• Kadra dwujęzyczna

    • Nauczyciele i przedmioty nauczane dwujęzycznie

     Język niemiecki
     mgr Aneta Organiściak – Samecka
     mgr Katarzyna Szelągowska
     mgr Joanna Miksa
     mgr Ewa Wideńska
     mgr Ewa Klein - native speaker

     Historia
     mgr Iwona Witkowska

     Wiedza o społeczeństwie
     mgr Iwona Witkowska

     Wiedza o kulturze
     mgr Małgorzata Ułamek

     Matematyka
     mgr Agnieszka Śmietańska

     Geografia
     mgr Anna Morawska – Stusek

     Wychowanie fizyczne
     mgr Agnieszka Markowska