• Klasa wstępna w Ósemce!
     • Klasa wstępna w Ósemce!

     •        

      Zapraszamy Ósmoklasistów znających język niemiecki w niewielkim stopniu
      oraz tych, którzy nigdy nie uczyli się języka niemieckiego
      do elitarnej klasy wstępnej, jedynej w województwie łódzkim,
      przygotowującej do klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim.

      Czym jest klasa wstępna?

      • Jest to rok przygotowujący do czteroletniej nauki w klasie dwujęzycznej, kończącej się polskimi egzaminami maturalnymi oraz egzaminami maturalnymi pisanymi po niemiecku z przedmiotów nauczanych w języku niemieckim (np. matematyka, historia, geografia).
      • Tygodniowa liczba godzin lekcyjnych w klasie wstępnej rozkłada się następująco:

      język niemiecki - 18 godzin w podziale na grupy, język polski - 2 godziny, matematyka - 2 godziny, wychowanie fizyczne - 3 godziny, zajęcia z wychowawcą - 1 godzina.

      Dlaczego warto wybrać naukę w klasie wstępnej i kontynuować ją w klasie dwujęzycznej?

      VIII LO to jedyna szkoła w województwie łódzkim, w której,  oprócz polskiego świadectwa maturalnego, otrzymać można certyfikat matury dwujęzycznej oraz przystąpić do bezpłatnego egzaminu państwowego z języka niemieckiego DSD II (Deutsches Sprachdiplom II) i uzyskać certyfikat poświadczający znajomość języka niemieckiego na poziomie B2/C1.

      Posiadanie wymienionych wyżej dokumentów daje absolwentom klasy dwujęzycznej dodatkowe punkty w naborze na polskie uczelnie wyższe, umożliwia im podjęcie studiów w Niemczech lub innym kraju niemieckojęzycznym bez zdawania egzaminów wstępnych z języka niemieckiego oraz podnosi ich atrakcyjność na rynku pracy.

      Intensywna nauka języka niemieckiego (18! godzin w tygodniu) pozwoli Ci w ciągu jednego roku szkolnego nabyć umiejętności sprawnego mówienia, rozumienia tekstu słuchanego i czytanego oraz pisania tekstów na  poziomie A2/B1.

      Czy to możliwe?

      Ależ tak! Będziesz uczyć się języka niemieckiego w wymiarze 18 godzin tygodniowo korzystając z przyjaznych podręczników, tablic multimedialnych, atrakcyjnych programów do nauki języka.

      Dodatkowymi sprzymierzeńcami w nabywaniu umiejętności językowych będą lekcje z native speakerem,  konkursy, wydarzenia kulturalne, dostęp do medioteki, atrakcyjne metody pracy, wymiany ze szkołami w Niemczech, warsztaty językowe.

      Czy to opłacalne?

      Jeszcze jak! W Polsce tylko nieliczni mogą poszczycić się bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego. Na przykład w Łodzi przedsiębiorcy nieprzerwanie poszukują pracowników znających  ten język. Język niemiecki jest jednym z głównych języków Unii Europejskiej. Praca w Brukseli czy Strasburgu będzie na wyciągnięcie ręki.

      Doskonała znajomość języka niemieckiego jest kluczem do sukcesu.

      Pamiętaj!

      W Łodzi tylko Ósemka umożliwia naukę w klasach wstępnej z językiem niemieckim.

      Zaawansowana znajomość języków obcych
      jest atutem we wszystkich dziedzinach życia!

      Z A P R A S Z A M Y

      W przypadku pytań prosimy kontaktować się pod numerem 696 366 204 w godzinach 9.00 - 16.00

    • „Rȇve lucide” nagrodzony!
     • „Rȇve lucide” nagrodzony!

     • Anna Walczak, uzdolniona literacko humanistka z klasy Icg, uczennica polonistki Izabeli Stasiak, zdobyła wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Literackim dla Dzieci i Młodzieży „Twórcza Polska i Polonia”. Sukces zapewnił jej wiersz liryczny „Rȇve lucide”. Poetki są wśród nas! Dzięki nim świat staje się znośny, a momentami nawet piękny. Aniu, gratulujemy i dziękujemy.

