• Nagłówek

    • W listopadzie 2013 roku ruszył trzeci z kolei projekt biblioteczno-polonistyczny poświęcony książce:  KSIĄŻKA ARTYSTYCZNA

     Znów pierwsza klasa humanistyczna pod opieką nauczyciela bibliotekarza pani Moniki Szymanek odwiedziła Muzeum Książki Artystycznej, gdzie wysłuchała prelekcji na temat książek artystycznych i zapoznała się z eksponatami muzeum.

      

      

     Następnie młodzież wzięła udział w zajęciach seminaryjno-warsztatowych w Muzeum Papieru i Druku. Tu 1c czerpała własnoręcznie papier i zapoznała się z techniką zszywania książek.

         

     Teraz młodzi humaniści tworzyć będą własne dzieła, które zostaną zaprezentowane podczas Festiwalu Kultury Antycznej. Merytorycznej pomocy i wskazówek dotyczących treści udzielą panie: Izabela Stasiak nauczycielka języka polskiego i Alicja Petrykiewicz  nauczycielka języka łacińskiego.  „ARCANA THEMIDIS”: krwawi władcy, mitologiczni przestępcy i procesy w starożytnym Rzymie i Grecji


     Usus omnium artium est magister (Praktyka jest najlepszym nauczycielem)
     Humaniści z Ic poszli w ślady starszych kolegów z IIc, którzy w ubiegłym roku osiągnęli poziom
     mistrzowski w tworzeniu książek artystycznych o tematyce antycznej. Pierwszoklasiści zrealizowali
     w roku szkolnym 2012/2013 projekt biblioteczno – polonistyczny „Książka antyczna”
     (pod kierunkiem nauczycielek: Moniki Kowalskiej i Izabeli Stasiak).
     Premierowa ekspozycja wykonanych przez młodzież zwojów uświetniła tegoroczny XI Festiwal Kultury Antycznej w VIII LO.
     Prezentujemy efekty pracy siedmiu grup

      


     Grupa I: K. Müller, K. Słowianek, M. Tomaszewska, A. Czerwiec
     „Teatr grecki”

      


     Grupa II: A. Jędrzejak, A. Głowacka, A. Zielińska, K. Kasińska

     „Mowy Cycerona”

      

     Grupa III: K. Krzeszewska, A. Słodkiewicz, P. Sinkiewicz, A. Rembowska

     „Liryka antyczna”

      

     Grupa IV: Ł. Rymer, N. Bartczyk, M. Motylewska, J. Olejniczak

     „Lizystrata”

      

     Grupa V: J. Nowacka, D. Olczak, P. Walasiak

     „Rzeźba antyczna”

      

     Grupa VI: A. Wiśniewski, A. Szadkowska, A. Lasota, A. Nowak

     „Malarstwo antyczne”