• Terminarz

    • Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

      

     Data

     Wydarzenie

     01.09.2022

     rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

     02.09.2022

     zebrania rodziców klas  pierwszych i klasy wstępnej (17:30)

     07.09.2022

     zebranie Rady Pedagogicznej,
     zebrania rodziców klas drugich i klas trzecich (17:30),
     zebranie Rady Rodziców (18:00)

     07.12.2022

     zebranie Rady Pedagogicznej,
     zebrania rodziców (17.30),
      informacja o  zagrożeniach nieklasyfikowaniem lub oceną niedostateczną,
     szkolenie maturalne dla rodziców klas trzecich

     23.12. - 31.12.2022

     zimowa przerwa świąteczna

     31.12.2022

     zakończenie I półrocza

     04.01.2023

     Rada Plenarna

     16.01. – 29.01.2023

     ferie zimowe

     12.04.2023

     zebranie Rady Pedagogicznej,
     zebrania rodziców (17.30),

     informacja o  zagrożeniach nieklasyfikowaniem lub oceną niedostateczną

     06.04 – 11.04.2023

     wiosenna przerwa świąteczna

     28.04.2023

     zakończenie roku szkolnego dla klas IV

     04.05 -    26.05.2023

     egzaminy maturalne

     06.06.2023 wtorek

     zebranie Rady Pedagogicznej,
     zebrania rodziców (17.30),
     informacja o  zagrożeniach nieklasyfikowaniem lub oceną niedostateczną

     23.06.2023

     zakończenie roku szkolnego

     Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 31października 2022, 2 –  9 maja 2023, 9 czerwca 2023

  • Kontakty

   • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka
   • osemka@8lolodz.eu
   • (+42) 678-65-22
   • 90-225 Łódź ul. Pomorska 105 Poland
   • biblioteka@8lolodz.eu
   • iod.lo8@cuwo.lodz.pl