     • Drugie miejsce w konkursie Turbolandeskunde

     • Z wielką radością informujemy, że uczniowie naszej szkoły zajęli 2. miejsce w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego Turbolandeskunde. Konkurowało ze sobą 36 drużyn z Łodzi i województwa, a tematem tegorocznych zmagań była Szwajcaria. Ósemkę reprezentowała drużyna składająca się z uczniów pani prof .Katarzyny Szelągowskiej w składzie: Julia Chuchler 1ag, Zuzanna Walczak 2d oraz Juliusz Ciepłota 1ag.
      Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach.

     • Program zdalnego nauczania dla maturzystów

     • Od poniedziałku 16 marca na kanale youtube.pl/lodztube Urząd Miasta Łodzi będzie transmitował bezpłatne zajęcia dla uczniów łódzkich szkół przygotowujących się do egzaminu maturalnego.

    • Warsztaty językowe w Szkocji
     • Warsztaty językowe w Szkocji

     • W ostatnim tygodniu uczniowie naszej szkoły brali udział w wycieczce do Szkocji. Zobaczyli miejsca takie jak Edynburg, Glasgow, Stirling, Loch Ness oraz Isle of Sky. W trakcie wyjazdu uczestnicy mieli warsztaty językowe prowadzone przez Europejskie Centrum Młodzieży. Uczniowie mogli doskonalić swój język oraz poznać historię Szkocji. Nad grupą 75-uczniów dzielnie sprawowali opiekę nasi nauczyciele oraz kierownicy wycieczki z ECM. Szczególe podziękowania należą się profesorowi Pachnowskiemu, któremu zawdzięczamy tę wycieczkę.
      Ten miło spędzony czas w tak niesamowitym miejscu zapamięta każdy z nas na długo.
       

     • Scena dla Ósemka

     • DRODZY MŁODZI ARTYŚCI!
      Dziękujemy za tak liczne zgłoszenia do spektaklu „Scena dla ÓSEMKI”.
      Z przykrością jednak zawiadamiamy, że jesteśmy zmuszeni przesunąć termin spotkania w Domu Literatury.
      Ale nie martwcie się – będziecie mogli zaprezentować swoje talenty, chociaż nie 20 marca.
      O nowym terminie oczywiście powiadomimy. Szlifujcie formę!

      Regulamin SCENA DLA ÓSEMKI

      Karta Zgloszenia - SCENA DLA OSEMKI

    • Uczniowie szkół podstawowych w Ósemce
     • Uczniowie szkół podstawowych w Ósemce

     • 28 lutego 2020r. odbyła się w VIII LO druga edycja Konkursu Geograficznego o Krajach Niemieckojęzycznych dla uczniów szkół podstawowych.

      Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wzięły w nim udział 93 osoby z 20 szkół. Uczniowie w grupach 3 osobowych zmagali się w pierwszym etapie z pytaniami zamkniętymi a w drugim również otwartymi z zakresu geografii i kultury krajów niemieckojęzycznych, uczniowie rozpoznawali główne zabytki oraz wykazali się również praktycznymi umiejętnościami geograficznymi takimi jak przeliczanie skali czy obliczanie czasu słonecznego. Zawody geograficzne wygrała SP34, II miejsce zajęła drużyna SP 36, III miejsce drużyna SP 64. Gratulujemy i zapraszamy wszystkich chętnych do kontynuowania edukacji w murach Ósemki.

      Uczniowie mieli również okazję obejrzenia szkoły pod opieką starszych kolegów z liceum.

      Organizatorami konkursu były nauczycielki liceum Aleksandra Moritz oraz Joanna Miksa przy pomocy uczniów klasy 2a, 3a i 3c oraz finansowym wsparciu Rady Rodziców VIII LO oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

    • Klub Debat Historycznych
     • Klub Debat Historycznych

     • Od trzech lat działa w szkole Klub Debat Historycznych przeznaczony dla tych wszystkich, których pasją jest historia. Uczniowie VIII LO biorą udział  konkursach i projektach realizowanych przez IPN, RODEH czy Muzeum im. J. Piłsudskiego w Sulejówku. Minimum raz w tygodniu a tuż przed konkursami nawet częściej spotykamy się by wspólnie rozmawiać o historii, prowadzić spory i dysputy w sposób, kulturalny i merytoryczny. Każda debata czy to historyczna czy polityczna rządzić się powinna określonymi zasadami, których przestrzeganie jest oznaką szacunku dla przeciwnika. Udział  w klubie debat przede wszystkim poszerza horyzonty, uczy myślenia, nie tylko historycznego, strategii wypowiedzi i jest doskonałą areną do ćwiczeń dla tych wszystkich, którym sztuka oratorska s niezbędna w karierze zawodowej. W marcu i kwietniu czekają naszych uczniów dwa konkursy. Jeden w siedzibie IPN w Łodzi , drugi w Warszawie. Trzymamy kciuki za kolegów i koleżanki.

