• Terminarz

    • Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

      

     Data

     Wydarzenie

     01.09.2020

     rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     04.09.2020

     zebrania rodziców klas  pierwszych i klasy wstępnej(17:30)

     08.09.2020

     zebrania rodziców klas drugich po SP (17:30)

     09.09.2020

     zebrania rodziców klas trzecich (17:30)

     10.09.2020

     zebrania rodziców klas drugich po gimn (17:30)

     zebranie Rady Rodziców (18:00)

     21.10.2020

     konsultacje dla rodziców (17:30)

     25.11.2020

     zebrania rodziców (17.30), informacja o  zagrożeniach nieklasyfikowaniem lub oceną niedostateczną, szkolenie maturalne dla rodziców klas trzecich

     16.12.2020

     rada klasyfikacyjna

     23.12. - 31.12.2020

     zimowa przerwa świąteczna

     31.12.2020

     zakończenie I półrocza

     05.01.2021

     rada plenarna

     01.02. – 14.02.2021

     ferie zimowe

     10.03.2021

     zebrania rodziców (17:30), konsultacje

     14.04.2021

     zebrania rodziców (17.30), konsultacje,

     informacja o  zagrożeniach nieklasyfikowaniem lub oceną niedostateczną dla rodziców klas III

     01.04 – 06.04.2021

     wiosenna przerwa świąteczna

     28.04.2021

     rada klasyfikacyjna dla klas III

     30.04.2021

     zakończenie roku szkolnego dla klas III

     04.05 - 28.05.2021

     egzaminy maturalne

     09.06.2021

     zebrania rodziców (17.30),
     informacja o  zagrożeniach nieklasyfikowaniem lub oceną niedostateczną

     22.06.2021

     rada klasyfikacyjna

     25.06.2021

     zakończenie roku szkolnego

     28.06.2021

     rada plenarna g. 10.00

      

     Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 4, 5, 6, 7 maja 2021, 11 lub 13 maja (matura z j.niem), 4 czerwca 2021