z nami absolwenci klas humanistycznych Ósemki. Nie tylko na widowni. Na scenie spotkali się, kiedyś w projektach prawie nierozłączni, Daga Kiełbasa (rewelacyjna w piosence „Babę zesłał Bóg”) i Piotr Eliasz Zawistowski, obecnie student filologii klasycznej (na imprezie konferansjer).
     Eliasz przypomniał się nam jako recytator i aktor, gdy wkroczył na scenę ze swym ulubionym rekwizytem – różowym szalem (gustownym, trzeba przyznać) i wygłosił szowinistyczny tekst Katullusa. Skarcony przez Dagę za głoszenie niepożądanych treści, konferansjer udał się na poszukiwanie innego rekwizytu na wagę złota – legendarnych getrów z widowiska „Getry Eliasza” (sprzed lat).
     Feministyczne klimaty zagościły dzięki nam w KFK UŁ na ponad 2 godziny i wierzymy, że pozostaną tam na dłużej. Wprawdzie Eliasz robił, co mógł, aby się od nich dystansować, ale - naszym zdaniem – bez przekonania i raczej po to, by kokietować publiczność. Ostrzegał na przykład obecnych mężczyzn przed Lizystratą, nazywając ją „okropną babą”. A przecież ona i tak wtargnęła na scenę z innymi „okropnymi babami” i zrobiła, co do niej należało (zgodnie ze scenariuszem wg komedii Arystofanesa).
     Eliasz grzmiał też ostrzegawczo, gdy na scenie miały się pojawić dziewczyny z ostrymi piosenkami, wyrażającymi sprzeciw wobec męskiej dominacji, wręcz rewolucyjnymi. Tylko po co? Nikt nie uciekł. Dziewczyny nikomu nie zrobiły krzywdy, a w dodatku podbiły publiczność płci obojga i to prawdopodobnie nie tylko urodą oraz dobrym głosem, ale także ekspresją wykonania piosenek z sugestywnym przesłaniem.
     Ujęła nas natomiast zapowiedź prezentacji o antycznych kosmetykach. Piękne panie o poprawianiu urody wiedzą wszystko, więc wykład dedykowano… mężczyznom. Wbrew intencji autorów! Nikt nie protestował. Do zadumy skłoniła obecnych prezentacja o antycznych literackich prekursorkach dzisiejszych feministek, a poruszenie wywołała prezentacja poświęcona drastycznym przykładom łamania praw kobiet we współczesnym świecie.
     Pokaz przygotowany przez nas miał klamrową kompozycję: zaczęliśmy go i zakończyliśmy piosenką Glorii Gaynor „I Will Survive”. Stała się ona hymnem tegorocznego projektu „Vox feminarum…”.
     Studenci z Koła Młodych Klasyków przygotowali na festiwalowe spotkanie program „Starożytność figlarna”. Z przyjemnością informujemy, że w części interaktywnej, bezwzględnie wymuszającej nasze zaangażowanie w działania sceniczne, sprostaliśmy trudnemu zadaniu: skronie interpretatorów frywolnych anakreontyków - Magdy Kiełbasy, Pauliny Kociołek i Krzysztofa Zdrzynickiego - zostały przyozdobione wieńcami laurowymi mistrzowsko wykonanymi z… zielonej pietruszki.

      

     Materiał opracowały: Izabela Stasiak i Alicja Petrykiewicz

  • Kontakty

   • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka
   • osemka@8lolodz.eu
   • (+42) 678-65-22
   • 90-225 Łódź ul. Pomorska 105 Poland
   • biblioteka@8lolodz.eu
   • iod@8lolodz.eu