    • Trzecia edycja antologii tekstów uczniowskich z cyklu Nie pisz do szuflady już powstaje!
     • Trzecia edycja antologii tekstów uczniowskich z cyklu Nie pisz do szuflady już powstaje!

     • O tempora, o mores!
      czyli
      Dziwny jest ten świat


      Zapraszamy do współtworzenia książki, w której oprócz krótkich tekstów prozatorskich i wierszy znajdą się także grafiki. Przedsięwzięcie realizują uczniowie z klas humanistycznych Icg, IIc1 i IIIc pod patronatem Katedry Filologii Klasycznej UŁ. Prosimy o przysyłanie prac na projektantyk@gmail.com
      Varietas delectat (różnorodność zachwyca).
      Valete!

    • Stypendium Prezesa Rady Ministrów
     • Stypendium Prezesa Rady Ministrów

     • po raz drugi otrzymała Iwona Presler - nasza tegoroczna maturzystka. Serdecznie gratulujemy!

    • Wykłady i warsztaty labolatoryjne
     • Wykłady i warsztaty labolatoryjne

     • 13 lutego 2020 r. uczniowie klasy 2d oraz 2a z rozszerzeniem z chemii wzięli udział w wykładach i warsztatach laboratoryjnych na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej.

      Pani dr inż. Ilona Gałązka-Czarnecka przedstawiła wykład pt.: Jak pachnie świat? Następnie uczniowie uczestniczyli w warsztatach poświęconych sekretom wykorzystania produktów naturalnych w kosmetyce domowej. Pani dr inż. Anna Podsędek przedstawiła wykład pt.: Antocyjany – roślinne kameleony, po którym uczniowie wzięli udział w warsztatach laboratoryjnych

    • Zajęcia labolatoryjne na UŁ
     • Zajęcia labolatoryjne na UŁ

     • W dniach 30 i 31 stycznia 2020 klasa IId uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych organizowanych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Łódzkiego dotyczących królestwa grzybów. Uczniowie poznali gatunki grzybów rosnące w okresie zimowym oraz samodzielnie preparowali zarodniki, które następnie oglądali pod mikroskopem. 

    • Wymina językowa ze szkołą w Gironie
     • Wymina językowa ze szkołą w Gironie

     • W dniach 3-11 lutego 2020 uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w wymianie językowej ze szkołą w Gironie. Była to świetna okazja do podniesienia kompetencji komunikacyjnych w języku angielskim, zwiedzenia stolicy Katalonii, Barcelony oraz do poznania sztuki takich artystów jak Gaudi, Dalí czy Miro.

    • Wymiana z Gimnazjum Immanuela Kanta
     • Wymiana z Gimnazjum Immanuela Kanta

     • Po raz kolejny uczniowie klas z językiem niemieckim mieli okazję gościć u swoich partnerów w niemieckim Lachendorf.
      Tegoroczny projekt poświęcony jest upadkowi komunizmu w krajach Europy Środkowo – Wschodniej. W ramach spotkania zwiedziliśmy Lipsk, gdzie podczas warsztatów w Zeitgeschichtliches Forum poznaliśmy historię powstania i upadku Muru Berlińskiego. Dowiedzieliśmy się, jak żyli ludzie w NRD. Pojęcie muru i granic, które dzielą narody, również dziś jest aktualne, dlatego tak ważną lekcją było dla nas doświadczenie byłej granicy dzielącej dwa państwa niemieckie. Podczas rozmów ze świadkami mogliśmy  lepiej zrozumieć życie za Żelazną Kurtyną.
      Cały pobyt w Lachendorfie okazał się bardzo udany i zaskakujący. Wszyscy wróciliśmy szczęśliwi i zadowoleni. Z utęsknieniem czekamy na przyjazd naszych niemieckich partnerów.

