• 2018/2019

    • Humaniści książki piszą…

     Z przyjemnością informujemy, że zespół realizujący w ubiegłym roku szkolnym projekt
     z antykiem w tle Antologia. Nie pisz do szuflady wydał książkę ze swoimi tekstami inspirowanymi sentencją Seneki
      Quis sibi verum dicere ausus est? (Któż ma odwagę powiedzieć prawdę samemu sobie?). Podarowany szkole egzemplarz jest już dostępny w bibliotece.
     Młodzi poeci i prozaicy z klas c objętych patronatem Katedry Filologii Klasycznej UŁ kontynuują udane przedsięwzięcie i obiecują, że przed końcem bieżącego roku szkolnego będzie można przeczytać ich kolejną publikację, tym razem poświęconą refleksji
     Liberae sunt nostrae cogitationes (Wolne są nasze myśli). Projekt wymaga od młodzieży nie tylko talentu literackiego, lecz również zdolności w zakresie reklamy i marketingu. Uczniowie pozyskują środki na publikowanie swoich książek, prezentując autorskie widowiska poetycko-muzyczne w Teatrze DOM w Łodzi.
     Humaniści pracują pod kierunkiem nauczycielek: Izabeli Stasiak i Alicji Petrykiewicz

      

  • Kontakty

   • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka
   • osemka@8lolodz.eu
   • (+42) 678-65-22
   • 90-225 Łódź ul. Pomorska 105 Poland
   • biblioteka@8lolodz.eu
   • iod@8lolodz.eu