    • Biała szkoła 2020
     • Biała szkoła 2020

     • Bardzo się cieszymy, że wyjazd na Białą Szkołę 2020 r. przebiegł zgodnie z założonym programem. Nowa baza noclegowa w Białce Tatrzańskiej spełniła oczekiwania uczniów i kadry nauczycielskiej. Codziennie na stoki Kotelnicy dojeżdżaliśmy Ski Busem, a przystanek znajdował się tylko 50 m od bazy noclegowej.
      Uczniowie, którzy mieli okazję pierwszy raz stanąć na nartach odbyli szkolenie z instruktorami. Mamy nadzieję, że każdy z Was podczas Białej Szkoły znalazł coś dla siebie, zrealizował swoje oczekiwania i zjeżdżał tyle, na ile mógł. Duża cześć grupy skorzystała również z odnowy biologicznej na Termach Bania.
      Dodatkowo poza programem udało się zorganizować wyjazd do Zakopanego.
      Serdecznie zapraszam już na następny rok 2021.
      Ze sportowym pozdrowieniem
      Iwona Kościelska-Suruło, Dominika Jędrzejewska, Daniel Figa,  Marek Tosik.

     • Kolejne sukcesy uczniów klas dwujęzycznych

     • Uczniowie naszej szkoły zostali docenieni przez jury XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego Deutschfreund Jersz Łowcy Talentów.

      Dyplomy laureata za znakomity wynik w swojej kategorii otrzymali następujący uczniowie:

      • Kamil Pietrzykowski (kl. 3a) - 1 miejsce w województwie łódzkim, 3 miejsce w Polsce,
      • Julia Chuchler (kl. 1ag) - 1 miejsce w województwie łódzkim, 8 miejsce w Polsce.

      Dyplomami uznania za bardzo dobry wynik uhonorowani zostali następujący uczniowie:

      klasa 1ap i 1ag

      • Julia Jóźwiak – 3 miejsce w województwie łódzkim,
      • Vanessa Danhauser - 5 miejsce w województwie łódzkim,
      • Juliusz Ciepłota – 7 miejsce w województwie łódzkim,

      klasa 2a

      • Anna Mieczyńska – 3 miejsce w województwie łódzkim,
      • Marcel Lewandowski – 4 miejsce w województwie łódzkim,
      • Zuzanna Pawlik – 6 miejsce w województwie łódzkim,
      • Julia Chodobińska – 7 miejsce w województwie łódzkim,
      • Monika Świercz  – 8 miejsce w województwie łódzkim,

      klasa 3a

      • Justyna Jabłońska – 2 miejsce w województwie łódzkim,
      • Paulina Szymczak – 3 miejsce w województwie łódzkim,
      • Kamila Sieroń – 4 miejsce w województwie łódzkim,
      • Wojciech Czernik – 5 miejsce w województwie łódzkim,
      • Aleksandra Nocuń  – 7 miejsce w województwie łódzkim,
      • Zuzanna Baćkowska – 11 miejsce w województwie łódzkim,
      • Jakub Bartczak – 11 miejsce w województwie łódzkim.

      Dyplomy uznania za uzyskanie dobrego wyniku otrzymali następujący uczniowie:

      klasa 1ap i 1ag

      • Amelia Łabuz – 11 miejsce w województwie łódzkim,
      • Zuzanna Stypa – 14 miejsce w województwie łódzkim,
      • Wojciech Pałasz – 14 miejsce w województwie łódzkim,
      • Oliwia Wieczorek – 14 miejsce w województwie łódzkim,
      • Nikola Badek  – 18 miejsce w województwie łódzkim,
      • Jan Grabiński – 19 miejsce w województwie łódzkim,

      klasa 2a

      • Alicja Cyniak – 12 miejsce w województwie łódzkim,
      • Nadia Chmielecka  – 12 miejsce w województwie łódzkim,
      • Natalia Gronowska – 14 miejsce w województwie łódzkim,

      klasa 3a

      • Mateusz Kalinka – 15 miejsce w województwie łódzkim,
      • Oliwia Matusiak – 17 miejsce w województwie łódzkim,
      • Weronika Kornata – 19 miejsce w województwie łódzkim.

      Gratulujemy uczniom wyjątkowej znajomości języka niemieckiego i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych konkursach.

      Nauczycielki języka niemieckiego

    • Konkurs poetycki rozstrzygnięty!
     • Konkurs poetycki rozstrzygnięty!

     • W piątek 19 grudnia 2019 r. ogłoszone zostały wyniki VI edycji Konkursu Poetyckiego o Wielki Laur Adama Asnyka. Okazało się, że największą wenę twórcza mają kobiety... I tak zwyciężczynią konkursu została uczennica klasy I c p Amelia Łabuz. A oto nagrodzony wiersz...

                    Cisza nocna

      Czasem lubię siedzieć na wzgórzu
         i patrzeć w gwiazdy
        chować się za krzewami bzu
         nie potrzebuję snu
        cicho siedzę na dworze
      gdy wszyscy zamknęli już oczy
      w tym czarnym nocnym kolorze
           tańczą brzozy
      cykady naśladują dźwięk zegara
        rośliny robią dziwne pozy
          dwa maki to para
      ustawiają się do zdjęcia
        podają sobie ręce
      by zrobić dobre ujęcie
        zegar odlicza minuty
      świerszcze tworzą melodię
        nie patrząc w nuty
            mimozy
          niehałaśliwe
      razem z ciepłym wiatrem
          takie wstydliwe
         wszystko ucicha
         męczą mnie myśli
      zasypiam obok krzewu
        w stosie liści


      Z kolei wiersz zatytułowany "Zaufanie" przyniósł drugą nagrodę Julii Komisarczyk z klasy I c g.

                          Zaufanie

      Drzewo tworzą korzenie, liście i gałęzie
      Ciało tworzą nerwy, kości, mięśnie
      Ludzie budują wspólnoty, grupy, rodziny
      Miłość w jedności, wielkość w wielości (?)

      Gdy jeden z elementów zostanie zerwany
      Całość i część tracą swe znaczenie
      Trudno jest odtworzyć całość-scalić rodzinę,
      odnowić przyjaźń, połączyć zwaśnionych
      Trudno odzyskać zaufanie

      miłość bez zaufania
      oszronione drzewo bez gałęzi,
      hibernuje na mrozie


      O tym, że ilość użytych słów nie zawsze świadczy o urodzie wiersza przekonuje jakże skromny, a jednocześnie uroczy, wiersz "Czas" Magdaleny Jóźwiak z klasy I c g.

                              Czas

                         Płynie powoli,

                        nie spieszy się

                      Wie, że jest najbardziej

                        wytrwałym zawodnikiem.

                          Wygra z każdym

                     roślinami, zwierzętami, ludźmi.

      Wszystkim uczestnikom szkolnego konkursu poetyckiego gratulujemy odwagi i życzymy radości ze zmagań ze słowem.
      Małgorzata Sarnecka-Papis i Anna Rakowska

    • Zwycięstwo w konkursie fotograficznym
     • Zwycięstwo w konkursie fotograficznym

     • Natalia Strzelecka z klasy 2b zdobyła I miejsce w Konkursie Fotograficznym „Woda w przyrodzie” organizowanym przez Polskie Towarzystwo Nauk Geofizycznych Oddział Łódzki oraz Studenckie Koło Geomonitoringu na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ.

      Serdecznie gratulujemy!

    • Z ogromną przyjemnością zawiadamiamy, że:
     • Z ogromną przyjemnością zawiadamiamy, że:

     • Troje uczniów klasy dwujęzycznej zakwalifikowało się do drugiego etapu 43. Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego. Są to: 
      ZUZANNA BAĆKOWSKA
      ALEKSANDRA NOCUŃ
      MATEUSZ KALINKA
      Troje uczniów zakwalifikowało się do drugiego etapu Olimpiady z Historii. Są to:
      IWONA PRESLER
      ŁUKASZ CZACHAROWSKI
      KAMIL PIETRZYKOWSKI
      Do drugiego etapu Olimpiady z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym zakwalifikował się:
      KAMIL PIETRZYKOWSKI
       

  • Kontakty

   • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka
   • osemka@8lolodz.eu
   • (+42) 678-65-22
   • 90-225 Łódź ul. Pomorska 105
   • biblioteka@8lolodz.eu
   • iod@8lolodz.eu
 • Galeria zdjęć

  • warsztaty Irlandia
  • warsztaty Szkocja
  • 20-lecie dwujęzyczności w VIII LO
  • Konferencja CLIL 20-lecie dwujęzyczności
  • USA
  • Pamietnik Żyda legionisty
  • Państwo podziemne 2018
  • Katalonia
  • Lachendorf
  • warsztaty chemiczne
  • warsztaty laboratoryjne PŁ (2)
  • Amerykańskie tourney VIII LO